Koronavirus COVID-19 – Stanje in aktivnosti v občini Domžale – 13. 3. 2020

Občina Domžale deluje ob razglasitvi epidemije v skladu z operativnimi dokumenti občinskega delnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh.

Poveljnik CZ Občine Domžale, Marko Žagar je ustanovil koordinacijsko skupino Občinskega štaba CZ Občine Domžale, ki bo organizirala vse aktivnosti in delovanje sistema ZiR Občine Domžale ob epidemiji. Skupina je v stalnem stiku s predstavniki Občine Domžale, Zdravstvenim domom Domžale, organizacijami in zaščitno-reševalnimi enotami ter službami.

ZD Domžale bo organiziral poseben režim vhoda za vse paciente. Vsak pacient bo triažiran po protokolu vključno z merjenjem telesne temperature in usmerjen v ustrezno ambulanto. Vsi pacienti z okužbo dihal bodo obravnavani v ločeni ambulanti, tako za otroke kot za odrasle. Vse zunanje enote ZD Domžale (Trzin, Mengeš, Lukovica in Moravče) bodo od ponedeljka 16. marca 2020 zaprte in premeščene v ZD Domžale.

Če bo ZD Domžale na terenu potreboval dodatno pomoč, jo bo na podlagi zaprosila ponudila oz. organizirala CZ Občine Domžale. V tem primeru bodo zaščitno-reševalne enote, na podlagi ustreznih navodil zdravstvene službe, sodelovale pri prevozu in negi obolelih ter pri oskrbi ogroženih.

Po besedah članice CZ Občine Domžale in podžupanje mag. Renate Kosec bo v izvajanje ukrepov, poleg javne zdravstvene službe, vključena tudi javna gasilska služba ter enote prve pomoči, v skrajnem primeru pa tudi drugi sestavi iz sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

»Nujno varstvo otrok bo zagotovljeno in organizirano od 16. marca 2020 dalje v vrtcih in sicer zgolj za tiste otroke, katerih starši bodo nujno potrebovali varstvo, ker bodo dolžni še naprej opravljati svoje delo. Nujno varstvo otrok se izkazuje s pisno izjavo delodajalca, da starši opravljajo delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah. Takšno delo opravljajo zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski in policiji in v drugih službah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva,« je glede nudenja nujnega varstva povedala podžupanja.

Danes do 14. ure koordinacijska skupina Občinskega štaba CZ Občine Domžale ni prejela nobenega obvestila o novi okužbi v občini Domžale s strani Ministrstva za zdravje.

Nadaljnje informacije o novem koronavirusu bodo podali predvidoma vsak dan.

Občane in občanke še naprej naprošajo, da dosledno upoštevajo navodila Ministrstva za zdravje in Nacionalnega instituta za javno zdravje pri izvajanju samozaščitnih ukrepov, s čimer bodo na najboljši možni način prispevali k upočasnitvi širjenja virusa. Prav tako jih naprošajo, da ne prihajajo v Zdravstveni dom, če res ni nujno.

Miha Ulčar; Foto: Občinski štab CZ Domžale

 

Komentarji uporabnikov
Tagi