Gradnja novih tribun v Športnem parku Ihan

V Športnem parku Ihan poteka gradnja novih tribun, ki bodo omogočile več kot 100 sedišč. Nov objekt bo gledalcem nudil več ugodja in varnosti ob spodbujanju športnikov, nastopajočim pa več ponosa ter s tem zanosa za dokazovanje na igrišču.

V zvezi z investicijo v Športnem parku Ihan so nam na Občini Domžale povedali, da je bila izvedena temeljna armaturna plošča za nove tribune in nadstrešek. Trenutno se izvaja zunanja ureditev okoli temeljne plošče ter postavitev nadstreška s potrebno ozemljitvijo in odvodnjavanjem. S tem bo omogočeno spremljanje dogodkov na nogometnem igrišču tudi v vremensko manj ugodnih pogojih.

Zaključek del je predviden v sredini oktobra 2022, ko bodo montirane še nove nivojske tribune, ki bodo omogočile več kot 100 sedišč.

Miha Ulčar; Foto: Vido Repanšek

Komentarji uporabnikov
Tagi