Aktivnosti glede rušenja poškodovanega mostu na Viru, dela na porečju Kamniške Bistrice v teku

Po avgustovskih poplavah so dela na porečju Kamniške Bistrice in protipoplavne aktivnosti s strani Občine Domžale v teku. Glede odstranitve poškodovanega mostu na Viru se vodstvo Občine Domžale vseskozi urgentno dogovarja s pristojnimi in si prizadeva, da bi bil most čim prej porušen in na novo zgrajen. Most, tak kot je, predstavlja grožnjo za varnost ljudi in premoženja.

Na Občini Domžale so nam povedali, da je 10. novembra 2023, je na Direkciji RS za infrastrukturo potekal sestanek glede rušitve mostu in prestavitve komunalnih vodov, ki jih je pred rušitvijo potrebno prestaviti z mostu. Na mostu imajo namreč svojo infrastrukturo upravljalci JKP Prodnik, Elektro Ljubljana, Telemach in Telekom Slovenije, Softnet pa je svoje vode že prestavil. Prodnik predvideva začasen premik na nadomestna jeklena mostova do končne ureditve mostu ali pa v strugo. Upravljalci morajo prestavitev komunalnih vodov izvesti sami, vključno z vsemi inštalacijskimi in gradbenimi deli. Vsa dela naj bi se pričela v začetku decembra in izvedla v najkrajšem možnem času, tudi odstranitev porušenega mostu. Za to si bodo prizadevali vsi akterji, kot je bilo dogovorjeno tudi na sestanku na Občini Domžale 27. novembra 2023.

Sicer so vodstvo in zaposleni na Občini Domžale v novembru opravili več ogledov na terenu, predvsem v Nožicah in Biščah. “Redno spremljamo potek del, tudi z domžalskim Štabom za Civilno zaščito, s Tončkom Cezarjem, vodjo Sektorja območja srednje Save na državni Direkciji za vode, in s predstavniki krajevnih skupnosti. Na obeh lokacijah je prva faza potekala kot načrtovano, da bi se vrnila reka v staro strugo, zdaj pa sledi druga, sanacijska faza, v kateri bodo pristojne državne službe pripravile projekt za dokončno sanacijo. Ta bo med drugim vključevala utrjevanje bregov, dvig brežin in druge protipoplavne ukrepe,” so poudarili na Občini Domžale.

Obenem pojasnjujejo, da kljub večkratnim pozivom na Občino še ni prispel odgovor pristojne direkcije na oktobrske pobude krajevnih skupnosti, je pa vodstvo Občine kljub temu sklicalo sestanek s predstavniki domžalskih krajevnih skupnosti 27. novembra 2023 z namenom izmenjave aktualnih informacij, tudi o poteku aktivnosti glede rušenja mostu na Viru.

Miha Ulčar; Foto: arhiv domžaca

 

Tagi