Na 4. seji Občinskega sveta tudi o predlogu Rebalansa Proračuna Občine Domžale za leto 2023

Mag. Renata Kosec, županja Občine Domžale, je na 4. sejo Občinskega sveta Občine Domžale, uvrstila tudi Rebalans Proračuna Občine Domžale za leto 2023: »V pripravljenem gradivu, ki smo ga intenzivno pripravljali vse od začetka leta 2023, smo vključili tudi projekte, ki smo jih napovedali v programu »Domžale – mesto prihodnosti« in posebno pozornost namenili projektom, ki so imeli sredstva že rezervirana. Glavni kriterij pri slednjih pa je bil, ali jih bomo lahko realizirali v letu 2023 oziroma začeli nove aktivnosti za njihovo realizacijo.« Pojasnila je, da največje spremembe predvideli na treh področjih, na področju Prometa, prometni infrastrukturi in komunikacijah, na področju Izobraževanja in na področju Kultura, šport in nevladne organizacije. V predlogu rebalansa so zagotovljena tudi sredstva za dežurnega zobozdravnika za otroke in odrasle, da bo lahko občankam in občanom na voljo v Zdravstvenem domu Domžale tudi za vikend.

Županja mag. Renata Kosec je pojasnila povečanje sredstev na omenjenih postavkah: »Na področju Prometa, prometni infrastrukturi in komunikacijah bom pristopili k urejanju mirujočega prometa v občini. Začeli bomo v centru mesta in sicer načrtujemo, da bomo projekt realizirali že v tem letu.« Sredstva so povečana tudi zaradi postavitve Centra za trajno mobilnost, gradnje ograje okoli Poligona varne vožnje v Jaršah, načrtovanja ukrepov za nadaljnjo urejanja krožišč in drugih aktivnosti za povečanje varnosti vseh udeležencev v prometu.

Na področju Izobraževanja je del povečanih sredstev povezan z dvigom cen energentov, stroškov dela in drugih stroškov v zvezi z objekti v katerih se izvaja predšolsko varstvo in osnovnošolsko izobraževanje. Županja pa je tudi pojasnila: »Iz Sklada za šole se bodo zagotovila sredstva za ureditev potrebne dokumentacije za gradnjo prizidka OŠ Preserje pri Radomljah in gradnjo OŠ Vir, del dodatnih sredstev pa bo namenjen višjim stroškom obnove kuhinje na OŠ Venclja Perka ter za pripravo projekta rekonstrukcije Vrtca Urša.« Občina pa bo še naprej namenjala sredstva za sofinanciranje vzgojiteljic v 1. oziroma 2. razredih osnovnih šol, za izvedbo tujega jezika na razredni stopnji ter sofinanciranje plavalnega tečaja za učenke in učence prvih razredov osnovnih šol v občini Domžale.

Tudi na področju Kulture, športa in nevladnih organizacij je pomemben del dodatnih sredstev povezan z dvigom cen energentov, stroškov dela in drugih stroškov za izvedbo programov. Mag. Renata Kosec je pri tem opozorila, da se dodatnih 1,5 milijona evrov namenja za investicijsko vzdrževanje športnih objektov v občini: »Sredstva bodo namenjena za posamezne investicije v športne objekte v občini, tako za objekte, ki so v lasti občine, kot za drugo infrastrukturo. Za slednjo bo za nujna in vzdrževalna dela pripravljen javni razpis.« Del sredstev bo namenjenih tudi za nadaljnjo gradnjo in urejanje otroških igrišč v občini ter na novelacijo projekta rekonstrukcija kopališča v Domžalah.

Županja je opozorila, da so v proračun vključeni tudi večletni projekti, ki jih je napovedala v svojem programu »Domžale – mesto prihodnosti«: »Pomembno je, da smo v predlog Rebalansa Proračuna Občine Domžale za leto 2023 vključili tudi večletne projekte in s tem omogočili začetek urejanja potrebne dokumentacije zanje, med drugim za gradnjo Gasilskega doma Domžale – mesto in Večnamenske dvorane ob Osnovni šoli Domžale, za rušenje in gradnja objektov na Ljubljanski cesti 34 in 36, za ureditev ograjenega pasjega parka, začetne aktivnosti za umestitev kolesarske povezave Domžale – Dragomelj – Ljubljana v prostor, za vzpostavitev Tehnološko-podjetniškega parka, za ureditev Športne ploščadi v Študi, za gradnjo objekta, ki bo namenjen mladim in dnevnemu varstvu starejših ter druge.«

Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Domžale so na svoji 4. redni seji ustanovili tudi Svet za preventivo v cestnem prometu, ki bo posvetovalno telo županje pri izvedbi konkretnih ukrepov za urejanje prometa, sprejeli so Letni izvedbeni program kulture Občine Domžale za leto 2023 in Letni program športa Občine Domžale za leto 2023 ter potrdili nagrajenke in nagrajence Občine Domžale v letu 2023.

Več o omenjenih projektih in programih pa bodo mag. Renata Kosec, županja Občine Domžale, Matej Primožič in Borut Ernestl, podžupana Občine Domžale, ter Kristina Slapar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti Občine Domžale, predstavili na novinarski konferenci, ki bo v ponedeljek, 20. marca 2023, ob 10. uri, v konferenčni sobi Občine Domžale.

Miha Ulčar; Foto: Arhiv Občine Domžale

 

Tagi