Kajuhova ulica v Preserjah kmalu ne bo več večni problem

Lani proti koncu meseca julija smo na našem portalu objavili prispevek, ki je govoril o večnem problemu Kajuhove ulice v Preserjah pri Radomljah, na katerega nas je tik po nalivu opozoril tamkajšnji stanovalec.

Ta večni problem, ki se je vlekel dve desetletji, pa je bil odvodnjavanje meteorne vode, saj ta po številnih delih na tej ulici (plinovod, optika …), ki so pustila sledi po vsakokratnem asfaltiranju, ni mogla več odtekati v meteorno kanalizacijo, temveč je ob večjih nalivih zalivala kleti tamkajšnjih hiš. Hkrati je stanovalec izpostavil tudi pogosto pokanje dotrajanih vodovodnih cevi.

Že dan po objavi prispevka o tej problematiki, so se zganili na pristojnem občinskem oddelku in si ogledali stanje na terenu. Takoj po ogledu so stekli vsi postopki (priprava dokumentacije, zagotovitev finančnih sredstvev v proračunu, izbira izvajalca del …) in pred nekaj dnevi so stroji že zabrneli na tej ulici, ki je dolga 252 metrov.

Na Občini Domžale so nam v zvezi s tem povedali, da se na Kajuhovi ulici trenutno izvajajo dela na obnovi vodovoda. Po gradnji vodovoda in menjavi hišnih vodovodnih priključkov bodo predvidoma v začetku septembra pričeli z urejanjem ceste. V okviru obnove ceste bodo uredili meteorno kanalizacijo, ki je na tem območju problematična, in na koncu cesto na novo asfaltirali. Dela nameravajo zaključiti do konca oktobra.

Torej, oktobra bodo zadovoljni vsi. Pitna voda, ki bo tekla do pip po novih ceveh; meteorna voda, ki bo namesto v kleti stanovanjskih hiš odtekala v meteorno kanalizacijo; cesta, ki bo dobila novo obleko; stanovalci, ker ne bo več problema; in na Občini Domžale, kjer bodo obkljukali še eno investicijo, ki je glede na problematiko zelo pomembna.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: T. K.
Komentarji uporabnikov
Tagi