Kljub zapori ceste na Količevem, se nekateri vozniki na to požvižgajo

V začetku meseca marca so se pričela investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Količevem. V času del, investicijsko vzdrževalna dela naj bi se zaključila v sredini aprila, asfaltiranje ceste pa do začetka maja, poteka popolna zapora dela cest Vir – Radomlje in Turnše – Količevo (LC 071081 Vir – Radomlje od stac. 1160 m do stac. 1440 m in JP 572191 Turnše – Količevo od stac. 433 m do stac. 679 m). Obvoz poteka po Bukovčevi ulici in je ustrezno označen. Kljub temu pa številni vozniki zapore ceste ne upoštevajo in s tem v slabo voljo spravljajo stanovalce pa tudi izvajalce del.

Na nas so se obrnili krajani Količevega, kjer potekajo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji in sicer v zvezi z neupoštevanjem zapore ceste s strani številnih voznikov, saj naj bi kljub popolni zapori ceste, tam vozili ves čas. Zaradi neupoštevanja prepovedi vožnje, se močno praši, kar seveda moti okoliške prebivalce. Le-ti so o tem obvestili tudi policijo, ki naj bi tam že opravljala nadzor ter oglobila že kar nekaj voznikov, vendar pa naj besedah krajanov to ne bi preveč zaleglo, saj vozniki še naprej ne upoštevajo zapore ceste.

Na Javnem komunalnem podjetju Prodnik, ki vodi investicijo, so nam povedali, da se na območju Količevega v sodelovanju z Občino sistematično pristopa k obnovi dotrajanega vodovodnega omrežja in hišnih vodovodnih priključkov. Zaradi obsežnosti obnov so dela porazdeljena na več faz. V letošnjem letu se izvaja obnova vodovoda med Papirniško cesto in Količevim 35. Zapora ceste je izvedena v skladu z elaboratom in pridobljenimi soglasji ter pridobljeno odločbo o zapori ceste, postavilo pa jo je podjetje KPL (koncesionar za vzdrževanje občinskih cest v Domžalah). »Ker je mnogo voznikov kršilo zaporo in postavljene oznake, smo o problematiki na terenu obvestili podjetje KPL, ki je postavilo (poleg po elaboratu predvidenih oznak) še dodatne označbe za obveščanje, predvsem tovornih vozil,« so o dodatnih prometnih ukrepih povedali na Prodniku.

Po besedah krajanov se zadnji teden dni dela tam niso opravljala, kljub zapori ceste. To pa jih je začudilo, obenem pa so nam še povedali, da je bila takrat cesta še bolj prevozna, kar je pomenilo še več prahu. Na Prodniku so nam v zvezi s tem pojasnili, da je bilo potrebno po izvedbi glavnega voda v preteklih dneh opraviti tlačni preizkus in mikrobiološko vzorčenje vode, s čimer se potrdi, da so bila dela ustrezno izvedena, da bo vodooskrba potekala varno in zanesljivo: »V tem času se gradbena dela niso izvajala, saj je najprej treba počakati na rezultate preizkusov. Po uspešno opravljenih preizkusih se danes, 3. aprila, prične z gradbenimi deli na hišnih vodovodnih priključkih, zato še dodatno opozarjamo na upoštevanje prometne signalizacije. Dela na vodovodnem omrežju bodo predvidoma končana do sredine aprila, potem pa bo Občina Domžale obnovila še cesto.«

Na Prodniku so še povedali, da je redno in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja ključnega pomena za varno oskrbo s pitno vodo in žal brez posegov v cestišča ne gre. Uporabnike zato prosijo za strpnost in dosledno upoštevanje prometne signalizacije v času izvajanja del. Oznake ob zaporah ceste so vedno postavljene skladno z elaboratom, v primeru kršenja cestnih pravil pa je za ukrepanje pristojna policija. Izvajalec del lahko o tem le obvešča policijo.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: T. H.

Komentarji uporabnikov
Tagi