Mengeški gasilci v letu 2013 zelo aktivni

Gasilci PGD Mengeš so imeli minuli vikend redni letni Občni zbor društva, na katerem so funkcionarji društva podali svoja poročila o delu društva za leto 2013 in program dela za leto 2014. Zaslužnim članom društva pa so podelili tudi priznanja in zahvale.

Občnega zbora so se poleg članic in članov PGD Mengeš udeležili tudi predstavniki sosednjih prostovoljnih gasilskih društev, predstavniki društev in organizacij, ki delujejo v občini Mengeš, prijatelji iz pobratenega Prostovoljnega društva Semič, župan Občine Mengeš Franc Jerič, domači župnik Janez Avsenik, predsednik GZ Mengeš Janez Koncilija in poveljnik GZ Mengeš Andrej Bizjak.

Poročilo o delu sta najprej podala predsednik Sandi Jaklič in poveljnik Tomaž Žargi, nato pa so sledila poročila še ostalih funkcionarjev. Iz poročil je razvidno, da je bilo preteklo leto za mengeške gasilce zelo aktivno, tako na operativnem, kot tudi na ostalem področju.

Intervencije
Mengeški gasilci so imeli lani 37 intervencij. Od tega je bilo 27 intervencij tehničnega značaja, 8 požarov in dve intervenciji, kjer izvoz ni bil potreben zaradi preklica.

Usposabljanje in izobraževanja
Kot je v PGD Mengeš v navadi, imajo vsako prvo nedeljo v mesecu, dopoldne redno usposabljanje operativnih enot, ki je obvezna za vse operativne gasilce. Na vajah se usposabljajo s področja zaščite in reševanja, gašenja, pomoč ponesrečencem v prometnih nesrečah in drugi pomoči, kot so utopitve, zastoji srca, dihanja in drugo.

V letu 2013 so imeli 5 vaj, od tega je bila ena nenapovedana (prometna nesreča pri bajerju) in ena velika meddruštvena vaja (Elektronček Mengeš).

V letu 2013 je 9 njihovih članov opravilo tečaj za bolničarja, dva gasilca sta opravila tečaj za uporabo izolirnih dihalnih aparatov, dva za delo z motorno žago, dva za gašenje notranjih požarov modul A in dva za gašenje notranjih požarov modul B. V letošnjem letu pa so pričeli s prijavami gasilcev na določene specialnosti.

Mesec požarne varnosti
V oktobru, mesecu požarne varnosti so poleg raznih aktivnosti in gasilskih vaj, imeli tudi tehnični dan za sedme razrede OŠ Mengeš, obisk tretjih razredov OŠ Mengeš, predstavitev gasilcev na Živ-žavu pri OŠ Mengeš, predstavitev gasilcev na kostanjevem pikniku v Vrtcu Sonček, prikaz gasilcev in nudenje prve pomoči na OŠ Roje in regijsko tekmovanje gasilske mladine. Poleg vseh naštetih aktivnosti so imeli v oktobru tudi usposabljanje operativnih enot, redne preglede vseh motornih naprav in opreme ter priprava vozil na zimo.

Ostale aktivnosti
Poleg slovesnosti in praznovanj so se udeleževali tudi občnih zborov sosednjih in ostalih društev. Z vsemi starostnimi skupinami so se udeleževali tudi različnih gasilskih tekmovanj. V organizacijo pa jim je bilo v mesecu oktobru dodeljeno regijsko tekmovanje gasilske mladine. Opravljali so tudi redarsko službo in požarno stražo ob različnih prireditvah v občini Mengeš ter še veliko drugih aktivnosti.

Na koncu so se zahvalili še Občini Mengeš, Gasilski zvezi Mengeš in Civilni zaščiti občine Mengeš za vsa dodeljena sredstva in opremo, ki jim bo prišla prav za kvalitetna posredovanja na intervencijah. Prav tako so se zahvalili tudi vsem ostalim, ki so na kakršenkoli način pripomogli v dobrobit društva, saj se v PGD Mengeš zavedajo, da je delo uspešno le s skupnimi močmi.

Več foto utrinkov iz Občnega zbora PGD Mengeš si lahko ogledate TUKAJ.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Janez Ravnikar
Komentarji uporabnikov