Evropski teden mobilnosti v letu 2023 zaznamujemo tudi v občini Domžale

Osrednja misel Evropskega tedna mobilnosti, ki poteka od sobote, 16. septembra 2023, do petka, 22. septembra 2023, je odločitev za tako imenovane »varčne poti« oziroma za izbiro racionalnejših načinov potovanja. To so vsi tisti bolj trajnostni načini potovanj, ki morda ponujajo manj prestiža in udobja, a obenem zagotavljajo svetlejšo prihodnost in višjo kakovost življenja.

Spreminjanje navad in spodbujanje uporabe drugačne mobilnosti je zapisano v strategiji Evropske unije, ki želi do leta 2050 doseči podnebno nevtralnost. V evropskem tednu mobilnosti raziskovalci in strokovnjaki opozarjajo, da je 30 odstotkov svetovne porabe energije povezane z mobilnostjo. Posebej v Evropi in v Sloveniji, kjer je gostota poseljenosti precejšnja in so med ljudmi in cilji poti razdalje kratke, bi lahko vzpostavili »varčne poti« za vsakodnevno mobilnost. Strokovnjaki navajajo, da je na daljše razdalje okolju najbolj prijazen prevoz z vlakom, na krajše razdalje do pet kilometrov pa hoja in kolesarjenje.

Županja Občine Domžale mag. Renata Kosec podpira prizadevanja za trajnostno mobilnost in poudarja, da so priložnosti za izbiro okolju prijaznih in aktivnejših oblik mobilnosti, kot so uporaba javnih prevoznih sredstev, skupna vožnja v avtomobilu, hoja ali pa vožnja s kolesom, preproste, da pa je včasih potrebno za spodbujanje izbire le-teh zagotoviti ustrezno infrastrukturo. Zato je novo vodstvo Občine Domžale pristopilo k projektu vzpostavitve Centra trajnostne mobilnosti, ki bo v prvi polovici prihodnjega leta v Domžalah omogočal izposojo navadnih in električnih koles.

V tednu mobilnosti se nadaljujejo tudi aktivnosti Občine Domžale za izboljšanje povezav medkrajevnega javnega prometa. Anketa, ki jo je Občina Domžale izvedla med občankami in občani v fazi načrtovanja novega parkirnega režima, je med drugim pokazala, da prebivalci centra Domžal, ki imajo v bližini tako avtobusno kot železniško postajo, razmeroma malo uporabljajo javni prevoz za vsakodnevno pot v službo, predvsem zaradi slabih medkrajevnih povezav. Županja mag. Renata Kosec je v zvezi s tem že podala pobudo za srečanje s predstavniki Slovenskih železnic, ki bodo v naslednjem letu prevzele upravljanje dela družbe Nomago. »Z novo ureditvijo železniške postaje v našem mestu je bil zagotovo narejen velik korak k spodbujanju  potovanja z vlakom. Pričakujemo pa, da bodo Slovenske železnice uskladile vozni red vlakov in avtobusov tudi v naši občini, tako da bodo prijazni do vsakodnevnih uporabnikov.«

V Domžalah smo začetek Evropskega tedna mobilnosti obeležili v nedeljo, 17. septembra 2023. Vzporedno z Domžalskim bolšjakom je bil v parku postavljen kolesarski poligon, na katerem so se najmlajši lahko pomerili v varni in spretnostni vožnji, na voljo pa je bil tudi servis koles. Učenci OŠ Krtina so s plakati, ki so jih izdelali pri pouku, sporočali najpomembnejše vrednote trajnostne mobilnosti, kar je poželo veliko zanimanja. Na dogodku sta zbrane pozdravila županja mag. Renata Kosec in podžupan Matej Primožič, ki sta se v park pripeljala s kolesoma. K bolj trajnostni mobilnosti pa bodo prispevali tudi zaposleni na Občini Domžale. V Evropskem tednu mobilnosti bodo namenili večji poudarek izbiri javnega prevoza, kolesa ali hoje za pot do službe, konec tedna mobilnosti pa bodo obeležili v petek, 22. septembra 2023, ko se bodo s kolesi zapeljali po Domžalah.

Karin Božič Zupančič; Foto: Arhiv Občine Domžale

 

Tagi