Minister za delo podpisal sklep o predinvesticijski zasnovi Doma starejših občanov v Moravčah

Minister odobril tudi pripravo investicijskega programa

Skupna prizadevanja Ministrstva za delo (Minister Luka Mesec), Doma upokojencev Domžale (direktorica mag. Nataša Zalokar), Mestnih lekarn Domžale-Kamnik (direktorica Varja Suhodolčan) in Občine Moravče (župan dr. Milan Balažic) so obrodila sadove. Minister Luka Mesec je podpisal sklep o potrditvi predinvesticijske zasnove Doma starejših občanov v Moravčah in odobril pripravo investicijskega programa.

Minister Luka Mesec je v tem sklepu zapisal, da je območje Moravč in širše okolice deficitarno z varstvom in oskrb o starejših oseb. Zaradi vse večjih potreb po varstvu starejših in zagotavljanju le-tega čim bližje domačem kraju je po ministrovih besedah potrebno »nujno pristopiti k izgradnji enote doma za starejše v Moravčah«.

Vrednost investicije je ocenjena na dobrih 9 milijonov evrov. Direktorica mag. Nataša Zalokar že vodi priprave za razpis za gradnjo, direktorica Varja Suhodolčan pripravlja dokumentacijo za gradnjo nove večje lekarne v Moravčah, župan Občine Moravče dr. Milan Balažic pa je v sklopu priprav na čim prejšnjo gradnjo Doma že odprl ključni infrastrukturni objekt, novo trafo postajo na Vegovi ulici.

Miha Ulčar; Foto: Občina Moravče

Tagi