Kamničani nič več na sodu smodnika

Kot vse kaže in tako je pokazal tudi ogled območja KIK Kamnik, nekdanje smodnišnice v stečaju, so Kamničani in okoličani lahko povsem mirni in varni, torej mesto v naročju planini ni več na sodu smodnika, kot je bilo pogosto slišati na ulicah in trgih starega mesta.

Objekti propadlega podjetja Kemijske industrije Kamnik, ki se je v preteklosti ukvarjalo s proizvodnjo, prodajo in skladiščenjem eksplozivnih in drugih nevarnih snovi, so se raztezali na več kot 60 hektarih, v najboljših časih, ko so s svojimi izdelki zalagali nekdanjo JLA in številne gradbene firme ter druge kupce, pa je smodnišnica dajala kruh več kot 1400 zaposlenim.

Ob ogledu območja KIK Kamnik smo izvedeli, da gre za prvi tak primer sanacije nasploh, saj se doslej s takim ali podobnim primerom še niso srečali. Končno, kamniška smodnišnica je bila tudi ena redkih na svetu, ob tem pa je vedno predstavljala potencialno nevarnost za okolje in življenja ljudi, ne le Kamničanov, temveč tudi širše.

Po mesecu dni so pripadniki Slovenske vojske opravili prvo fazo sanacije škodljivih snovi v podjetju KIK Kamnik v stečaju, z deli pa bo vojska nadaljevala v začetku novega leta. Predvidoma se bodo vojaki Slovenske vojske na tem območju zadrževali do poletja 2015.

In zakaj sanacija? Dejstvo je, da so s zaradi neprimerne embalaže, zastarelosti in drugih vzrokov začeli zavedati, da brez ustrezne odstranitve eksplozivnih in drugih nevarnih snovi Kamnik res lahko postane mesto na sodu smodnika, ne le v prenesenem pomenu besede.

Boštjan Šefic, državni sekretar ministrstva za notranje zadeve, je ob ogledu uvodoma povedal, da so se za sanacijo odločili predvsem zaradi dejstva, da odstranijo vsa tveganja, ki so povezana z nekdanjo kamniško smodnišnico, za prebivalce Kamnika ter za premoženje in okolje ljudi. »Stečajni upravitelj KIK Kamnik Grega Erman je poleti opozoril na probleme, ki se pojavljajo v tem kompleksu, predvsem tudi zaradi dejstva, ker niso uspeli več zagotoviti ustreznega varovanja tega območja,« je dejal Šefic. »Tu so se in se še nahajajo predvsem eksplozivna in pirotehnična sredstva ter nekaj kemikalij. Takrat smo se povezali predstavniki ministrstev za obrambo, za okolje in za notranje zadeve, policije, urada za kemikalije, celo ministrstva za pravosodje in drugih državnih organov. Poudariti moram, da gre za sanacijo, s katero bomo odstranili tiste najbolj kritične elemente, ki neposredno ogrožajo varnost ljudi, premoženja in okolja. Ta kompleks bo treba pozneje, ko bo znan novi lastnik, sanirati do konca.«

Prva naloga čiščenja v KIK Kamnik je bila zagotoviti varnost na tem območju, zato so poskrbeli za ustrezno varovanje kompleksa, saj so s tem želeli preprečiti vstop nepooblaščenim osebam, s tem pa so ustrezno zavarovali vsa nevarna sredstva.

»Že na samem začetku sanacije so izvajalci izbrali dve smeri in sicer, prvič, odvoz minsko-eksplozivnih sredstev na drugo lokacijo Slovenske vojske, kjer je zagotovljeno ustrezno varovanje in kjer so tudi ustrezni pogoji za hrambo teh sredstev,« je razložil Šefic. »Drugič, del teh sredstev moramo uničevati znotraj tega kompleksa, ker so že v takem stanju, da jih ne bi mogli več prevažati na drugo lokacijo. Ob tem smo želeli tudi ugotoviti, kaj se dogaja z nekaterimi kemikalijami, ki so ostale na tem območju, del teh nalog pa nas čaka takoj po novoletnih praznikih. Zadeve so zelo neurejene in tudi niso ustrezno označene. Šele nato se bomo odločili, kaj in kam s temi kemikalijami ter kje in kako jih bodo uničevali. Poudariti pa moram, da te snovi ne ogrožajo okolja in varnosti prebivalcev Kamnika.«

O neposrednem delu pri odstranjevanju nevarnih snovi v KIK Kamnik je spregovoril predstavnik Slovenske vojske, nadporočnik Peter Kogovšek, vodja sanacije. »Pred začetkom del smo ponovno pregledali vse lokacije znotraj KIK Kamnik, prav tako vsa skladišča, pri tem pa se v dejanske količine nismo spuščali, saj bi bilo to prenevarno,« je povedal Kogovšek. »Začeli smo zelo previdno, s tem pa smo si tudi oblikovali tempo našega dela. Najprej je prišle na vrsto objekt 92, kjer smo že ob samih pripravah na sanacijo ugotovili, da gre za najbolj kritično stavbo, ki hkrati predstavlja tudi potencialno največjo nevarnost. Tu smo našli inicialna sredstva ter šolska in vadbena sredstva, ki bi ob nepravilni uporabi lahko povzročila detonacijo ali pa hud požar.«

Med drugim so pri delu ugotovili, da so nekatera sredstva sicer že dotrajana ali pa stara več kot dvajset let. Kakšno nevarnost so predstavljala ta sredstva, pove že več kot zgovoren podatek, da je bilo samo v objektu 92, ki smo si ga ogledali, kar 447 kg eksploziva, količino pa so zdaj zmanjšali na 130 kg čistega eksploziva. Je pa zato marsikoga spreletel srh, ko so nam pokazali pogrizeno embalažo nekaterih sredstev, ki je očitno zelo teknila glodalcem, ki so se pred zimo zatekli v skladišča KIK Kamnik.

Še o stečajnem postopku nekdanje smodnišnice. »Birokratski postopki stečaja tečejo naprej,« je pojasnil stečajni upravitelj Grega Erman. »V minulem tednu je bila prva javna dražba celotnega premoženja, vendar zanjo ni bilo zanimanja, po novem letu pa se bomo odločili, za kakšne postopke prodaje premoženja se bomo odločili.«

Avtor: Primož Hieng; Foto: Primož Hieng
Komentarji uporabnikov
Tagi