Na Dobenu se zaključuje projekt vodohran

Občina Mengeš je v letu 2020 za posodobitev vodohrana na Dobenu, za izboljšanje oskrbe s pitno vodo in izboljšanje požarne varnosti, pristopila k posodobitvi starega vodohrana na Dobenu. Tako je v letu 2020 pridobila gradbeno dovoljenje, sledila je izvedba zemeljskih in gradbeno obrtniških del. V letu 2021 so se, takoj ko so vremenske razmere to dopuščale, pričela izvajanja strojno instalacijska dela in ureditev elektro instalacij. Sledila bo še obnova celice v starem delu vodohrana in zunanja ureditev. Prenovljen in razširjen vodohran Dobeno bo zagotovil 100 m3 rezervoarskih kapacitet, kar bo omogočilo bolj zanesljivo oskrbo s pitno vodo tudi v terminih največje porabe vode in ustrezno požarno rezervo. Vzpostavljen bo tudi sistem telemetrije oziroma sistem daljinskega upravljanja in krmiljenja.

V letu 2019 je Občina Mengeš pričela z izdelavo projektne dokumentacije »Rekonstrukcija obstoječega VH Dobeno in gradnja novega VH 50m3«. Občina se je za obnovo obstoječega in izgradnjo dodatnega vodohrana, skupno torej za povečanje iz 50 m3 na 100m3, odločila z namenom izboljšanja oskrbe s pitno vodo in izboljšanja požarne varnosti, saj se potrebe zaradi povečane poselitve področja vsakoletno bistveno povečujejo.

V letu 2020 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje in izvedena prva faza rekonstrukcije, zemeljska in gradbeno obrtniška dela. V letu 2021 se je v mesecu aprilu začela druga faza, z izvedbo strojnih in elektro instalacij. Izvedena bo tudi telemetrija, objekt bo vključen v center vodenja, vzpostavljen bo sodoben sistem daljinskega upravljanja in krmiljenja. Na koncu sledi tudi celostna zunanja ureditev, saj se objekt nahaja ob zelo obiskani planinski poti na Rašico in urejenost pomembno vpliva na urejenost javnih površin v občini. Predvidoma bo projekt rekonstrukcija obstoječega in gradnja novega vodohrama na Dobenu zaključen v poletnih mesecih.

Avtor: Občina Mengeš; Foto: Občina Mengeš

 

Komentarji uporabnikov
Tagi