Na Ljubljanski cesti v Domžalah in cesti Dob – Češenik pričeli z asfaltiranjem cestišča

Na delu Ljubljanske ceste v Domžalah, od križišča s Slamnikarsko cesto do Rojske ceste, so se že zaključila investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji, konec tega pa so že pričeli z asfaltiranjem cestišča. Prav tako so konec tedna pričeli z asfaltiranjem cestišča od naselja Češenik do regionalne ceste v Dobu, kjer je ravno tako potekala obnova vodovoda in drugih komunalnih vodov.

Konec meseca junija so se na Ljubljanski cesti v Domžalah, od križišča s Slamnikarsko cesto do Rojske ceste, začela investicijska vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji, zaradi česar tam poteka popolna zapora ceste. V teh dneh so že pričeli z asfaltiranjem cestišča, sledi asfaltiranjem pločnikov in barvanje talnih označb. Promet naj bi po tej cesti ponovno stekel v sredini novembra.

Zaključujejo se tudi dela na cesti od naselja Češenik do regionalne ceste v Dobu, kjer je od druge polovice avgusta potekala rekonstrukcija cestišča, v okviru katere so izvedli obnovo vodovoda in drugih komunalnih vodov. Konec tedna so pričeli že z asfaltiranjem cestišča, dela pa naj bi bila dokončana do konca prihodnjega tedna.

Miha Ulčar; Foto: Miro Pivar

Tagi