Mag. Renata Kosec do uresničitve projektov s postavitvijo dobre ekipe ter dostopne in odzivne občinske uprave

Mag. Renata Kosec je bila za županjo Občine Domžale izvoljena na lokalnih volitvah 2022. Svoj mandat je začela dan po konstitutivni seji Občinskega sveta Občine Domžale v petek, 9. decembra 2022. Že isti dan je imenovala dva podžupana, Mateja Primožiča, ki bo delo podžupana opravljal poklicno, in Boruta Ernestla, ki bo delo opravljal nepoklicno.

V decembru je opravila tudi letne razgovore z zaposlenimi v občinski upravi Občine Domžale. Mag. Renata Kosec je pojasnila: »Naloga vseh nas, ki smo bili izvoljeni, tako županje kot svetnic in svetnikov Občinskega sveta Občine Domžale je, da delujemo v javno dobro, v dobro vseh občank in občanov.« Napovedala je tudi, da se zaključuje razpis za direktorja Občinske uprave Občine Domžale: »Mesto direktorja v sedmi največji občini po številu prebivalcev v Sloveniji je gotovo izziv, ob tem pa pričakujem, da bomo dobili kvalitetnega kandidata oziroma kvalitetno kandidatko.«

Mag. Renata Kosec je poudarila, da si bo prizadevala, da v prvi polovici leta postavi dobro ekipo. Začela je z imenovanjem obeh podžupanov, nadaljuje pa z izbiro direktorja občinske uprave. V decembru 2022 je opravila tudi letne razgovore z zaposlenimi v občinski upravi Občine Domžale, ki so, kot je pojasnila, namenjena postavitvi dobrega servisa za občanke in občane: »Organizirali bomo dostopno in odzivno občinsko upravo. Verjamem, da nam bo ob podpori nove direktorice oziroma direktorja to tudi uspelo.«

V načinu komunikacije in odnosu vodstva občine do občank in občanov se že kažejo korenite spremembe. Za občanke in občane je mag. Renata Kosec dostopna vsako prvo sredo v mesecu, ko pa so termini zapolnjeni se z njimi sreča tudi vsako tretjo sredo. Mag. Renata Kosec je pojasnila: »Srečanja z občankami in občani smo v Uradu županje za lažjo komunikacijo poimenovali »Vprašaj županjo«, srečanje s pravnimi subjekti, ki prav tako potekajo ob sredah pa »Pogovor z županjo«.« Poudarila je, da je redna komunikacija ključ do uspeha in do vzajemnega zaupanja, na podlagi katerega lahko gradimo občino v kateri si želimo živeti.

V mesecu januarju je potekalo tudi že prvo srečanje z župani sosednjih občin, in sicer Občine Lukovica, Občine Mengeš, Občine Moravče in Občine Trzin. Mag. Renata Kosec je poudarila: »Srečanja z župani sosednjih občin je bilo namenjeno spoznavanju in pregledu skupnih projektov, med katerimi imata prav gotovo prednost rekonstrukcija Osnovne šole Roje in Zdravstvenega doma Domžale. Verjamem, da bomo pri iskanju skupnih interesov uspešni in da bomo uspeli izpeljati tudi vse zastavljene projekte.«

Poudarila je tudi, da je za realizacijo zastalih projektov države v občini Domžale potrebna redna komunikacija s pristojnimi ministrstvi. Tako je potekal že prvi sestanek na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, podana pa je bila tudi že pobuda za srečanja na drugih pristojnih ministrstvih.

Predstavitev podžupanov Občine Domžale

Matej Primožič je rojen Domžalčan, po izobrazbi sociolog, ki je vse življenje predan kulturi in kulturnim društvom v občini, veliko prostega časa pa nameni tudi športu. Matej Primožič, podžupan Občine Domžale, je o svojem delu poklicnega podžupana povedal: »Mesto podžupana sem sprejel, ker verjamem, da naša občina za nadaljnji razvoj in napredek potrebuje drugačen pristop, predvsem pa svež zagon.«

Matej Primožič. (Foto: Občina Domžale)

Borut Ernestl se je rodil v Račici pri Zidanemu mostu. Kmalu po prihodu v občino Domžale se je vključil v Prostovoljno gasilsko društvo Študa. Borut Ernestl, podžupan Občine Domžale, pa je povedal: »Mesto podžupana občine Domžale sem sprejel, ker je potrebno za širši napredek občine z novo energijo in z zaupanjem povezati vse občanke in občane.«

Borut Ernestl;. (Foto: Občina Domžale)

Več informacij o obeh podžupanih je objavljeno na povezavi www.domzale.si, predstavila pa se bosta tudi na novinarski konferenci, ki bo v ponedeljek, 23. januarja 2023, ob 11.00, v konferenčni sobi Občine Domžale.

Petra Petravič

 

Tagi