Javni natečaj: »Fotografija letnega časa – Visit Domžale«

Občina Domžale je objavila Javni natečaj »Fotografija letnega časa – Visit Domžale«, s katerim želi pridobiti kvalitetne in estetsko privlačne promocijske fotografije s tematiko iz okolja in dejavnosti v občini Domžale in uveljavljanju domžalskih fotografov skozi izdelane promocijske materiale. Več o vsebini natečaja si lahko preberete v nadaljevanju.

1./ Cilj natečaja

Cilj natečaja je pridobitev kvalitetnih in estetsko privlačnih promocijskih fotografij s tematiko iz okolja in dejavnosti v občini Domžale in uveljavljanju domžalskih fotografov skozi izdelane promocijske materiale.

2./ Vsebinska opredelitev

Natečaj poteka v času od februarja 2018 do preklica. Poteka enkrat na tri mesece – v okviru določenega letnega časa:

  • zima – dec, jan, feb;
  • pomlad – mar, apr, maj;
  • poletje – jun, jul, avg;
  • jesen – sep, okt, nov.

Posamezen natečaj poteka od objave v Slamniku do zadnjega dne v mesecu določenega letnega časa.

Na natečaju lahko sodelujejo le predlogi, ki so posneti na območju občine Domžale ali vidno prikazujejo simbole Občine Domžale na lokacijah izven meja občine Domžale.

3./ Splošni pogoji

Na natečaju lahko sodeluje vsak, ki se strinja s pogoji sodelovanja na natečaju.

Posamezni fotograf lahko v posameznem natečaju pošlje največ tri fotografije. Če bo poslanih več fotografij, bomo upoštevali le prve tri prispele predloge. Fotografije morajo bili poslane v jpg obliki, velikost datoteke mora biti manjša od 10 MB. Fotografije ne smejo biti starejše od treh mesecev. Poslane fotografije so lahko opremljene z naslovi ali komentarji, v izbor pa bomo uvrstili le fotografije z ločljivostjo vsaj 2000 svetlobnih točk na daljši stranici. Fotografije avtorji dostavijo komisiji izključno preko email-a: fotografija@domzale.si.

4./ Komisija za izbor

Komisijo za izbor določi župan Občine Domžale s sklepom. Člani komisije na natečaju ne morejo sodelovati.

Zmagovalna fotografija za tekoči natečaj se določi z glasovanjem. Komisija izmed prejetih fotografij izbere deset fotografij in jih objavi na Facebook strani Visit Domžale in Facebook strani Domžale. Spletni glasovalci in komisija določijo vsak svojega kandidata za zmago. Končnega zmagovalca, drugo- in tretje uvrščenega pa s svojim glasom potrdi župan Občine Domžale.

Komisija objavi zmagovalno fotografijo, drugo- in tretje uvrščeno po končanem postopku.  Zmagovalne fotografije bodo objavljene v glasilu Slamnik ter na spletnih straneh http://www.domzale.si in http://www.visitdomzale.si

5./ Kriteriji ocenjevanja

Komisija bo pri ocenjevanju upoštevala ustreznost in izvirnost motiva, stopnjo prepoznavne umeščenosti v prostor občine Domžale, sporočilnost, vzdušje in tehnično brezhibnost fotografije.

Dodatne točke pri ocenjevanju bo komisija dodelila predlogom, ki bodo upoštevali preferenče motive za tekoči letni čas (priloga je objavljena na spletni strani http://www.domzale.si).

6./ Oddaja fotografije

Občina Domžale sprejema natečajne predloge izključno preko email naslova in sicer: fotografija@domzale.si.

Fotografije lahko pošlje le avtor poslanih fotografij oziroma fotografije posreduje s pooblastilom avtorja, ki ga navede ob oddaji fotografije. Lažna navedba avtorstva je kazniva po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah.

V kolikor komisija presodi, da poslani predlog ne ustreza merilom natečaja, objavo brez obrazložitve prepreči.

Avtorji digitalnih fotografij so seznanjeni s problematiko prikaza na različnih izhodnih napravah ali medijih in skrb za kvaliteto prepuščajo Občini Domžale.

 7./ Avtorske pravice

Pošiljatelji fotografij z navedbo svojega kontaktnega naslova zagotavljajo avtentičnost in avtorstvo poslanih fotografij oziroma avtorja navedejo v primeru pooblaščenega posredovanja v naslovu fotografije. Avtorji se s trenutkom oddaje fotografije na natečaj odrekajo materialnim avtorskim pravicam v odnosu do Občine Domžale.

Občina Domžale lahko uporablja vse na natečaj poslane fotografije v svojih promocijskih aktivnostih ob ustrezni navedbi avtorja.

8./ Nagrade

Komisija Občine Domžale za vsak natečaj posebej nagradi tri zmagovalne fotografije z nagrado 100 EUR (1. mesto), 75 EUR (2. mesto) in 50 EUR (3. mesto) neto. Župan lahko na predlog komisije izjemoma nagradi tudi dodatne fotografije.

Za zmagovalno fotografijo se izplača denarna nagrada šele, ko predlagatelj posreduje fotografijo v izvorni velikosti najmanj 5 milijonov svetlobnih točk brez njihovega naknadnega dodajanja (zgoščanja) in resolucije vsaj 300 DPI.

9./ Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi z javnim natečajem lahko zainteresirani dobijo na naslovu: tic@domzale.si ali na telefon 01 721 07 26 (Mira Bečan, vodja TIC Domžale).

S prijetnimi pozdravi,

ŽUPAN

Toni Dragar l.r.

Komentarji uporabnikov
Tagi