“Naše enote so ponos občine Domžale” – Svetovni dan civilne zaščite 2021

Na današnji dan obeležujemo svetovni dan civilne zaščite, katerega namen je krepitev zavesti javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter o vlogi civilne zaščite pri varstvu pred njimi, kot tudi poudariti pomen mednarodnega sodelovanja za zaščito človeka in njegovega okolja.

Župan in poveljnik Civilne zaščite Občine Domžale vsako leto, s proslavo ob svetovnem dnevu civilne zaščite, sprejmeta in počastita delo predstavnikov in nagrajencev civilne zaščite. Prav pripadniki civilne zaščite se najbolj zavedajo, da sta varnost ter preventiva na prvem mestu. Zaradi neugodne epidemiološke slike, tudi letos dogodka ne bo, je pa župan Toni Dragar v počastitev temu dnevu spomnil na pomen in nepogrešljivo vlogo ob spopadanju s Covid epidemijo, ki jo je Civilna zaščita Občine Domžale odigrala in se z njo še vedno ukvarja.

»Po vseh številnih, uspešno izvedenih zaščitno-reševalnih akcijah lahko rečemo, da smo v času Covida lahko zares preizkusili pripravljenost našega sistema zaščite in reševanja«, pravi župan Toni Dragar.

V prvem valu epidemije so se predstavniki civilne zaščite najprej ukvarjali z zagotavljanjem zaščitne opreme, postavitvijo Covid kontrolnih točk, logistike, dekontaminacije opreme in predvsem so bili podpora zdravstvenemu osebju. S pripravami na drugi val epidemije so nadaljevali tudi poleti, zato so ob drugem valu še bolj pripravljeni izvajali naloge. Civilna zaščita je bila ponovno aktivirana oktobra 2020, ob drugem valu epidemije, takrat so bile vse aktivnosti usmerjene predvsem v podporo Zdravstvenemu domu Domžale. Civilna zaščita je postavila lokacijo za presejalno testiranje ter nudila podporo bolničarjem s pripadniki Prve pomoči Civilne zaščite. Ves čas še vedno nudijo podporo pri delovanju lokacije za presejalno testiranje in zagotavljajo vso logistično podporo za delovanje. Poleg naštetega so glede na potrebe nudili tudi pomoč onemoglim in jim dostavljali hrano, zdravila in nudili pomoč tudi DSO. Vse to pove o njih zelo veliko, kot je pred časom dejal eden izmed njih: to ni poklic, ampak način življenja. Imaš ali pa nimaš, občutka za sočloveka namreč. Pa ni bila le epidemija preizkus za naš sistem zaščite in reševanja, poleti 2020 nas je doletela še toča, katere posledice so odpravljali prav tako pripadniki civilne zaščite. Takrat si je aktivnosti na terenu ogledala in koordinirala tudi podžupanja mag. Renata Kosec, ki je članica Štaba Civilne zaščite Občine Domžale, zadolžena za odnose z javnostmi.

»Naj se ob svetovnem dnevu civilne zaščite zahvalim prav vsakemu izmed vas ter izrazim spoštovanje za vaše dosedanje in bodoče delo. Verjamem, da bomo dobro sodelovali tudi v prihodnje in skupaj dosegli še veliko uspešnih zgodb«, je za konec dodal župan, Toni Dragar.

Kjer je volja, je pomoč!

Občina Domžale, Urad župana; Foto, video: Občina Domžale

 

Komentarji uporabnikov
Tagi