Kakšne novosti in spremembe bo prinesla prenova drugega dela Kolodvorske ceste

V tem tednu so na Kolodvorski cesti v Domžalah zabrneli stroji, saj se je na odseku od železniške postaje do Ljubljanske ceste pričela rekonstrukcija ceste in sicer se bo omenjeno območje preuredilo v območje javnih površin, prvenstveno namenjeno pešcem in kolesarjem, kar bo pomenilo, da v tistem delu ceste ne bo več parkirišč. Bo pa še vedno potekal enosmerni promet, kot do sedaj. Se pravi, da do popolne zapore ceste po zaključku del ne bo prišlo.

Ker so se med etažnimi lastniki stanovanjsko poslovnega objekta SPB-1 pojavila vprašanja v zvezi z morebitno popolno zaporo ceste po končani rekonstrukciji, dostavo ter s še nekaterimi zadevami, ki so neposredno povezane z SPB-1, saj se projekt investicije ceste navezuje na omenjen objekt, so se predstavniki stanovalcev in upravniki objektov danes dopoldan zbrali na napovedanem zboru, na katerega so povabili predstavnike Občine Domžale, Krajevne skupnosti Venclja Perka ter izvajalca del.

Zbor se je izpred gradbišča preselil v prostore Blunot kluba, kjer je vodja Oddelka za investicije Občine Domžale Iztok Obreza prisotnim predstavil projekt prenove Kolodvorske ceste in postopke za izvedbo projekta, ki vključuje zamenjavo celotne infrastrukture pod zemljo ter preureditev celotnega dela tlakovane ceste v enotni višini. Predvidena je ureditev priključka v semaforiziranem križišču z Ljubljansko cesto, javne razsvetljava ter postavitev nove urbane opreme in tudi zasaditev celotnega območja.

Prenovljeni odsek Kolodvorske ceste bo prinesel nekatere spremembe in novosti.

Stanovalce ter upravnike stanovanjsko poslovnega objekta SPB-1 je predvsem zanimalo, če bo po zaključku del ta odsek Kolodvorske ceste zaprt za ves promet, vsaj tako so namreč nekateri razbrali iz obvestil, ki so jih prejeli pred začetkom del, pa tudi iz objavljenih obvestilih v medijih. Ker je navedeno, da bo cesta prvenstveno namenjena pešcem, kolesarjem in dostavi, je marsikdo pomislil, da bo cesta zaprta za ves promet. Obreza jim je na to vprašanje odgovoril, da bo po zaključku del tam še vedno potekal enosmerni promet, kot do sedaj. Če pa bo razvoj v prihodnosti pokazal potrebo po zaprtju ali pa ob morebitnih prireditvah, pa bo cesto možno zapreti. Se pravi, da bo cesta funkcijo opravljala enako kot do sedaj, s tem da tam ne bo več parkirnih mest, saj bo del ceste namenjen pešcem in kolesarjem. Celotna površina ceste je predvidena v enaki višin in bo tlakovana s tlakovci, območje za pešce in kolesarje pa bo urejeno z določenimi arhitekturnimi elementi, kot so klopi, drevesa in stojala za kolesa.

Vprašanja v zvezi z rekonstrukcijo ceste so se pojavila tudi pri bližnjih lastnikih poslovnih prostorov in sicer v zvezi z dostavo, saj so mnenja, da po novem v tistem delu dostava ne bo več možna, v kolikor se bo del ceste preuredil za pešce in kolesarje. Obreza jim je odgovoril, da bodo na Občini Domžale skupaj s projektanti poskušali najti rešitev, ki bi v določenem in omejenem časovnem obdobju omogočala dostavo.

Zbor predstavnikov etažnih lastnikov in upravnikov s predstavniki Občine Domžale in izvajalci del je potekal v Blunout klubu.

Ker investicija posega v skupno zemljišče SPB-1 si etažni lastniki želijo, da je investicija urejena kvalitetno in strokovno. Upravnica podjetja Valina je povedala, da stanovalci in lastniki poslovnih prostorov ne želijo preprečevati Občini Domžale z nadaljevanjem investicije, si pa želijo dobiti zagotovilo, da bo investicija opravljena kvalitetno, predvsem pa, da na koncu ne bo nekega presenečenja. Predvsem pa je pomembno, da sproti skupaj poiščejo rešitve, ki bodo sprejemljive za vse.

Po sestanku nam je Obreza povedal, da so se sestali na pobudo upravnika in stanovalcev, na katerem so predstavniki Občine in izvajalca zbranim že podali odgovore na nekatera vprašanja. V doglednem času bodo dobili odgovore še na nekatera vprašanja, ki se nanašajo na morebitne spremembe v investiciji. Obreza je še povedal, da so stanovalcem in upravnikom zagotovili, da bodo v času rekonstrukcije sodelovali z njimi ter poskušali slediti njihovim željam in potrebam.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar

Komentarji uporabnikov
Tagi