Gasilci PGD Radomlje meljejo že 90 let

Gasilci PGD Radomlje v letošnjem letu obeležujejo 90-letnico delovanja. Znano je, da so se v Radomljah svoje dni vrteli mlini, a so se pred desetletji skorajda vsi ustavili. To pa ne velja za radomeljske gasilce, ki meljejo že devet desetletij in tako bo tudi v prihodnje, saj v kraju ves ta čas opravljajo gasilsko dejavnost in skrbijo za požarno varnost. Tako kot pred 90 leti, jih tudi danes združuje skrb za kraj, ljudi in imetje.

Zgodba o radomeljskih gasilcev se je začela 27. januarja 1929, ko je 30 mož in fantov iz Radomelj, Škrjančevega in Hudega ustanovilo Gasilsko društvo Radomlje in sicer kot odgovor na čedalje več požarov v Radomljah in okolici. Od takrat dalje so gasilci nepogrešljiv in pomemben člen kraja. V vseh teh letih se je nabralo veliko spominov in stkanih prijateljstev.

90-letnico bogatega delovanja društva, ki je nastalo leta 1929, so radomeljski gasilci obeležili v petek, 24. maja 2019, s Slavnostno akademijo, na kateri so se sprehodili skozi devet desetletij delovanja, najbolj zaslužnim članom društva ter podpornikov pa so podelili tudi gasilska odlikovanja, plakete in zahvale. Jubilej bodo obeležili tudi z gasilsko reševalno vajo, ki bo potekala danes ob 17. uri na objekt Malin, praznovanje pa bodo zaključili z veliko vrtno veselico, ki bo pod velikim šotorom v Športnem parku Radomlje potekala v soboto, 8. junija 2019, s pričetkom ob 19. uri.

Slavnostne akademije so se udeležili tudi predstavniki GZ Domžale in GZ Slovenije.

Slavnostne seje, ki jo je vodil Igor Jeretina, so se poleg domačih gasilcev, predstavnikov gasilskih društev Gasilske zveze Domžale in sosednjih gasilskih društev ter podpornikov društva in predstavnikov lokalnih društev udeležili tudi podpredsednik Gasilske zveze Slovenije in predsednik Regije Ljubljana III Slavko Jalovec, predsednica GZ Domžale Marjeta Kristan, poveljnik GZ Domžale Matjaž Merkužič,  direktor CZR Domžale Andrej Jarc in  predsednic KS Radomlje Sonja Jerman. Program slavnostne akademije je popestril Moški pevski zbor Radomlje.

Zbrane je nagovoril predsednik PGD Radomlje Primož Urbanija, ki je povedal, da vse od ustanovitve pa do danes društvo deluje nepretrgoma, kar gre zahvala vsem požrtvovalnim članom skozi vsa ta leta. Skozi vsa leta delovanja društva so člani skrbeli za opremljenost ter usposabljanja gasilcev ter gasilskega doma. Prav tako so vse do danes znanje prenašali na naslednje generacije. V nadaljevanju pa je predstavil kronološki pregled delovanja društva od začetkov pa vse do danes.

Predsednik PGD Radomlje Primož Urbanija je zbranim predstavil kronološki pregled delovanja društva.

Povod za ustanovitev gasilskega društva v Radomljah so bili pogosti požari v kraju samem in okolici. Ideja o ustanovitvi društva sega v leto 1924, ko so v Radomljah izvedli veliko župno gasilsko vajo. Do ustanovitve pa je prišlo leta 1929, ko je zagorelo pri Martinu, kar je dodatno prililo ogenj, da so 27. januarja sklicali ustanovni občni zbor, na katerem so za predsednika izvolili Janeza Pavlina, za tajnika učitelja Antona Krištofa, za poveljnika Janeza Šraja – Jančeta in za blagajnika Franca Škerjanca. Za Začetek so od gasilskega društva Stob kupili staro ročno brizgalno, vendar so s pomočjo in prispevki krajanov podjetni Radomljani še istega leta nabavili novo motorno brizgalno znamke Rosenbauer in nekaj drugega orodja. Začasno orodjarno so si uredili v gospodarskem poslopju pri Kancu. V letu 1932 so stekle priprave za gradnjo gasilskega doma, ki je bil odprt na slovesnosti 16. junija 1933.

V času od ustanovitve do leta 1941 so bili radomeljski gasilci zelo uspešni pri gašenju številnih požarov, ne samo na domačem območju, pač pa tudi v bolj oddaljenih krajih tedanjega Sreza Kamnik. Tem uspehom sta botrovala dobra usposobljenost ter športni duh radomeljskih gasilcev, zlasti pa za tiste čase velika mobilnost. Gasilcem je bil namreč vedno na razpolago Vrbičev tovornjak, ki ga je vozil Franc Škerjanec. Požrtvovalni Radomljani so tako prehiteli vse druge gasilske enote, ki so s konjskimi vpregami hitele na požarišča. V tem obdobju so radomeljski gasilci sodelovali pri gašenju več kot 200 požarov.

Ker gasilski dom ni več ustrezal zahtevam sodobne mehanizacije in opreme, so leta 1976 sklenili, da bodo pridobili nove ustrezne prostore. Stanovanjska zadruga jim je prepustila nekdanji prosvetni dom, odkupili pa tudi 1000 m2 zemljišča ob domu. Sledila so obnovitvena in gradbena dela na novem gasilskem domu, ki je bil slavnostno odprt leta 1981. Ob tej priložnosti so radomeljski gasilci prevzeli od samouprave interesne skupnosti za požarno varnost Domžale tudi nov sodoben gasilski kombiniran avtomobil-cisterno.

PGD Radomlje je ob 90-letnici s strani Gasilske zveze Slovenije prejelo gasilsko plamenico I. stopnje.

Ker se je kazala močna potreba po bolj ustreznem in novejšem orodnem vozilu, ji ga  je leta 1994, ob 65-letnici delovanja, uspelo s pomočjo številnih podpornikov in darovalcev tudi pridobiti. V garažo so zapeljali novo orodno vozilo znamke Volkswagen. Leta 1995 so razvili nov prapor. Leta 1999 so Radomeljski gasilci praznovali 70-letnico obstoja. Ob tej priložnosti je na pročelju gasilskega doma znani akademski slikar Tomaž Perko naslikal fresko Svetega Florjana. V letu 2007 so slavnostno predali v uporabo vozilo MAN GVC 16/25. Leta 2009 je društvo praznovalo  80-letnico in prevzem novega vozila GVM-1 VW Transporter. Leta 2011 so začeli priprave na nakup nove motorne brizgalne Rosenbauer FOX III ter se odločili za nakup nove prikolice za prevažanje motorne brizgalne in pripadajoče opreme. Skozi vsa leta delovanja so radomeljski gasilci stalno nadgrajevali ter obnavljali gasilski dom in okolico ter skrbeli za nakup ustrezne opreme ter usposobljenost in izobraževanje svojih članov. Velik poudarek ves čas dajejo tudi delu z mladino ter tudi gasilskim tekmovanjem.

Matija Kosmač je za dolgoletno aktivno delovanje v društvu prejel gasilsko odlikovanje III. stopnje.

Urbanija je ob koncu še dejal, da se gasilci v Radomljah in na splošno v Gasilski zvezi Domžale lahko pohvalijo z odlično opremljenostjo ter z dobrim gasilskim kadrom, za kar gre zahvala Občini Domžale in Gasilski zvezi Domžale, ki jim finančno pomagata, da so lahko še boljši. »Zahvala gre tudi našim krajanom Radomelj, Hudega in Škrjančevega, ki jih vsako leto obiščemo v decembrskemu času ter seveda tudi našim zvestim donatorjem, ki nas ves čas podpirajo pri našemu poslanstvu. Hvala lepa vsem, radomeljski gasilci pa obljubljamo, da bomo vedno tam, ko nas boste potrebovali. Naj bo to v dobrem ali slabem,« je še povedal Urbanija.

Martin Šraj je za dolgoletno tesno vpetost v razvoj društva prejel gasilsko odlikovanje II. stopnje.

Sledile so še podelitve zahval in plaket PGD Radomlje, ki sta jih podelila predsednik Primož Urbanija in poveljnik Borut Kaplja, priznanj GZ Domžale, ki jih je podelila predsednica Marjeta Kristan in gasilskih plaket Gasilske zveze Slovenije, ki jih je podelil podpredsednik GZ Slovenije Slavko Jalovec. Gasilsko odlikovanje III. stopnje je prejel Matija Kosmač in sicer za dolgoletno aktivno delovanje v društvu, katerega član je že 65 let. V društvu je vrsto let opravljal delo tajnika, sodeloval pa je pri mnogih odločitvah in akcijah, ki so izoblikovale društvo do današnjega stanja. Gasilsko odlikovanje II. stopnje je prejel Martin Šraj in sicer za dolgoletno tesno vpetost v razvoj društva. V več kot petdesetih letih članstva je bil v številnih organih društva, veliko pa je pripomogel k pridobivanju dovoljenj za gasilski dom. Prav tako je vedno rad priskočil na pomoč, kadar je bilo potrebno rešiti kakšno birokratsko oviro. Gasilskemu društvu je ob 90-letnici delovanja Jalovec izročil gasilsko plamenico I. stopnje.

Čestitkam gasilcem PGD Radomlje ob njihovem jubileju, se pridružuje tudi naše uredništvo!

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar, Miro Pivar

Tagi