Koronavirus: Dodatni ukrepi in aktivnosti v občini Domžale

Iz Občinskega štaba CZ Občine Domžale so sporočili, da Zdravstveni dom Domžale od danes naprej postaja ena izmed vstopnih ambulant za obravnavo pacientov s sumom na okužbo s koronavirusom. Ambulanta je namenjena pregledu pacientov, ki imajo simptome in znake možne okužbe z virusom SARS COV-2. Ni namenjena obravnavi pacientov brez simptomov in ne jemanju brisov pri ljudeh, ki nimajo nobenih zdravstvenih težav, sumljivih za okužbo. Pri delovanju vstopne triaže sodelujejo tudi pripadniki enot prve pomoči občinskih enot ZiR.

V Zdravstvenem domu Domžale so aktivirali telefonsko številko za nudenje psihosocialne podpore ljudem v stisku in sicer – 041/410-238, vsak dan od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure in od 18. do 19. ure.

Občina Domžale bo danes vsem gospodinjstvom po pošti posredovala informacijsko brošuro glede epidemije COVID-19, v kateri so zajete vse potrebne informacije, nasveti, navodila ter pomembne telefonske številke. Brošura je dostopna tudi na spletnem naslovu: www.domzale.si.

V večstanovanjskih blokih bodo namestili še plakate s pomembnimi telefonskimi številkami.

»Na Upravo RS za zaščito in reševanje smo posredovali zahtevo za zagotovitev zadostnega števila zaščitne opreme za enote in službe sistema zaščite in reševanja, ter javne zavode, javna podjetja, druge organizacije in sestave v občini, ki so vključeni v boj proti širjenju virusa,« je dejala podžupanja in članica Občinskega štaba CZ Občine Domžale mag. Renata Kosec.

Še naprej je zagotovljeno nemoteno in neprekinjeno delovanje: javne zdravstvene službe, javne gasilske službe, pomoči na domu ter druge javne storitve iz občinske pristojnosti kot so preskrba s pitno vodo, odvajanje komunalnih odpadnih voda, odvoz smeti, ipd.

Štab Civilne zaščite Občine Domžale je izmenjal informacije in sprejete ukrepe glede COVID-19 s kolegi iz Štaba Civilne zaščite Občine Tolmin ter si obljubili medsebojno pomoč, v kolikor jo bo kdo od njih potreboval. Prav tako so v stalnem stiku s Policijsko postajo Domžale, ki ne beleži posebnosti.

»V zadnjih dneh prejemamo s strani občank in občanov ponudbe, da bi se nam pridružili kot prostovoljci, za kar smo jim neizmerno hvaležni. V tem trenutku večjega števila prostovoljcev še ne potrebujemo, si pa zabeležimo, zbiramo podatke in pripravljamo bazo prostovoljcev, v kolikor jih bomo potrebovali pri pomoči zaradi širjenja okužb,« je povedala mag. Renata Kosec.

V občini Domžale ves čas spremljamo stanje in razmere glede epidemije COVID-19 in izvajamo ukrepe, v skladu z navodili pristojnih ministrstev in Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije.

Odpadke v gospodinjstvih z bolniki, ki kažejo znake bolezni koronavirusa COVIC-19 se lahko odvrže izključno v posodo za mešane komunalne odpadke

Ministrstvo za okolje in prostor svetuje osebam, ki imajo potrjeno okužbo oziroma so zaradi suma na okužbo s koronavirusom COVID-19 v domači oskrbi, da osebne odpadke (na primer uporabljene robčke in rokavice iz lateksa) ter odpadke od čiščenja prostorov (na primer krpe za enkratno uporabo) odložijo v plastično vrečo za odpadke in jo, ko je polna, tesno zavežejo. To vrečo naj nato namestijo v drugo plastično vrečo za odpadke in tudi to tesno zavežejo ter jo ločeno hranijo vsaj 72 ur, preden jo odložijo v zunanji zabojnik za mešane komunalne odpadke (preostanek odpadkov). Druge gospodinjske odpadke lahko odlagajo kot običajno. Omenjena priporočila so objavljena tudi na spletni strani NIJZ.

Nadaljnje informacije o novem koronavirusu bodo podali predvidoma vsak dan.

Občane in občanke še naprej naprošajo, da dosledno upoštevajo navodila Ministrstva za zdravje in Nacionalnega instituta za javno zdravje pri izvajanju samozaščitnih ukrepov, s čimer bodo na najboljši možni način prispevali k upočasnitvi širjenja virusa. Prav tako jih naprošajo, da ne prihajajo v Zdravstveni dom, če res ni nujno.

  • OO Rdeči križ Domžale – 031/699-224 od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro.
  • ZD Domžale– 041/410-238, vsak dan od ponedeljka do petka, od 9. do 13. ure in od 18. do 19. ure, nudenje psihosocialne pomoči

Miha Ulčar; Foto: Občinski štab CZ Občine Domžale, Miha Ulčar

Komentarji uporabnikov
Tagi