Aktivnosti poklicne gasilske enote CZR Domžale v času epidemije covid-19

Biološka dekontaminacija opreme, osebja, vozil in javnih prostorov so pomembne aktivnosti Centra za reševanje in zaščito Domžale v času epidemije covida-19.

Center za zaščito in reševanje Domžale že od prvega vala epidemije redno izvaja biološko dekontaminacijo opreme, osebja, vozil in javnih prostorov. Po besedah poveljnika CZR Domžale Matjaža Merkužiča, je bil postopek biološke dekontaminacije sprva namenjen predvsem zaščiti osebja NMP ZD Domžale in operativnega kadra javne gasilske službe pred okužbo na delovnem mestu in je obsegal oskrbo osebja z ustrezno osebno varovalno opremo, v nadaljevanju pa dekontaminacijo osebja vozil in opreme službe NMP in javne gasilske službe.

CZR Domžale prvi v Sloveniji pri biološki dekontaminaciji

Že v prvem valu epidemije je CZR Domžale opravljal biološko dekontaminacijo, v drugem valu pa so se tega začeli posluževati tudi drugje. Andrej Jarc, direktor CZR Domžale, nam je zaupal, da je bil takrat za njih iz organizacijskega vidika največji izziv zagotavljanje opreme, da so opremili sebe in pa tudi reševalce NMP ZD Domžale: »Prav v tistem času smo bili v fazi nakupa novega gasilskega vozila za posredovanje v primeru nevarnih snovi. V tem vozilu je kar nekaj opreme, ki smo jo lahko uporabili za izvajanje biološke dekontaminacije. Čeprav vozila takrat še nismo prejeli, smo uspeli pridobiti opremo iz vozila, ki smo jo dejansko potrebovali.«

Vodikov peroksid – učinkovito in hitro delujoče sredstvo

Merkužič obrazloži, da jim je sprva določen izziv predstavljal sam postopek biološke dekontaminacije. Nekaj praktičnih izkušenj v delovanju na področju kemičnih snovi sicer imajo, saj svoje poslanstvo opravljajo tudi v industrijskem okolju, ki je dokaj obremenjeno z nevarnimi snovmi. Po drugi strani pa so s tako imenovano biološko zaščito seznanjeni bolj teoretično, saj so praktične izkušnje na tem področju pridobivali predvsem skozi izobraževalne procese, ki pa so bili usmerjeni predvsem v posredovanja ob raznih pošiljkah z neznanimi snovmi, ki bi lahko predstavljale biološko kontaminacijo. Za izvajanje biološke dekontaminacije so si priskrbeli tudi ustrezno osebno varovalno opremo posredovalcev, ki jo zagotavljajo sami, preko štaba CZ Občine Domžale in Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Izbira dekontaminacijskega sredstva

»Največji izziv pri dekontaminaciji je predstavljala izbira dekontaminacijskega sredstva in opreme za nanašanje sredstva na interventno opremo, osebje in v vozila. Pri izbiri sredstva je bilo potrebno poznavanje zgradbe virusa, v nadaljevanju pa tudi upoštevati, da z dekontaminacijskim sredstvom nikakor ne smemo povzročiti kakršnih koli vplivov na vozila, predvsem pa na operativni kader in občutljivo medicinsko opremo. Pri tem moramo poudariti, da sta nam bili v veliko pomoč podjetji Helios TBLUS, s katerim zelo dobro sodelujemo, in Belinka Perkemija, preko katerih smo prišli do vodikovega peroksida, ki je zelo učinkovito, hitro delujoče dekontaminacijsko sredstvo, ki deluje na novi koronavirus, a hkrati ne povzroča poškodb na vozilih, občutljivi opremi, predvsem pa na ljudeh in je hkrati biorazgradljiv,« pojasni Merkužič in doda, da je ob ustrezni izbiri dekontaminacijskega sredstva treba zagotoviti še učinkovit nanos: »V prvem obdobju smo uporabljali predvsem ‘primitivno’ opremo v obliki ročnih (kmetijskih) škropilnic raznih velikosti in izvedb ter pnevmatskih ličarskih pištol. Danes lahko govorimo, da uporabljamo sodobno opremo za izvajanje dekontaminacije v obliki generatorjev hladne megle, ki omogoča učinkovit nanos sredstva v prostoru.«

Posebna dekontaminacijska linija

Postopek dekontaminacije vozil, opreme in osebja službe NMP, zdravstvene službe in javne gasilske službe izvajajo na lokaciji CZR Domžale, kjer imajo vzpostavljeno tako imenovano dekontaminacijsko linijo. Na tej liniji po besedah Merkužiča ekipo, ki je izvajala prevoz bolnikov, okuženih s covidom-19, ob predhodni najavi v centralo CZR Domžale pričakajo ustrezno opremljeni gasilci, ki izvedejo dekontaminacijo osebja in vozil ter opreme.

Dekontaminacija osebja obsega:

  • nanos dekontaminacijskega sredstva na kontaminirano osebo, pri čemer uporabljajo ročne generatorje hladnih hlapov vodikovega peroksida,
  • slačenje osebne varovalne opreme posredovalca (zaščitni kombinezon, zaščitna maska),
  • sortiranje osebne varovalne opreme,
  • dodatno čiščenje zaščitnih kombinezonov v milnici,
  • dodatno čiščenje zaščitnih mask v ultrazvočnih kopelih,
  • splakovanje kombinezonov in zaščitnih mask v čisti vodi,
  • sušenje kombinezonov in zaščitnih mask v posebnih sušilnih komorah, ki omogočajo dodatno dezinfekcijo ob uporabi UV svetlobe.

Dekontaminacijo vozil in opreme obsega:

  • ročni nanos dekontaminacijskega sredstva na zunanje dele vozila s poudarkom na kljukah, pri čemer še danes uporabljajo predvsem pnevmatske ličarske pištole, ki omogočajo izdelavo hladne megle vodikovega peroksida,
  • nanos vodikovega peroksida v notranjosti vozila, za kar uporabljajo prenosne generatorje hladne megle, ki jih namestimo v vozilo in pustimo delovati določen čas.

Po aplikaciji dekontaminacijskega sredstva v prostor vozila je treba počakati določen čas, da sredstvo doseže še tako odročne dele vozila in opreme v njem, da sredstvo ‘opravi svoje delo’. Pri izvajanju dekontaminacije vozila in opreme uporabljajo tudi naprave, ki povečujejo učinkovanje dekontaminacijskega sredstva. Po izvedbi postopka vozilo dobro prezračijo, na kar je vozilo pripravljeno za operativno delovanje. »V predstavitvah dekontaminacijskega postopka s ponosom poudarimo, da se domala vsa osebna varovalna oprema z izjemo zaščitnih ‘medicinskih’ rokavic ustrezno dekontaminirana vrača v ponovno uporabo. Prav tako dekontaminacijsko točko ves čas prilagajamo trenutnim vremenskim razmeram,« še o postopku dekontaminacije pove Merkužič.

Dezinfekcija objektov in prostorov

Poleg dekontaminacije tako imenovanih intervencijsko operativnih vozil, opreme in osebja pa so poklicni gasilci CZR Domžale opremljeni in usposobljeni tudi za izvajanje dezinfekcije objektov in prostorov. Z namenom preprečevanja okužbe so tako opravili že več dezinfekcijskih postopkov javnih objektov kot npr. dom upokojencev, zdravstveni dom, prostori občine in prostori partnerskih objektov. »Na opisan način skušamo s svojim znanjem in opremljenostjo, ob zavedanju, da je to le majhen delček v mozaiku, pomagati predvsem zdravstvenim in socialnim ustanovam in delavcem pri obvladovanju epidemije covida-19,« pojasni Merkužič, Jarc pa ob tem doda: »Nikoli se nismo spraševali, ali je to naše delo ali ni. V prvi vrsti smo hoteli pomagati, ko je prišlo do problema in smo ga vedno dobro rešili.« Ob tej priložnosti se Jarc zahvaljuje podjetjema Helios TBLUS in Belinki Perkemiji, ki so jim pomagali z nasveti o uporabi vodikovega peroksida in jim s tem izkazali, da jim stojijo ob strani.

Pomembno je povezovanje

Jarc je poudaril, da se je tako ob epidemiji (prvem in drugem valu) ter tudi ob poletnem neurju ponovno izkazalo, da je CZR Domžale stičišče, kjer se nudi suport drugim službam sistema zaščite in reševanja. »Skrbimo za logistiko, nabavo, skladiščenje in evidenco opreme. So pa prostori za takšne primere premajhni, zato bo treba razmišljati o posodobitvi prostorov vseh služb za zaščito in reševanje. Vsa infrastruktura in oprema, ki jo imamo, ni sama sebi namen. Lahko rečem, da smo vrhunsko opremljeni in da ni bilo trenutka, da nečesa nismo imeli ali da nam je kakšne stvari primanjkovalo.« Ob tem še pravi, da se izkazuje, da je sodelovanje s službami sistema za zaščito in reševanje, ki je bilo že prej odlično, med njimi še bolj poglobljeno: »To je en plus vseh teh izrednih dogodkov. Da se vse službe med se službe med seboj povežejo, da delajo še bolje.«

Avtor: Miha Ulčar; Foto: CZR Domžale

Tagi