Na Center za socialno delo ne le po pomoč, ampak tudi “po moč”

Pomembno srečanje na temo sodelovanja in povezovanja različnih služb za pomoč in podporo ljudem v lokalni skupnosti

Na Centru za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod, enota Domžale je v sredo, 10. maja 2023, potekal posvet »Sodelovanje zdravstva in socialnega dela v lokalni skupnosti na področju otrok in mladostnikov«.

V zadnjem času se strokovni delavci CSD, zaposleni v zdravstvu, zaposleni v šolah, in družba nasploh srečujejo s porastom težav, izzivov na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov.

Namen posveta je bil usmerjen v sodelovanje CSD-ja in zdravstvenega sektorja. V izmenjavo izkušenj, dilem in mnenj, s katerimi se srečujejo na področju dela otrok in mladostnikov, ki je v tem času velik izziv za vse. Posveta so se udeležili z željo po medsebojnem spoznavanju in povezovanju, saj imajo strokovnjaki in specialisti pomembno vlogo pri podpori in nudenju pomoči družinam, ki se znajdejo v stiski zaradi različnih težav.

Pred več kot petimi meseci je na Centru za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod začela delovati nova mobilna strokovna služba, ki deluje za vse tri enote centra. Za enoto Domžale, Kamnik in Litija. V ekipi je 6 strokovnih delavcev, ki na različne načine priskočijo na pomoč osebam, ki so se znašle v stiski. Čeprav prositi za pomoč ni enostavno, je včasih lahko že z razbremenilni pogovorom marsikaj lažje.

Zakaj se v njihovem nazivu pojavlja beseda “mobilna”, kaj so opazili v vseh teh mesecih dela in kaj želijo sporočiti vsem, ki so se znašli v stiski, smo se pogovarjali s Katjo Orehek, mag. soc. del., strokovno delavko na Centru za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod.

V nazivu strokovne službe v oči pade beseda “mobilna”, kar nemudoma ponudi predstavo o nečem premičnem. O nečem, kar deluje izmenično, na različnih lokacijah, čeprav imate poslovne prostore v središču Domžal?

Mobilna strokovna služba deluje v okviru skupne službe Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod in deluje za vse tri enote našega centra. Torej, za enoto Domžale, enoto Kamnik in enoto Litija. Naši prostori se nahajajo v stavbi v Domžalah, na Masljevi ulici 3, sicer pa se po potrebi in dogovoru ljudem približamo na način, da pomoč izvedemo na posamezni enoti ali pa tudi na domu uporabnika.

Izvajamo dve socialnovarstveni storitvi: osebno pomoč in pomoč družini za dom. To sta brezplačni storitvi namenjeni uporabnikom, družinam, ki se znajdejo v stiski iz najrazličnejših razlogov.

Prav tako izvajamo preventivne dejavnosti, predavanja, delavnice … za strokovne delavce CSD, naše strokovne sodelavce, v bodoče pa tudi za uporabnike.

Vključujemo pa se tudi v posamezne zahtevnejše primere po enotah, kjer narava primera zahteva timski, poglobljen pristop.

Z delom kot mobilna strokovna služba ste pričeli 1.oktobra 2022. Kaj ste opazili v prvih šestih mesecih dela? Imate občutek, da so ljudje še vedno precej zadržani pri iskanju tovrstne oblike pomoči? Kaj je glavni pomislek, ki ga morebiti imajo in jim nekako preprečuje ali jih celo ovira, da bi izkoristili brezplačno obliko psihološke pomoči?

Pri našem delu psihološko pomoč nudi psiholog. Ostali strokovni delavci pa ljudem pomagamo v smislu svetovanja in razbremenilnih pogovorov. Z ljudmi v stiski poskušamo definirati njihov problem in skupaj z njimi poiskati za njih ustrezne rešitve. V našem jeziku rečemo, da ljudi poskušamo opolnomočiti, jih podpreti v njihovih močnih točkah in v njih poiskati tiste vire moči, s katerimi lažje poiščejo rešitev zase in za svoje bližnje.

Velikokrat pa se zgodi, da človek potrebuje samo pogovor, prostor, ki je zaupen in nekoga, ki ga posluša in sliši.

Kakšna so pričakovanja, ki jih imajo ljudje do vas ob prvem obisku in kakšni so dejansko okvirji, znotraj katerih lahko pomagate?

Pričakovanja ljudi so različna. Večina jih ne ve točno, kaj naj pričakujejo, kako delo pri nas poteka. K nam morda prihajajo z določeno mero zadržanosti. Ko pa vzpostavimo zaupen delovni odnos, pa je predvsem v primeru izvajanja socialnovarstvenih storitev delo z uporabniki lepo sodelovanje.

Skupaj ustvarjamo zaupen prostor za pogovor, kjer se ljudje lahko odprejo, morda dobijo drugačen pogled na svoja ravnanja, kaj lahko spremenijo, kako jim bo lažje shajati s svojo stisko.

Na kakšen način si želite, da bi vas ljudje doživljali in prepoznali?

Predvsem je želja, da bi se med ljudmi razblinila misel, da smo le navadni birokrati.

Namen socialnega dela je ljudem pomagati v stiski, jih podpreti in skupaj z njimi poiskati za njih ustrezno rešitev.

Kaj bi sporočili vsem, ki premišljujejo, da bi se oglasili pri vas v mobilni enoti?

Center za socialno delo je institucija, ki človeka praktično spremlja celo življenje. Od obdobja pred rojstvom, do naše pozne jeseni življenja, ko zase in za svoje bližnje ustvarjamo pogoje za dostojanstveno preživeto starost.

Seveda se na CSD največkrat obrnemo takrat, ko se znajdemo v stiski ali težavi, oziroma želimo pridobiti določeno pravico s katero nam bo v življenju lažje.

Ljudem želimo sporočiti, da človek na CSD ne pride le po pomoč, temveč tudi »po moč« za premagovanje določene življenjske situacije.

V letu duševnega zdravja je še kako pomembno skupno sodelovanje različnih služb v smislu podpore in pomoči ljudem v lokalni skupnosti.

Tokratnega posveta, ki je potekal na temo »Sodelovanje zdravstva in socialnega dela v lokalni skupnosti na področju otrok in mladostnikov« so se udeležili predstavniki Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov Domžale, ZD Domžale, predstavniki razvojne ambulante ZD Domžale in strokovni delavci CSD OSV.

Avtor: Petra Petravič; Foto: canva.com

Tagi