Gradila se bo moravška obvoznica

Danes, 18. januarja 2021, so se na pobudo župana dr. Milana Balažica na Občini Moravče sestali predstavniki Občine Moravče, predstavniki Direkcije RS za infrastrukturo in Družbe za razvoj infrastrukture. Sestanka so se udeležili tudi projektni izvajalci iz podjetij Locus, Provia, Eplan in Ipsum. 

V uvodu je vse navzoče lepo pozdravil župan Občine Moravče dr. Milan Balažic. Povedal je, da se o moravški zahodni obvoznici govori že desetletja. Nekaj malega je bilo za obvoznico storjenega pred več kot desetimi leti, zdaj pa končno s polno paro potekajo priprave na njeno izgradnjo. Izgradnja obvoznice mimo trgovine Tuš do priključka Nad Logom je pomembna zaradi več razlogov: varnosti otrok v središču Moravč, razbremenitve s preusmeritvijo tranzitnega prometa mimo občinskega centra in ohranitvijo ter obnovo starega trškega jedra.

“Na sestanku  je bila s strani projektnih izvajalcev predstavljena strokovna utemeljitev različice obvoznice z dvema viaduktoma in predinvesticijska zasnova. Gradnja obvoznice Moravče je tik pred umestitvijo v državni proračun. Po odkupu zemljišč se bo gradnja predvidoma začela jeseni leta 2022 ali najkasneje spomladi 2023, trajal pa bo približno leto dni,” so po sestanku sporočili iz Občine Moravče.

Vsi navzoči so se strinjali, da je projekt moravške zahodne obvoznice kvalitetno in strokovno pripravljen, zato so sklenili, da se pospešeno nadaljuje z aktivnostmi v smeri sprejetja prostorskega akta, priprave projektne dokumentacije ter same izvedbe projekta, torej izgradnje obvoznice.

Miha Ulčar; Foto: Občina Moravče

 

Tagi