Janez Per postal častni občan Občine Mengeš

Občina Mengeš je z osrednjo slovesnostjo in podelitvijo občinskih priznanj v Kulturnem domu Mengeš konec maja obeležila občinski praznik Občine Mengeš. Prisotne je najprej nagovoril Franc Jerič, župan Občine Mengeš: »Občinski praznik je na dan rojstva Janeza Trdine, ki zaznamuje številne dejavnosti v občini, ne samo z vsebinami in svojim delom, ampak so po njem društva tudi poimenovana.” Sledila je podelitev priznanj Občine Mengeš.

Evelin Greblo in Glasbena sekcija KD Mihaelov – SEJMARJI sta prejela znak Občine Mengeš, Marjan Šinkovec je prejel zlato priznanje Občine Mengeš in Janez Per pa naziv častnega občana Občine Mengeš.

Naziv častni občan občine, ki se podeljuje vsake 4 leta, je prejel Janez Per za svoje delo v družbenem in društvenem življenju občine ter za promocijo občine v Sloveniji in v svetu.

Janez Per se v društvenem življenju občine Mengeš vključil v rani mladosti. Otroštvo je preživljal na domačem dvorišču in v očetovi kovačnici. Doma so imeli tudi kmetijo, zato je bil vajen dela. Prosti čas je namenil različnim mengeškim društvom, deloval je v KD Mengeška godba ter v PGD Mengeš, kjer je imel vlogo desetarja.

Aktivno je začel delovati tudi v Krajevni skupnosti Mengeš in se času slovenske pomladi priključil Slovenski kmečki zvezi, današnji Slovenski ljudski stranki. Po odcepitvi občine Mengeš od občine Domžale je bil en mandat, od 1995 do 1998, župan občine Mengeš in en mandat, od leta 1996 do 2000 poslanec v Državnem zboru RS. Z glasbenim delovanjem v Alpskem kvintetu in Diksilend bendu je bil aktiven doma in v tujini ter ponesel dober glas o občini Mengeš predvsem na nemško govoreča območja. Bil je bil pobudnik za številna medkrajevna sodelovanja, pobratenja občin in gostovanja društev.

Janez Per, častni občan občine Mengeš.

Poleg glasbe je dejaven tudi pri organizaciji Mihaelovega sejma, ki je bil eden največjih na kranjskem. Leta 1996 je bilo z namenom ohranjanja kulturne dediščine ustanovljeno Kulturno društvo Mihaelov sejem, katerega ustanovni član je tudi Janez Per. Poleg tega je tudi dolgoletni član Turističnega društva Mengeš. Za vse njegovo udejstvovanje v občini Mengeš se je Janezu Peru podelil naziv častni občan občine Mengeš.

V svojem govoru se je zahvalil vsem, za podporo in sodelovanje ter k vključevanju v društveno življenj občine povabil vse občanke in občane: »Občina Mengeš ima vse kar imajo veliki, pa vendar ostajamo majhni, predani drug drugemu. Številni me sprašujete, kdaj postaneš Mengšan. Ko se vključiš v društva, v življenje občine. Pomembno je, da ne razmišljajmo, kaj nam občina lahko da, ampak kaj lahko mi damo občini. Spoštujmo se, radi se imejmo in vsi bomo dobro živeli. Hvala predlagateljem, hvala županu in drugim. S ponosom sprejemam to priznanje.«

Osrednja slovesnost se je nadaljevala s koncertom Mengeške godbe, ki je vključeval tudi na nastop pevskih solistov, članov godbe Maje Keržič in Žana Avblja. Prireditev se je zaključila z druženjem v preddverju Kulturnega doma Mengeš.

Petra Petravič; Foto: Vido Repanšek

Tagi