Na Šutni v Kamniku kolesarji ne bodo več dobivali kazni

Na podlagi pritožb občanov, glede neustrezne prometne signalizacije za kolesarje na območju Šutne, je občinska uprava Občine Kamnik z včerajšnjim dnem, 18. 4. 2014, izdala Odločbo o postavitvi prometne signalizacije, ki bo sedaj kolesarjem omogočala vožnjo v obe smeri, sporočajo iz Občine Kamnik

Prometna signalizacija št. III-31 (Območje za pešce) v Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi določa: "Območje za pešce je del ceste ali cesta v naselju ali del naselja, ki je namenjena pešcem in je označeno s predpisano prometno signalizacijo. V območju za pešce je dovoljen tudi promet uporabnikov posebnih prevoznih sredstev in kolesarjev, vendar le tako, da ne ogrožajo pešcev. V območju za pešce smejo zaradi opravljanja dejavnosti zapeljati vozila nujne medicinske pomoči, gasilska vozila, vozila zaščite in reševanja, vozila policije, vozila vojaške policije, vozila, s katerimi se opravljajo naloge občinskega redarstva, vozila, ki se uporabljajo za vzdrževanje cest, in vozila za zbiranje in odvoz odpadkov. Druga vozila smejo zapeljati na območje za pešce le, če je to dovoljeno s predpisano prometno signalizacijo." Kar pomeni, da se za stanovalce in uporabnike ter dostavo z novim območjem za pešce ne bo nič spremenilo.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Občina Kamnik
Komentarji uporabnikov
Tagi