Dela na ploščadi pred Veleblagovnico so v polnem zamahu

Ploščad pred Veleblagovnico je osrednja mestna površina centra Domžal, ki se je utrdila tudi v zavesti Domžalčanov. Ta površina povezuje vse tri osi po strateškem delu Občinskega prostorskega načrta, in sicer Kulturno-zgodovinsko, Poslovno-trgovsko ter Tržno-promenadno os, ki poteka po Matije Tomca do Kamniške Bistrice in Šumberka.

Podžupanja, mag. Renata Kosec je spomnila, da ta strateška mestna površina predstavlja vozlišče pešpoti, ki bo v prihodnje povezovala tri pomembna stičišča centra Domžal, in sicer območje SPB-1, območje Kolodvorske ceste ter bodočo peš promenado do Univerzala. V skladu z vlogo tako pomembnega vozlišča in heterogeno naravo pretoka mestnih tokov, smo pri preoblikovanju te površine zasledovali karakter družabnosti, torej raznolikosti, povezovanja in komunikacije: “Ustvariti želimo osrčje mesta, ki bo privlačno, urejeno in živahno.”

Projekt prenove vključuje osrednji plato, letni vrt lokala in urejen prostor s klopmi za počitek v senci dreves. Obstoječi prehodi in ustaljene poti bodo povezani z bodočo promenado dvojnega drevoreda, ki se odpira na vzhodno stran proti zdravstvenemu domu.

“V sklopu investicije načrtujemo obnovo, osvežitev in preoblikovanje obstoječe javne mestne površine z nadgradnjo urbane opreme. Območje prenove obsega dotrajano asfaltirano ploščad, ki je namenjena uporabnikom veleblagovnice in družabnim dejavnostim,” je še v zvezi z investicijo povedala podžupanja.

Ureditev mestnega trga se bo izvajala v poletnih mesecih, predvidoma tri mesece od uvedbe del. V času gradnje bo dostop s sprednje strani ob Ljubljanski cesti, nekoliko spremenjen in označen. Izvajalec projekta je LAVACO, podjetje za gradbeništvo in trgovino d.o.o. Nadzor izvaja podjetje USZ INŽENIRING d.o.o. Koordinacijo za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja projekta, izvaja podjetje VARNOSTNI FAKTOR d.o.o. Pogodbena vrednost del znaša približno 569.000 EUR z DDV, od tega približno 436.000 EUR Občina Domžale in približno 133.000 EUR družba AH INVEST 1 d.o.o., ki je lastnik oz. solastnik zemljišč.

Miha Ulčar; Foto: Vido Repanšek in Karin Božič Zupančič

Komentarji uporabnikov
Tagi