Nova jedilnica in kuhinja na Osnovni šoli Rodica

Letošnje leto najbolj zaznamuje gradnja dveh prizidkov na OŠ Rodica, namenjenih kuhinji in jedilnici, kjer je letos v šolske klopi prvič sedlo kar 81 prvošolcev. Na zahodni strani obstoječe jedilnice, med učilniškim traktom in telovadnico je dokončan nov prizidek jedilnice, na vzhodni strani pa je v novem šolskem letu že zadišalo iz nove kuhinje.

Enoprostorska zasnova prizidka predstavlja podaljšek obstoječe jedilnice, v katerem bo po novem lahko malicalo do 100 učencev hkrati. Visoka pasovna okna in vhodna vrata s steklenim polnilom bodo poskrbela za naravno osvetlitev novih in že obstoječih prostorov. Na novo je urejen tudi prostor za umivanje rok, instalacije prezračevanja in razsvetljave ter prostor za razdeljevanje hrane ter oddajo umazanih pladnjev v navezavi s preureditvijo kuhinje.

Avtor: Občina Domžale; Foto: Vido Repanšek, Karin Božič Zupančič

Komentarji uporabnikov
Tagi