Kamnik ponovno beleži rast nočitev

Kamnik je v prvih osmih mesecih obiskalo 11,7 odstotkov več turistov, ki so ustvarili 9,43 odstotkov več nočitev kot lansko leto

Podatki Statističnega urada Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS) kažejo na ponovno uspešno leto glede na število prihodov in nočitev turistov v prvih osmih mesecih letošnjega leta.

V občini Kamnik v zadnjih treh letih beležimo rast tako prihodov kot tudi nočitev turistov.
V primerjavi z lanskim letom smo zabeležili 11,7% rast prihodov vseh turistov, v primerjavi z letom 2012 21% rast, v primerjavi z letom 2011 pa kar 42,6% rast. V primerjavi z lanskim letom so največjo rast dosegli tuji turisti, in sicer 25,2 %, medtem ko je zaznati rahel upad domačih turistov, in sicer 3,2 %.

Klub temu da smo v letošnji sezoni v Kamniku ostali brez hotelskih namestitev in da je bilo poleti izredno slabo vreme, statistični podatki kažejo, da so se nočitve v primerjavi z letom 2011 povečale za 29,2 %, v primerjavi z letom 2012 za 13,4 %, v primerjavi z lanskim letom pa v prvih osmih mesecih za 9,43 %. V primerjavi z lanskim letom je bila zabeležena večja rast tujih turistov (11,7 %) kot domačih turistov (1,8 %). Med poletnimi meseci je bilo le v juliju zabeležiti rahel upad turistov, kar lahko pripisujemo neugodnim vremenskim razmeram.

Glede na dosedanje podatke, katerih vir je turistična taksa, so v poletnih mesecih (junij do avgust) največ nočitev ustvarile Terme Snovik, in sicer 68 % vseh nočitev.

Glede na podatke SURS so največji delež prenočitev tujih turistov ustvarili turisti iz Izraela, Nizozemske, Madžarske, Italije in Nemčije. Zmanjšal se je obisk gostov iz Belgije in Velike Britanije, v porastu pa so turisti iz Madžarske, Češke, Francije, ZDA in Koreje. V primerjavi z nekaterimi slovenskimi občinami (Bovec, Cerklje na Gorenjskem, Jesenice, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Novo mesto, Ptuj, Radovljica, Škofja Loka, Velenje in Kranj) je le Kranj beležil višjo rast tako domačih kot tujih turistov, in sicer 16 % glede na leto 2013, Ljubljana pa je imela 8% rast vseh turistov glede na leto 2013. Slovenija je v prvih osmih mesecih letošnjega leta zabeležila 2,7% rast vseh prihodov, od tega 3,5% upad domačih turistov ter 5,7% rast tujih turistov v primerjavi z lanskim letom.

Kar se tiče obiska naše največje znamenitosti v mestnem jedru, Malega gradu, kjer je v poletnem času tudi turistično-informacijska točka, smo v letošnjem letu zabeležili 29 % več obiskovalcev kot lansko leto. Prav tako se je vožnje z mestno-turističnim avtobusom Kamnikbus udeležilo 13,9 % več potnikov kot lansko leto.

»Na Zavodu za turizem in šport v občini Kamnik smo s statističnimi podatki o turističnem prometu v prvih osmih mesecih v letu 2014 zadovoljni in lahko rečemo, da bomo z dosedanjimi pristopi za razvoj in promocijo kamniške turistične ponudbe nadaljevali. Hkrati pa bomo poskrbeli tudi za povezovanje turističnih ponudnikov v občini Kamnik in širše. V ta namen bomo skupaj s ponudniki oblikovali zanimive in inovativne turistične zgodbe in produkte,« pravi v.d. direktorja, Franci Kramar.

Avtor: Zavod za turizem in šport v občini Kamnik
Komentarji uporabnikov
Tagi