Nova podžupanja Občine Domžale je mag. Renata Kosec

Župan Toni Dragar je danes imenoval novo podžupanjo Občine Domžale. Podžupanja je postala mag. Renata Kosec, ki prihaja iz LTD – Liste Tonija Dragarja in bo funkcijo podžupanje opravljala profesionalno ter s polnimi pooblastili.

Nova podžupanja mag. Renata Kosec, ki bo funkcijo opravljala profesionalno, bo istočasno tudi namestnica župana s polnimi pooblastili. Ker še potekajo pogovori z ostalimi svetniškimi skupinami, glede sodelovanja v prihodnjem štiriletnem mandatu, trenutno mag. Kosec še ni prevzela določenega delovnega področja, saj še ni znana struktura sodelovanja v Občinskem svetu in kadrovska zasedba. Po Statutu pa imajo lahko v Občini Domžale tri podžupane.

Po besedah Tonija Dragarja so tri možnosti sodelovanja svetniških skupin in sicer: projektno sodelovanje vseh svetniških skupin, neformalna koalicija ter koalicija s koalicijsko pogodbo. Po dosedanjih pogovorih se kažejo obrisi, da bo prišlo do neformalne koalicije, pravi Dragar. Morajo pa kadrovske zadeve, kot so sestava odborov, svetov javnih zavodov ter imenovanje ostalih podžupanov, zaključiti do 1. decembra 2014. V kolikor bo prišlo do imenovanja še kakšnega podžupana, pa bo le-ta funkcijo opravljal neprofesionalno.

Mag. Renata Kosec je po izobrazbi univerzitetna diplomirana politologinja. Že nekaj let pa je zaposlena na Občini Domžale, kot višja svetovalka za odnose z javnostmi. Izkušnje, ki jih je do sedaj pridobila z delom na občini, pa ji bodo prišle še kako prav pri opravljanju funkcije podžupanje.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar
Komentarji uporabnikov
Tagi