Imate več odpadkov, kot jih lahko odložite v vaše zabojnike? Pripeljite jih v Center za ravnanje z odpadki Dob

Odpadki so in vedno bodo del našega življenja, saj praktično nastajajo pri vsem, kar počnemo. Zavedati pa se moramo, da bomo le z odgovornim ravnanjem z odpadki ohranili lep pogled skozi okno, možnost izleta v čisto naravo in kozarec čiste pitne vode iz naše pipe v vsakem trenutku.

V zadnjem času ste zagotovo tudi vi opazili odpadke tam, kjer jih ne bi smelo biti. V Javnem komunalnem podjetju Prodnik v zadnjih mesecih opažamo ekstremno povečano količino odpadkov, tudi nepravilno odloženih odpadkov. Čeprav je večina naših uporabnikov nadpovprečno ozaveščenih in odpadke vestno ločuje, pa manjšina posameznikov z malomarnim ravnanjem s svojimi odpadki onesnažuje našo skupno okolico in naravo. Kljub vsakodnevnemu prizadevanju večine prebivalcev, da bi živeli v čistem okolju, smo vse pogosteje priča odpadkom ob zabojnikih na ekoloških otokih, pokopališčih ali celo v gozdu.

Zaposleni v Javnem komunalnem podjetju Prodnik si prizadevamo naše storitve izvajati v skladu z najvišjimi okoljskimi standardi in predpisi. Čisto vsak dan skrbimo za reden odvoz odpadkov in si po najboljših močeh prizadevamo vzdrževati in čistiti ekološke otoke. Center za ravnanje z odpadki Dob je za naše uporabnike odprt vsak delovni dan v popoldanskem času in ob sobotah ves dan, da svoje odpadke lahko kadarkoli pravilno predajo. Vsi odpadki, ki jih zberemo ločeno, so nato predani družbam, pooblaščenimi za ravnanje s posamezno vrsto odpadkov. Pa vendar se odgovorno ravnanje z odpadki začne pri posamezniku. Čisto vsak izmed nas, mora poskrbeti za vse odpadke, ki jih povzroči. Težava običajno nastane, ko je teh odpadkov več, kot jih lahko odložimo v svoje zabojnike.

KAKO TOREJ RAVNATI V PRIMERU, KO IMATE ODPADKOV VEČ, KOT JIH LAHKO ODLOŽITE V ZABOJNIKE ZA ODPADKE?

1. RAZMISLITE, ČE LAHKO KAKO ZMANJŠATE KOLIČINO ODPADKOV (z racionalnim nakupovanjem in ravnanjem s hrano, uporabo izdelkov s čim manj embalaže, čim manjšo uporabo izdelkov za enkratno uporabo …).

2. DOSLEDNO LOČUJTE ODPADKE. Ločevanje je obveza vsakega gospodinjstva, poleg tega se z ločevanjem količina odpadkov porazdeli v pravilne zabojnike.

3. ODPADKE POSKUSITE SPRAVITI V ČIM MANJŠO MOŽNO OBLIKO (embalažo stisnite, škatle pa zložite in preden jih odvržete v zabojnike).

4. PRESEŽEK ODPADKOV, KI JIH LAHKO NEKAJ ČASA SKLADIŠČITE, USTREZNO SHRANITE V VREČE IN JIH ODLOŽITE V ZABOJNIK, KO BO IZPRAZNJEN.

5. Če se težava z večjo količino odpadkov pojavlja dalj časa, NAROČITE VEČJE ZABOJNIKE ZA ODPADKE. Storitev zamenjave zabojnika se ne zaračuna, mesečni strošek storitve pa se prilagodi glede na velikost črnega in rjavega zabojnika.

ODPADKI MORAJO BITI ZA ODVOZ PRIPRAVLJENI V ZAPRTIH ZABOJNIKIH. V nasprotnem primeru se odpadki lahko raztrosijo (zaradi vetra, ptičev in drugih živali, ob praznjenju zabojnikov). Poleg tega je tehnologija smetarskih vozil prilagojena praznjenju zaprtih zabojnikov, zato odprti pokrovi predstavljajo nevarnost za poškodbe delavcev in okvare vozil.

BODITE TUDI VI AMBASADORJI VAROVANJA OKOLJA. Če kršitelja opazite pri delu, ga opozorite na neprimerno ravnanje. O nepravilno odloženih odpadkih pa obvestite občinski inšpektorat, ki je pristojen za ukrepanje v takšnih primerih.

 

VAŠE ODPADKE LAHKO PRIPELJETE V CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI DOB. Prevzem ločeno zbranih odpadkov (embalaže, papirja, stekla, kosovnih in nevarnih odpadkov, tekstila, odpadne električne in elektronske opreme …) je za gospodinjske uporabnike brezplačen. Prav tako lahko uporabniki rjavih zabojnikov v centru za ravnanje z odpadki brezplačno predate zeleni odrez.
Center za ravnanje z odpadki Dob je za uporabnike odprt vsak dan, razen ob nedeljah in praznikih.

HVALA, KER SKUPAJ Z NAMI SKRBITE ZA ČISTO OKOLJE. 

Tagi