Gradnja prizidka k OŠ Domžale

Občina Domžale se poleg že znanih nazivov ponaša tudi s tem, da je mlada občina. Število občanov postopno narašča, poleg tega se povečuje tudi število družin z majhnimi otroki. Vse to pa pripelje do točke, ko se pojavi tudi potreba po prostorski širitvi določenih objektov, med njimi pa je seveda izjemno pomembna širitev jedilnice na OŠ Domžale.

“Pomembno je zavedanje, da se ob tovrstnih naložbah ne gleda samo na trenutno stanje, vizijo je potrebno usmerjati tudi v prihodnost. Občina je ob sprejetju obeh proračunov, delež sredstev namenila tudi v izobraževanje. Na področju šolstva in športa je tako v tem letu najprej prišla na vrsto prizidava oziroma rekonstrukcija jedilnice na OŠ Domžale,” so povedali na Občini Domžale.

Prizidek s kapaciteto okoli 200 sedišč bo namenjen jedilnici. Nova jedilnica za učence domžalske osnovne šole bo kot dozidava umeščena med severni in zahodni trakt šole in se bo raztezala proti obstoječi atletski stezi. Prizidek jedilnice, ki se bo raztezal do maksimalnih tlorisnih dimenzij 24,2 x 17,7 metrov, bo izveden kot enovit prostor, delno vkopan, z ravno streho in nivojsko usklajen z ravnjo obstoječe kleti oziroma kuhinje.

Na Občini Domžale so še povedali, da so dela na šoli trenutno v polnem teku, bodo pa potekala še preko celega poletja: “Trenutno je v izvedbi betoniranje sten, sledi še opaženje in betoniranje plošče, prav tako se izvajajo tudi rušitvena dela v obstoječi kuhinji in jedilnici. Dela potekajo v skladu s terminskim planom, zaključek del pa je planiran nekje v drugi polovici meseca oktobra. Ocenjena vrednost investicije znaša 1,3 milijona evrov z DDV.”

Miha Ulčar; Foto: Jana Goropečnik, arhiv Občine Domžale

Komentarji uporabnikov
Tagi