Izzivi podeželja v občini Domžale

Stičišče Središče v sodelovanju z Zvezo slovenske podeželske mladine pripravlja cikel predvidoma osmih posvetov med občinami in nevladnimi organizacijami z naslovom: Izzivi podeželja v Osrednjeslovenski regiji. Cilj posveta je pregled aktivnosti in predlogi deležnikov za izboljšanje položaja razvoja podeželja in dolgožive družbe. Na posvete so vabljeni mladi kmetje, predstavniki društev, zasebnih zavodov in drugih nevladnih organizacij.

V sredo, 16. septembra 2020, je v Slamnikarskem parku v Domžalah potekal posvet Izzivi podeželja v občini Domžale, na katerem se je zbralo nekaj predstavnikov nevladnih organizacij, Občine Domžale in mladih s podeželja. Med drugim so se posveta udeležili podžupanja Občine Domžale mag. Renata Kosec, podžupan Občine Domžale Marjan Ravnikar, ki je zastopal tudi Društvo Lipa Domžale, Univerzo za tretje življenjsko obdobje, Marija Radkovič iz Društva upokojencev Domžale, Andrej Jus iz Čebelarskega društva Domžale, predstavniki Zveze prijateljev mladine Domžale in nekaj mladih, ki so vključeni v Zvezo slovenske podeželske mladine.

V uvodu je vse prisotne pozdravila in jim predstavila vsebino srečanja Doris Letina iz Zveze slovenske podeželske mladine. Predstavitev je vsebovala ključne izzive kot so razvoj podeželja, mladi kmetje, aktivna participacija, občinski razpisi, pametne vasi in dolgoživa družba. Na posvetu so prišli do ugotovitve, da se pogreša hitrejši prenos znanja in poudarja, da denar ni glavni motiv mladih, ki se odločajo za kmetijstvo. Na mladih kmetih stoji prihodnost slovenskega kmetijstva in naše hrane, saj imajo veliko znanja, so iznajdljivi, podjetni in uspešno krmarijo svoje hišne zgodbe. Spodbuja naj se povezovanje med društvi in šolami ter kmetijami, ki bo prispevalo k izmenjavi znanj in izkušenj.

Vsebino srečanja je predstavila Doris Letina iz Zveze slovenske podeželske mladine.

V nadaljevanju je Alenka Blazinšek Domenis, direktorica zavoda NEFIks, spregovorila o izzivih, s katerimi se srečujejo mladi kmetje in oblikovanje priporočil za druženje z ostalimi društvi. Predstavniki društev, ki so se udeležili posveta, so si bili enotni, da je potrebno več sodelovanja med društvi, več medsebojnih pogovorov in druženja. Predvsem druženje in izmenjava izkušenj med generacijami, pa tudi na področju prostovoljstva.

Alenka Blazinšek Domenis, direktorica zavoda NEFIks je spregovorila o izzivih, s katerimi se srečujejo mladi kmetje.

Seveda za to potrebujejo tudi prostore. Podžupanja mag. Renata Kosec je povedala, da je za Občino Domžale pomembno, da se zgradi zgradba, v kateri bodo lahko razna društva imela srečanja in tudi delovala v njih, saj se društva po različnih lokacijah v občini soočajo s prostorsko stisko. Prav tako je povedala, da potrebujemo tudi dnevni center za starostnike.

V zadnjem desetletju Občina Domžale daje velik poudarek tudi krajem izven mesta, kjer se gradijo infrastruktura, vrtci, šole, velike zunanje športne objekte … Občina Domžale sicer ima že en dom krajanov v Krtini, za izgradnjo še nekaterih pa že potekajo usklajevanja in se bo k realizaciji pristopilo takoj, ko se bodo uskladili. Po besedah podžupanje imamo v domžalski občini tudi projekte, s katerimi na enem mestu zberejo vsa društva, ki delujejo v občini Domžale, ko je na primer »Spoznajmo se, praznujmo skupaj«. Med drugim pa tudi društva sama veliko časa namenijo povezovanju med društvi in medgeneracijskemu sodelovanju.

Mag. Renata Kosec, podžupanja je povedala, da v zadnjih letih Občina Domžale daje velik poudarek tudi krajem izven mesta.

Ob koncu posveta so ugotovili, da se naj razvoj spodbuja s promocijo. Vzbuditi bi bilo potrebno zavest o pomenu povezovanja. Le tega naj Občina pomaga oglaševati preko socialnih omrežij in lokalnih medijev. Prav tako je potrebno aktivno in ažurno javnost obveščati o svojem delu. Potrebno bo tudi oblikovanje skupne platforme, kjer bi bili navedeni vsi deležniki v občini s kontakti. Znotraj občine je ključnega pomena povezovanje. Povezovanje pa mora biti tudi širše, med več deležniki in ne zgolj kmeti. Razvije naj se poslovni model za povezovanje med društvi in kmetijami. Društva bi lahko povezali s skupnimi projekti, da se člani spoznajo in bodo potem lažje sodelovali na večjih področjih. S projekti je mišljeno tudi obuditev starih projektov in njihova posodobitev.

Posvet o izzivih podeželja je potekal v Slamnikarskem parku.

Na posvetu so predstavili tudi na problematiko v zvezi z evropskimi razpisi ter projektov države in lokalnih skupnosti. Ugotovili so, da le-te povežejo relevantne deležnike znotraj občine za izvedbo evropskih razpisov, saj posamezniki na evropskih sredstvih ne morejo kandidirati, ker je za pridobitev evropskih sredstev potreben določen znesek. Alenka Blazinšek Domenis, direktorica zavoda NEFIks je med drugim dejala, da se lahko društva o tem obrnejo po pomoč in nasvete kar na njih.

Posvet si lahko ogledate v zgornjem videu.

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Tagi