Kaj vse se je zgradilo in zgodilo v občini Domžale v preteklih letih

Izteka se štiriletni mandat župana Občine Domžal Tonija Dragarja in 31 svetnic in svetnikov Občinskega sveta Občine Domžale. Po izteku mandata je Občina Domžale tradicionalno izdala brošuro, ki so jo na dom dobila vsa gospodinjstva v občini Domžale. V brošuri, ki jo objavljamo tudi v priponki, se nahaja pregled vsega, kar se je v štirih letih zgradilo, naredilo in dogodilo v občini Domžale.

Ob tej priložnosti smo obiskali župana Občine Domžal Tonija Dragarja, da nam je bolj podrobno opisal štiriletni mandat, ki ga zaključuje. Kot nam je povedal, na koncu vsakega mandata že tradicionalno od leta 1994, občinska uprava z županom in Občinskim svetom izda brošuro z vsemi realiziranimi projekti iz preteklega štiriletnega mandata, kot so investicije, šolstvo, šport, sociala, zdravje, varnost, prireditve … Skratka pregled vsega kar se je dogajalo v štirih letih. Po besedah župana je brošura, vse nam je tudi pokazal, vsak mandat debelejša.

Župan je sodelovanje z občinskim svetom v zadnjem štiriletnem mandate ocenil za vzorno in korektno. Po njegovih besedah je bilo bolj malo politike, saj so imeli interes kaj narediti. V Občinskem svetu pa niso sodelovali kot klasična koalicija, temveč so sodelovali programsko.

Gradimo za otroke, gradimo za prihodnost
Poleg družbenih dejavnosti in energetske sanacije osnovnih šol, so se v tem mandatu lotili gradnje vrtcev ter razširitvijo nekaterih šol. V Ihanu je zrasel vrtec Krtek in prizidek k podružnični Osnovni šoli, lotili so se prenove in razširitve vrtca Palček na Viru, pred kratim pa so odprli nov vrtec v Krtini in prizidek k podružnični osnovni šoli v Krtini. V preteklem letu je bil dokončan prizidek k Osnovni šoli Rodica. Poleg energetske sanacije šol, so rekonstruirali kar nekaj kotlovnic šol, igrišč ter obnov kuhinj in jedilnic.

Vrtec Mavrica v Krtini.

Prisluhnemo pomoči potrebnim
Na Občini Domžale so ves štiriletni mandat imeli posluh za ljudi, ki so potrebovali pomoč. Tako so razdeljevali pomoč socialno ogroženim, gradili in dodeljevali občinska neprofitna stanovanja. Posebno pozornost so namenjali skrbi za starejše in tudi za zdravstvo.

Občudujemo zmagovalce, spodbujamo obetavne
V tem mandatu so dokončali gradnjo vzhodnega servisnega prizidka k Hali Komunalnega centra Domžale, obnovili so pomožno nogometno igrišče v Športnem parku Domžale ter Domžalski dom na Mali planini. Prav tako so uredili tudi igrišče v Ihanu in Škrjančevem (igrišče za odbojko na mivki). Občina Domžale je pristopila tudi k obnovi Športnega parka Dob in prenovi klubskih prostorov Skakalnega kluba Sam Ihan.

V občini Domžale so se zgodile tudi odmevne prireditve, kot so Evropsko prvenstvo v košarki za letnik 21 let, Balkanske igre, Domžalski polmaraton … Ne moremo pa tudi mimo olimpijske medalje Teje Gregorin in številnih uspehov v različnih športnih panogah.

Omogočamo vrhunska kulturna doživetja
Občina Domžale sofinancira kulturne programe tako na profesionalni ravni, kot je Kulturni dom Franca Bernika Domžale, kot na amaterski ravni (Poletni kulturni festival Studenec, Gostičevi dnevi , KD Virk Dob …). Na področju kulture je po besedah župana potrebno izpostaviti ureditev stalne muzejske zbirke slamnikarstva v Slamnikarskem muzeju v Domžalah ter vzdrževanje in obnova številnih kulturnih spomenikov.

Prirejamo dogodke, združujemo ljudi
Župan je povedal, da so zelo ponosni, da so za občane začeli prirejati številne prireditve oziroma dogodke z naslovom »Prirejamo dogodke, združujemo ljudi.« Vsako leto se tako že tradicionalno zvrstijo številni dogodki za najmlajše in tudi malo manj mlade (Miklavž, Dedek Mraz, Božiček, Slovenske jaslice, Otroško silvestrovanje, Otroško pustovanje …). Že nekaj let je v mesecu decembru tradicionalni prižig novoletne jelke, vsakoletni Poletni kulturni festival Studenec, Etno rock festival, Hitovo sejmarjenje, Bio dnevi, Poletni kino v Češminovem parku, praznovanje ob občinskem prazniku, pustovanje na Viru … Letos je bilo slavnostno ob 130-letnici Godbe Domžale …

Prireditve Dobrodošli v Domžalah vedno privabijo veliko število ljudi.

Župan je povedal, da je ena izmed stvari na katero so izredno ponosni, razširitev tržnega prostora, kjer se poleg stalne tržne ponudbe za občane, na večnamenskem prostoru ob sobotah dogajajo številne prireditve, kjer se predstavljajo prijateljske občine iz cele Slovenije. Seveda pa je ta prostor namenjen tudi domačim umetnikom, saj je že večkrat potekal Art sejem.

Skrbimo za vašo varnost
Civilna zaščita občine Domžale je skupaj s prostovoljnimi gasilskimi društvi izvedla kar nekaj velikih zaščitno-reševalnih vaj, nekaj pa je bilo tudi resničnih intervencij, kjer se je po besedah župana izkazalo, da sistem zaščite in reševanja v občini Domžale deluje. Župan je še povedal, da so na Občini Domžale zadovoljni z izobraženostjo in odzivnostjo vseh, ki delujejo v sistemu Civilne zaščite.

Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih
Ena izmed pomembnih stvari je zagotovo tudi ureditev sprehajalnih in rekreacijskih poti po občini Domžale. Zeleno rekreacijsko os ob reki Kamniški Bistrici so zaokrožili z ureditvijo poti okrog Šumberka in z različnimi premostitvenimi objekti (počivališča, piknik prostori, igrala,telovadna orodja, pitniki …). Uredili so tudi plezališče Knezove skale pod Šumberkom ter okoljsko poučno pot Blata Mlake v Radomljah.

  

Poučna okoljska pot Blata Mlake v Radomljah.

Skrbimo za čisto okolje
Čisto okolje in neokrnjena narava sta vrednoti, ki ju zavoljo kvalitete bivanja na Občini Domžale postavljajo v ospredje. Po besedah Župana bo potrebno v naslednjih letih dokončati izgradnjo manjkajoče kanalizacije, kjer pa to ne bo možno, bo potrebno rešiti zadevo z malimi čistilnimi napravami. Pred kratkim so se lotili obnove vodovodnih cevi in izgradnjo dodatnih črpališč vode na Mengeškem polju, kar po besedah župana pomeni, da bomo v občini Domžale še naprej pili pitno in zdravo vodo. Po njegovih besedah, bo vsa ta investicija, ki jo izvajajo tudi s pomočjo evropskih sredstev, služila za naslednjih nekaj desetletij, za naše zanamce. Vse občine, ki so vključene v sistem Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik, so pristopile k nadgradnji te, po sistemu odvajanja voda in kanalizacija. Župan je izpostavil tudi vsakoletne čistilne akcije v katere se vedno vključi veliko število ljudi, ki s skupnimi močmi poskrbijo, da je naše okolje lepše.

Poslušamo, vključujemo, obveščamo, komuniciramo
Župan je povedal, da je izredno ponosen na uspešno izveden projekt postavitve brezplačnega internetnega omrežja WIFI, ki občankam in občanom kot vsem obiskovalcem od januarja 2013, omogoča povezavo s svetovnim spletom. Sistem WIFi je po besedah župana izredno obiskan, saj ga obišče preko 300.000 obiskovalcev mesečno. Občanke in občane Občina Domžale redno obvešča preko občinskega glasila Slamnik, občinske spletne strani, facebooka in lokalnih medijem.

Evropska sredstva
Občina Domžale se po podatkih ministrstva za finance po stopnji razvitosti na ravni države uvršča v sam vrh. Po besedah župana pa občini uspešnost ne koristi vedno, najbolj pa pri pridobitvi nepovratnih evropskih sredstvih. Vseeno jim je za različne projekt v zelo kratkem času uspelo pridobiti 3,7 milijone evrov. Evropska sredstva so pridobili tudi za gradnjo garažne hiše P+R v Domžalah, ki bo zgrajena predvidoma maja 2015.

Ceste in druga infrastruktura
Po besedah župana si na Občini Domžale prizadevajo za varne in sodobne urejene ulice in ceste na celotnem območju občine. Poleg rednega vzdrževanja cestne infrastrukture so rekonstruirali številne ceste in ulice na posameznih odsekih pa zagotovili asfaltno prevleko. Izvedene rekonstrukcije: Kamniška cesta v Domžalah pod nadvozom, Rojska cesta, Kolodvorska cesta, cesta Matije Tomca, Pelechova cesta v Preserjah, cesta Radomeljske čete, Prešernova cesta v Radomljah, cesta Pšata-Bišče, cesta Turnše-Dob, cesta Dob-Gorjuša, cesta Količevo-Turnše in cesta D v Študi.

V letu 2013 je Kolodvorska cesta v Domžalah dobila novo podobo.

Na železniški postaji na Rodici je Občina Domžale postavila novo postajališče in uredila parkirna mesta, zgradili so avtobusno postajo in pločnik z javno razsvetljavo v Nožicah, razširili so prostor pri domžalski tržnici. Sredstva pa je Občina Domžale vlagala tudi v gradnjo pokopališč in poslovilnih objektov na celotnem območju občine. V zadnjih letih so uredili pokopališče s poslovilnim objektom v Krtini, posodobili poslovilni objekt ter postavili nadstrešnice (za sanitarne prostore, za prodajo sveč in cvetja) na domžalskem pokopališču, zgradili so poslovilni objekt na Pšati, v letošnjem letu pa načrtujejo tudi gradnjo poslovilnega objekta na Rovah. Po besedah župana, so zamenjali tudi večino potratnih uličnih svetilk, ki so jih nadomestili z varčnejšemi. Z zamenjavo svetilk so v nekaj letih porabo električne energije skoraj prepolovili.

Na koncu je župan še povedal, da je v teh minulih štirih letih zelo zadovoljen s sodelovanjem, tako z Občinskim svetom, Krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi ( Zavod za šport in rekreacijo Domžale, Center za mlade Domžale, Kulturni dom Franca Bernika Domžale), vrtci, osnovnimi šolami kot s Srednjo šolo Domžale. S šolami se je dobro sodelovanje pokazalo tudi pri pripravi zbornika ob 150-letnici šolstva v Domžalah, kjer so sodelovale vse osnovne, srednja šola in Biotehnična fakulteta. V zborniku je sedaj ves pregled delovanja šolstva na domžalskem. Praznovanje bodo okronali z slavnostno sejo v septembru.

Po besedah župana, pa še marsikaj ni bilo narejenega, kar so želeli. Predvsem iz zelo različnih razlogov: finančna sredstva drugih investitorjev so omejena, problem lastništva zemljišč, sodelovanje države in državnih institucij (predolgo čakanje, zaračunavanje raznih služnosti in neodzivnost državnih organov) … Prav tako nekaj ciljev v Občinskem svetu po besedah župana niso mogli uskladiti, bodo pa to poskušali v naslednjem mandatu. Zaveda pa se, da so nekatere stvari, ki jih je potrebno narediti, predvsem v smeri nadaljevanja kvalitete življenja in dobrega standarda naših občanov. »Da smo res prostor zadovoljnih ljudi,« zaključi župan.

Brošuro o izvedenih projektih Občine Domžale si lahko ogledate TUKAJ.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Arhiv Domžalca
Komentarji uporabnikov
Tagi