Moravški občinski svet sprejel občinsko “Ustavo”

V sredo, 10. maja 2023, je Občinski svet Občine Moravče na predlog župana dr. Milana Balažica po štiriletnem prizadevanju s kvalificirano dvotretjinsko večino sprejel Statut Občine Moravče in Poslovnik Občinskega sveta.

Oba sodobna dokumenta bosta županu, občinski upravi in Občinskemu svetu omogočila bolj učinkovito vodenje in upravljanje Občine.

Petra Petravič; Foto: Občina Moravče

Tagi