Lahko se zgodi, da boste nekoč vi tisti, ki boste nekomu rešili življenje!

Prav hitro se lahko vsak izmed nas v določeni situaciji znajde pred človekom, ki rabi oživljanje. Poleg temeljnega postopka oživljanja pa ponesrečencu lahko pomagamo tudi z avtomatskim defibrilatorjem (AED), saj jih je na različnih lokacijah v občinah Domžale, Trzin, Mengeš, Lukovica in Moravče kar nekaj.

Poleg tega, da imamo tudi na širšem domžalskem območju iz dneva v dan na voljo vedno več avtomatskih defibrilatorjev, je zelo oziroma nujno pomembno poznavanje temeljnih postopkov oživljanja, zato so brezplačna usposabljanja, ki jih izvajajo v Zdravstvenem domu Domžale, Območnem združenju Rdečega križa Domžale, prostovoljnih gasilskih društvih in drugih organizacijah, izredno pomembna, saj se tam lahko seznanimo s temeljnimi postopki oživljanja v kombinaciji z uporabo defibrilatorja. Cilj usposabljanj pa je, da se izobrazi čim več ljudi, ki bodo lahko prvi pomagali ponesrečencu, še pred prihodom reševalcev. Vsaka sekunda je namreč zelo dragocena, saj takojšen začetek oživljanja poveča možnost, da bo ponesrečenec preživel po srčnem zastoju.

Takojšen začetek oživljanja do štirikrat poveča število preživelih po srčnem zastoju

V Sloveniji približno 1600 ljudi letno doživi nenaden srčni zastoj, stotine pa jih umre, ker jim očividci ne pomagajo, čeprav bi jih z zelo preprostimi, a pravočasno izvedenimi postopki oživljanja, lahko rešili. Takojšen začetek oživljanja namreč celo do štirikrat poveča število preživelih po srčnem zastoju. Kar 70 % srčnih zastojev se zgodi doma, 55 % pred pričami. Vendar pa v Sloveniji – glede na podatke iz leta 2015, oživlja le 30 % očividcev, kar nas uvršča v spodnjo tretjino evropskih držav, saj v povprečju začne s postopki oživljanja 45 % laikov, ki so priča srčnemu zastoju. Po opravljeni raziskavi večina Slovencev (60 %) tudi ve, kaj je AED – avtomatski zunanji defibrilator – vendar pa je izrazito nepoznavanje med starejšimi: kar 60 % starejših od 55 let ne ve, kaj je to. Velika večina tistih, ki vedo, kaj je AED, tudi ve, kje v bližini njihovega doma se nahaja, in bi si ga upali uporabiti.

Pomembno je, da temeljne postopke oživljanja in ravnanja z defibrilatorjem pozna čim širši krog ljudi.

Pomembno je, da se seznani čim širši krog ljudi

Ker se zavedamo, kako pomembno je vedeti čim več o defibrilatorju, vas v nadaljevanju seznanjamo z lokacijami defibrilatorjev v občinah Domžale, Trzin, Mengeš, Lukovica in Moravče, ki nam jih je posredovala vodja službe nujne medicinske pomoč Zdravstvenega doma Domžale, mag. Renata Rajapakse, dr. med., spec. druž. in urg. med. Z njo smo se tudi pogovorili o tem, kar moramo laiki vedeti o temeljnih postopkih oživljanja in o uporabi defibrilatorja. Zelo pomembno je namreč, da se o tem čim več govori in se seznani čim širši krog ljudi. S tem pa se na tem področju stori lahko veliko več takrat, ko je to potrebno. To se pa lahko zgodi že v bližnji prihodnosti.

Poznavanje temeljnih postopkov oživljanja je izrednega pomena

Pohvalno je zagotovo to, da imamo na Domžalskem na voljo čedalje več defibrilatorjev in da se prek brezplačnih usposabljanj temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja usposablja čedalje več občanov. Poznavanje temeljnih postopkov oživljanja je po besedah mag. Renate Rajapakse izrednega pomena. Defibrilator namreč ni zamenjava za temeljni postopek oživljanja, je namreč pripomoček pri oživljanju. Njegova uporaba pa je zelo enostavna, saj nas skozi postopek vodi sam.

Kaj je avtomatski defibrilator?

Gre za aparat za oživljanje. Z njim lahko prekinemo določeni srčni ritem, ki je pri srčnem zastoju najpogostejši – ventrikularna fibrilacija. To je edino zdravilo za to motnjo srčnega ritma. Avtomatski defibrilator sproži elektriko, ki jo pošlje čez srce in s tem, če smo dovolj hitri, ujamemo še pravi trenutek, da prekinemo fibrilacijo in povrnemo srce v normalni srčni sinusni ritem.

Oprema enote prve pomoči PGD Radomlje.

Postopek ravnanja z avtomatskim defibrilatorjem

Rokovanje z avtomatskim defibrilatorjem je enostavno. Čisto enostavno ga je namestiti na poškodovanca oziroma obolelega, nato nas aparat vodi, saj pove, kako postopati. Če oboleli rabi električno defibrilacijo, jo sprožite, in rešite pacienta. Ko pristopite in začnete dajati temeljne postopke oživljenja (sprostitev dihalne poti, zunanjo masažo srca in uporabo AED), s tem podaljšujete možnost preživetja pacientu, preden pride reševalna ekipa.

Uporaba avtomatski defibrilator je preprosta. Aparati so sicer različni, veliko jih ima samo en gumb – za sprožitev električnega sunka in se prižgejo sami, ko odpremo pokrov. Ko je aparat prižgan, vas glasovno vodi od začetka do konca postopka. Ko pritrdite elektrode – nalepke na poškodovanca oziroma obolelega, bo aparat opozoril, kako delati naprej, in ko bo analiziral srčni ritem, vam bo povedal, ali je potrebna defibrilacija ali ne. Če bo potrebna, vas bo aparat vodil naprej v izvedbo in povedal, kdaj protisniti na gumb, s čimer pošljete električni tok skozi srce. Nikoli pa ni možno sprožiti aparata, če defibrilacija ni potrebna. Električno energijo bo aparat sprožil le takrat, ko bo prepoznal ritem, ki rabi električni tok. V primeru, da defibrilacija ni potrebna, vas bo aparat vodil naprej z izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja.

Pomembno je, da je na voljo vse več defibrilatorjev in da so čim bližje dogodku

Mag. Renata Rajapakse pravi, da je v domžalski občini in v občinah, ki jih pokriva Zdravstveni dom Domžale, na voljo čedalje več defibrilatorjev. Zadnje štiri so prek razpisa ministrstva za zdravje kupili v Zdravstvenem domu Domžale, ki so jih nato namestili na stavbo ambulante v Trzinu, steno lekarne v Radomljah, stavbo Centra za zaščito in reševanje Domžale na Količevem in stavbo ambulante v Lukovici. »Pomembno je, da je defibrilatorjev čedalje več in da so čim bližje dogodku. Težimo tudi k temu, da so nameščeni na javnih in odprtih mestih, se pravi, da so dostopni vsak trenutek.« Novost bo po besedah mag. Renate Rajapakse tudi v tem, da bo z vsemi lokacijami defibrilatorjev razpolagala Dispečerska služba zdravstva, ki bo začela delovati v letošnjem letu. Po klicu na 112 z zdravstvenim problemom, bo klic prevzel dispečer z zdravstvenim znanjem, ki bo tudi ostal na zvezi s klicateljem in bo ves čas dajal navodila za oživljanje po telefonu. Pomembno pri tem pa je, da se že takoj prične s temeljnim postopkom oživljanja in da se nato znotraj štirih minut defibrilator pojavi na mestu, kjer se ga potrebuje. Uporaba defibrilatorja je, kot smo že omenili, preprosta, saj te pri uporabi vodi z navodili. Po besedah mag. Renate Rajapakse da naprava včasih navodilo, da ni potrebe po električni defibrilaciji in jo naprava nato ne sproži. Takrat je dovolj, da se vodi samo temeljni postopek oživljanja.

V ZD Domžale težijo k temu, da so defibrilatorji nameščeni na javnih in odprtih mestih ter s tem dostopni vsak trenutek.

Ne bi bilo odveč, če bi se usposabljanja o temeljnih postopkih oživljanja z uporabo defibrilatorja udeležil vsak izmed nas

Ko se nekdo zgrudi ali negibno leži na tleh, moramo ukrepati hitro in preudarno. V ta namen so izdelana tudi navodila, teoretično in praktično znanje pa lahko pridobite na brezplačnih tečajih usposabljanja temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja. Mag. Renata Rajapakse pravi, da v Zdravstvenem domu Domžale izvajajo usposabljanja, in sicer običajno tako, da v tajništvu uprave najprej zbirajo prijave interesentov, po določenem številu prijav pa nato izvedejo usposabljanje, ki obsega uvodno predavanje, prikaz oživljanja na lutki, prikaz uporabe defibrilatorja, prikaz pravilne odstranitve tujka iz dihal in prikaz pravilnega bočnega položaja pri nezavestnem človeku. Poudarek je na praktičnih vajah, ki jih vsi tečajniki lastnoročno opravijo. Usposabljanja izvajajo tudi v Območnem združenju Rdečega križa Domžale in v prostovoljnih gasilskih društvih, kjer usposabljanja vodijo prvi posredovalci. Gre za usposobljene osebe, običajno so to prostovoljni gasilci, ki znanje temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja prenašajo na druge. Sami pa delujejo tudi v sistemu zaščite in reševanja in se kot prvi posredovalci odzovejo na pomoč, v kolikor so pozvani. Zagotovo pa ne bi bilo odveč, če bi se tovrstnih usposabljanj vsaj enkrat udeležil vsak občan. Z znanjem, ki ga pridobimo na usposabljanju, lahko nekomu nekoč rešimo življenje.

Tudi za otroke pripravljajo predstavitve z osnovami prve pomoči, saj tudi oni lahko pomagajo prvi.

Kako ukrepamo ob nujnih stanjih?

Po besedah mag. Renate Rajapakse so navodila pripravljena na podlagi dozdajšnjih izkušenj pri oživljanju. Ta navodila Evropski svet za oživljanje (European resuscitation council – ERC) vsakih pet let na podlagi zbranih minulih praks ponovno preuči in če je potreba jih dopolni oziroma popravi.

 1. KO SE NEKDO ZGRUDI ALI NEGIBNO LEŽI NA TLEH:

RAHLO GA STRESEMO ZA RAMENA IN GLASNO POKLIČEMO: »KAKO STE?!!!« Če se odzove, ga pustimo v tem položaju. Preverjamo stanje, če ne:

 1. POKLIČI POMOČ!!!
 2. SPROSTIMO DIHALNO POT tako, da zvrnemo glavo in dvignemo brado, razpremo usta, preverimo, da v njih ni tujka, SNCTC proteze … Če kaj opazimo, to odstranimo …
 3. PREVERIMO DIHANJE: Prislonimo uho čim bližje nosu in ustom in poslušam, občutimo ali zrak prihaja iz dihal ter gledamo na prsni koš ali se dviga in spušča. Za to porabimo 10 sekund.
 4. Če ugotovimo, da bolnik NE DIHA: POKLIČEMO 112 IN POŠLJEMO NEKOGA PO AVTOMATIČNI DEFIBRILATOR (AED), če vemo, da je nameščen nekje v bližini, MI PA TAKOJ PRIČNEMO Z OŽIVLJANJEM!!!
 5. OŽIVLJANJE 30:2 (30 STISOV, 2 VPIHA)
 6. Ko dobimo AED, ga čim prej vključimo, namestimo elektrode na bolnikove gole prsi in SLEDIMO NAVODILOM, ki jih daje naprava. AED JE VAREN!!! Z njim NI MOŽNO škodovati bolniku na katerega ga namestimo!
 7. Po sunku električnega toka SLEDIMO NAVODILOM!!! APARAT NE NADOMESTI OŽIVLJANJA.

Otroke oživljamo enako KOT ODRASLE, 30:2 (30 masaž, 2 vpiha, 100 na minuto).

Večina aparatov ima tudi elektrode ZA OTROKE (od 1 leta do pubertete). Pri otrocih starejših od 8 let lahko izjemoma uporabimo tudi elektrode za odrasle.

Lokacije AED v občini Domžale

Lokacije AED, ki so v občini Domžale na voljo 24 ur:

 • Zdravstveni dom Domžale, Domžale, Mestni trg štev. 2 (ob vhodu v zobne ambulante)
 • Občina Domžale, Domžale, Ljubljanska cesta štev. 69 (ob vhodu v občinsko stavbo)
 • PGD VIR, Vir, Šaranovičeva cesta štev. 19 (na steni gasilskega doma)
 • PGD Studenec, Studenec pri Krtini štev. 15 (na steni gasilskega doma)
 • PGD Pšata –Dragomelj, Pšata štev. 28 a (na steni gasilskega doma)
 • Osnovna šola Dragomelj, Dragomelj štev. 180 (pri vhodu v OŠ)
 • PGD Študa, Domžale, Študljanska cesta štev. 86 (na steni gasilskega doma)
 • Dom upokojencev Domžale, Domžale, Karantanska cesta štev. 5 (v avli pri vratarju)
 • PGD Rova, Rova, Žiška cesta štev. 10 (na steni gasilskega doma)
 • PGD Dob, Ulica 7. avgusta štev. 16 (na južni steni novega gasilskega doma)
 • PGD Homec, Homec, Bolkova ulica štev. 46 (na steni gasilskega doma)
 • Center za zaščito in reševanje Domžale, Količevo štev. 2, dva AED (v intervencijskem vozilu)
 • Center za zaščito in reševanje Domžale, Količevo štev. 2 (na steni)
 • Lekarna Radomlje, Cesta borcev štev. 5 (na steni lekarne)

Lokacije AED, ki so v občini Domžale na voljo v delovnem času:

 1. Kulturni dom Franca Bernika Domžale, Domžale, Ljubljanska cesta štev. 51 (na steni ob garderobah)
 2. Območno združenje Rdečega križa Domžale, Domžale, Ljubljanska cesta štev. 36 (v glavni pisarni)
 3. Mercator center Domžale, Domžale, Cesta talcev štev. 4 (na steni ob glavnem vhodu)
 4. Breza center Domžale, Domžale, Breznikova cesta štev. 15 (na steni nasproti vhoda)
 5. Helios, Količevo štev. 54 (pri glavnem vratarju)
 6. PGD Žeje – Sv. Trojica, Žeje Štev. 10 (v garaži gasilskega doma)
 7. PGD IHAN, Ihan, Breznikova cesta štev. 76 (v intervencijskem vozilu)

Lokacije AED v občini Mengeš

 • PGD Mengeš, Zavrti 2 (v intervencijskem vozilu)
 • Lek Mengeš, Kolodvorska cesta 27 (na steni vhoda v upravno stavbo)
 • Gostilna Blaž Dobeno, Dobeno 9  (na steni vhoda v gostilno)
 • Dom počitka Mengeš, Glavni trg 13 (v avli pri vratarju)
 • PGD Loka pri Mengšu, Gasilska cesta 46 (v intervencijskem vozilu)
 • PGD Topole, Topole 21 (v intervencijskem vozilu)

Lokacije AED v občini Trzin

 • Dom počitka Trzin, Ljubljanska cesta 10a (v avli pri vratarju)
 • PGD Trzin, Ljubljanska cesta 2 (v intervencijskem vozilu)
 • Periteks Trzin, Blatnica 2 (na steni vhoda v upravno stavbo)
 • SA Trzin, Ljubljanska cesta 12 (na steni levo od vhoda)

Lokacije AED v občini Lukovica

 • PGD Lukovica, Vevrov trg 2 (v intervencijskem vozilu)
 • PGD Blagovica, Blagovica 2 (v intervencijskem vozilu)
 • ŠTD Rafolče, javno igrišče Rafolče (na zunanji strani brunarice)
 • Gostinsko podjetje Trojane, Trojane 11 (v glavni pisarni)
 • Hofer, skladišče Prevoje 3x (v skladišču)
 • ZD Lukovica, Trojanska cesta 13 (na steni)

Lokacije AED v občini Moravče

 • ZP Moravče, Vegova ulica 22 (ob vhodu v ZP)
 • PGD Moravče, Šlandrova cesta 7 (v intervencijskem vozilu)
 • OŠ Moravče, Vegova ulica 38 (v avli pri vratarju)
 • PGD Peče, Peče 50 (na steni gasilskega doma)

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Karin Božič, PGD Radomlje, Miro Pivar, Miha Ulčar

Komentarji uporabnikov
Tagi