Mag. Renata Kosec se je udeležila drugega dne 3. tradicionalnega srečanja županj in županov

Skupnost občin Slovenije organizira dvodnevno 3. tradicionalno srečanje županj in županov. Srečanja se je drugi dan, ki je namenjen razvojnim potencialom občin, udeležila tudi mag. Renata Kosec, županja Občine Domžale.

O srečanju je županja mag. Renata Kosec povedala: »Udeležila sem se drugega dneva tradicionalnega srečanja županov, ker program obravnava ključne elemente za razvoj občin, tako celostni razvoj z novimi elementi trajnosti, urejanje prostora, dobre prakse s področja turizma, digitalizacija in pridobivanja evropskih sredstev.«

V uvodu je udeležence nagovoril in jih povabil k sodelovanju Uroš Brežan, minister za okolje in prosto, ki bo po rekonstrukciji vlade prevzel ministrstvo za naravne vire in prostor. Na srečanju je udeležence 3. tradicionalnega srečanja županj in županov pozdravil in na kratko nagovoril tudi Robert Golob, predsednik Vlade Republike Slovenije.

Tradicionalno srečanje županj in županov poteka dva dni. Prvi dan je bil namenjen predstavitvi področij oziroma strokovnim predavanj in dobrih praks povezanih z delovanjem občin, drugi dan pa z razvojnimi potenciali občin. Mag. Renata Kosec, županja Občine Domžale, je o udeležbi na srečanju povedala: »Strokovna predavanja so bila zanimiva, predvsem pa so osvetlila področja, ki jih moramo v občini Domžale še nadgraditi, celostni razvoj z elementi trajnosti, urejanje prostora, turizem, digitalizacija in pridobivanje evropskih sredstev.« Pohvalila je izbrane teme ter predstavljene dobre prakse ter izpostavila: »Udeležba na podobnih srečanjih je pomembna tudi zaradi druženja in prenosa izkušenj. Veselim se že regionalnega srečanja, kjer bom z gostiteljem spregovorila o možnostih organiziranja prijaznega in trajnostnega javnega prometa znotraj občine.«

Udeleženke in udeležence drugega dne 3. tradicionalnega srečanja županj in županov je obiskal tudi Robert Golob, predsednik Vlade Republike Slovenije, ki je na kratko predstavil pogled vlade na pomen lokalne samouprave, možnost ustanovitve pokrajin ter zadnje pobude županj in županov po spremembi financiranja občin, ki s prenovo plačnega sistema vključuje tudi odpravo nesorazmerij na področju plač funkcionark in funkcionarjev.

Srečanje se je zaključilo z neformalno izmenjavo izkušenj.

Občina Domžale

 

Tagi