Kako pravilno poskrbeti za E-odpadke

E-odpadki so ena najhitreje rastočih vrst odpadkov na svetu, zaradi svoje sestave pa predstavljajo veliko obremenitev za okolje, predvsem, če jih ne odlagamo pravilno. 14. oktobra obeležujemo mednarodni dan e-odpadkov, ki je namenjen ozaveščanju javnosti o pravilnem ravnanju z e-odpadki.

E-odpadki so odslužene naprave in aparati, ki za delovanje potrebujejo priključitev na električno omrežje ali pa jih napajajo baterije ali akumulatorji. Teh odpadkov ne smemo odlagati v zabojnik za mešane komunalne odpadke, saj vsebujejo sestavne dele in snovi, ki so ob nepravilnem ravnanju nevarne za ljudi in okolje, npr. svinec, živo srebro, kadmij in krom. Izdelki ali njihova embalaža so zato označeni s prečrtanim košem za odpadke. Če jih oddamo na ustrezna zbirna mesta, omogočimo ustrezno predelavo ter ohranjamo surovine in varčujemo z energijo.

SVOJE E-ODPADKE LAHKO PRAVILNO PREDATE:

1. V CENTRU ZA RAVNANJE Z ODPADKI DOB kadarkoli v okviru delovnega časa. Predaja je vključena v javno službo ravnanja s komunalnimi odpadki, zato se uporabniku ob predaji ne zaračuna ničesar.

2. MANJŠE APARATE IN BATERIJE V ULIČNE ZBIRALNIKE NA NEKATERIH EKOLOŠKIH OTOKIH.

Manjše elektronske naprave in baterije lahko oddate tudi v posebne ulične zbiralnike na nekaterih ekoloških otokih.

3. V OKVIRU ORGANIZIRANEGA ODVOZA KOSOVNIH ALI NEVARNIH ODPADKOV – ODVISNO OD VELIKOSTI.

4. PRI TRGOVCIH Z ELEKTRIČNO IN ELEKTRONSKO OPREMO.

KAKO ZMANJŠATI KOLIČINO E-ODPADKOV?

  • Pravilna predaja odpadkov je še kako pomembna, še bolje pa je, če odpadki sploh ne nastanejo. Kako lahko zmanjšate količino e-odpadkov?
  • Pred nakupom električne in elektronske naprave razmislite, ali jo resnično potrebujete. Morda si jo lahko sposodite ali najamete.
  • Če naprave ne potrebujete več in še vedno deluje, jo lahko prodate ali podarite komu, ki jo potrebuje.
  • Če se naprava pokvari, preverite, ali jo je možno popraviti, namesto, da kupite novo.

Hvala, ker skupaj z nami skrbite za čisto okolje!

Občina Domžale in Javno komunalno podjetje Prodnik

 

Komentarji uporabnikov
Tagi