Izvajajo se dela na Opekarniški cesti

Z Občine Domžale so sporočili, da urejajo odsek lokalne Opekarniške ceste na odseku od križišča z lokalno cesto Cesta Radomeljske čete do OPPN Opekarniška, v dolžini približno 700 metrov.

V sklopu investicije se bo uredilo asfaltno vozišče in pločnik ob enem robu ter bankina ob drugem robu ceste. Na obravnavanem odseku so predvideni prestavljeni nadtalni hidranti, poleg tega je predvidena prestavitev mešanega oziroma fekalnega kanala z dograditvijo hišnih priključkov ter nova postavitev meteorne kanalizacije, kjer bo to potrebno. Prav tako so sporočili, da se ureja tudi elektro vode v sodelovanju z Elektro Ljubljana, d.d. in ostale komunalne vode.

Izvajalec del je ELICOM d.o.o., za nadzor skrbi BIRO VERITAS d.o.o. Investicija bo po izbiri izvajalca na javnem razpisu in ostalih stroških stala nekje okoli 450.000 EUR, dela pa bodo potekala okoli 3 mesece.

Karin Božič Zupančič; Foto: Vido Repanšek

Tagi