Iščejo se društva, zavodi in ustanove s potencialom! Ste to vi?

Stičišče NVO osrednje Slovenije vabi vse zainteresirane nevladne organizacije (društva, zavode in ustanove) iz osrednje Slovenije, katerih poslanstvo in delo je pomembno in prepoznano v lokalnem okolju, da se vključite v program NVO S POTENCIALOM. V okviru programa se boste izbrane organizacije v naslednjem šolskem letu vključile v brezplačna usposabljanja, mentorstva in svetovanja na organizacijskem, strokovnem in zagovorniškem področju. Vsebina programa bo individualno prilagojena potrebam organizacije.

NVO s potencialom je za pomen tega javnega povabila nevladna organizacija, ki izkazuje interes za lasten organizacijski, strokoven ali zagovorniški razvoj, ter je pripravljena zadovoljevati lokalne potrebe oz. aktivno prispevati k razvoju lokalne skupnosti. NVO s potencialom je nevladna organizacija, ki želi biti aktivna, se razvijati in prispevati k razvoju okolja v katerem deluje oz. izvajati nove storitve.

Med prijavljenimi nevladnimi organizacijami bodo na podlagi meril izbrali 12 organizacij, ki bodo v šolskem letu 2016/17 vključene v brezplačen program NVO s potencialom. Z izbranimi organizacijami bodo sklenili individualen načrt izobraževanja oziroma razvoja na podlagi izhodiščne ocene in želene stopnje razvoja.

Merila za izbor:
1. Delovanje organizacije (lokalno, regionalno, nacionalno).
2. Delovanje na prednostnih področjih (mladi, sociala, turizem, okolje, oz. drugo področje, ki rešuje lokalne potrebe).
3. Izdelan program delovanja oz. načrti za prihodnost.
4. Dosedanji dosežki oz. prepoznavnost v okolju.

Ste se prepoznali in bi želeli skupaj s stičiščem NVO osrednje Slovenije naredili korak naprej ter res kaj spremeniti? Prijave v program NVO s potencialom zbirajo do konca junija. Več informacij si preberite na www.consulta.si ali jih pokličite na 059/927-619.

Avtor: Consulta.si, slika: Consulta.si
Komentarji uporabnikov
Tagi