Gasilci PGD Dob v letošnjem letu obeležujejo častitljivih 130 let

V letošnjem letu visok jubilej obeležujejo gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Dob, ki so se v soboto, 25. januarja 2020, zbrali na 130. Občnem zboru društva. Pred 130 leti so krajevni zanesenjaki ustanovili gasilsko društvo, v okviru katerega so delujoči člani sodelovali pri požarni obrambi kraja. Skupno vodilo jim je bilo delati pri nevarnostih ognja ter, da branijo življenje in premoženje v občini Dob in občinah najbližje okolice. Pravila delovanja prostovoljnega gasilskega društva Dob, ki so vsebovala 18. členov, so leta 1890 zapisali ustanovitelji, v njih pa je zajeto bistvo gasilstva in prostovoljstva tudi za današnji čas.

Na jubilejnem 130. Občnem zboru PGD Dob so se zbrani člani in gostje s hvaležnostjo spomnili številne generacije njihovih predhodnikov, ki so po svoji moči in znanju gradili društvo ter skrbeli za članstvo in prostovoljstvo. Občnega zbora so se poleg domačih članic in članov udeležiti tudi delegati okoliških gasilskih društev, predstavniki domačih društev ter gostje. Med njimi so bili mag. Tomaž Deželak, podžupan Občine Domžale, Marjan Ravnikar, podžupan Občine Domžale, Marija Ravnikar, predsednica KS Dob, Matjaž Merkužič, poveljnik CZR Domžale in poveljnik GZ Domžale. V imenu dobskega župnika Jurija Ferleža, ki se je zaradi obveznosti opravičil, je občni zbor pozdravil praktikant Rok, ki je tudi prebral zapis o zgodovinskih dejstvih nastanka PGD Dob.

Da je občni zbor potekal po pravilih društva so po pozdravnem nagovoru predsednika društva Roberta Hrovata ter sprejemu dnevnega reda, izvolili delovno predsedstvo, ki je vodilo občni zbor. Za delovno predsednico je bila izvoljena Pavla Orehek, za člana Tjaša Vadnau in Stipe Barišič, za zapisnikarja Peter Grošelj, za verifikacijsko komisijo Uroš Limoni in Jani Orehek, za overovitelja zapisnika pa sta bila izvoljena Martin Juteršek in Tomaž Zavrl.

Sledila so poročila funkcionarjev društva; pozdrav mladih gasilcev, poročilo predsednika, poveljnika, strojnika, mladinske komisije, blagajnika, gospodarja, nadzornega odbora ter častnega razsodišča. Nekaj besed so spregovorili tudi gostje občnega zbora.

Predsednik društva Robert Hrovat se je v svojem poročilu za leto 2019 dotaknil tudi 130-letne zgodovine in vseh generacij ljudi, ki skrbeli, da je skozi vsa desetletja društvo raslo in se razvijalo ter izpopolnjevalo članstvo. Prav tako se je s ponosom zahvalili tudi današnjim članom: “Ponosni smo lahko na vse člane in članice PGD Dob, ki s svojim trdim delom prispevamo sicer droben, a v bistvu mogočen kamenček v mozaik zgodbe o 130-letnem delovanju našega gasilskega društva.”

V nadaljevanju je Hrovat povedal, da se je ob prebiranju historiata njihovega društva, v ta namen je večkrat obiskal RS, in ob vedenju v kakšnih pogojih so ljudje, ki jim je v preteklosti srce bilo za dobsko gasilstvo delovali, v njem prebudil občutek hvaležnosti in dobrote.

“Ti ljudje niso nikoli, kljub očitnemu pomanjkanju opreme in sredstev, zatajili. Človek je resnično ponosen, ko prebira stare zaprašene zgodovinske zapise, ki odstirajo tančico skrivnosti in pred bralca razgrinjajo vse tisto kar je plemenito, vestno opravljeno in človekoljubno delovanje gasilcev, združenih v PGD Dob. Pionirjev dobskega gasilstva žal ni več med nami, vem pa, da so bili svetel vzgled naši zdajšnji generaciji veteranov, ki pa so danes z nami in so s svojo voljo do dela, strokovnostjo, odrekanjem, žrtvovanjem za humano prostovoljno pomoč znali in zmogli postaviti temelje moderno opremljenemu gasilskemu društvu, strokovno usposobljenemu članstvu in številčnemu pripadu naših najmlajših članov. Ni bilo lahko in le pogumne in pravilne odločitve so botrovale, da se je pred leti sprejela smela odločitev za izgradnjo novega gasilskega doma. Danes ga imamo in verjamem, da smo prav vsi ponosni nanj,“ je poudaril Hrovat, ki se je v nadaljevanju zahvalil vsem, ki so kakorkoli prispevali k izvedbi projekta, o katerem so razmišljale številne generacije dobskih gasilcev.

Na občnem zboru so podelili tudi priznanja, plakete zaslužnim gasilkam in gasilcem ter zahvale vsem donatorjem in posameznikom, ki jih stojijo ob strani. Ob zaključku so prebrali citat častnega predsednika GZ Domžale in njihovega pokojnega člana tovariša Sandija Rihtarja, ki ga je zapisal leta 1990 ob 100-letnici društva. V njem je zapisano bistvo delovanja dobskih gasilcev. Njihova želja je, da društvo sledi temu zapisu in da raste še naprej.

“Dobsko društvo je kot 100 letni hrast, ki je globoko pognal svoje korenine in kjer na konici njegovih številnih vej odganjajo novi, mladi poganjki, ki delajo krošnjo še bogatejšo in lepšo ter dokazujejo, da ta mogočni hrast – stoletnik živi in bo živel svoje žlahtno in koristno življenje.«

»V društvu raste nov rod gasilcev, ki ne bo zagotavljal le nadaljevanja bogate gasilske tradicije, ampak bo s svojo osveščenostjo in strokovnim znanjem zagotavljal tudi povečano varnost življenj in imetja krajanov Doba in okolice.« 

(Sandi Rihtar ob 100-letnici PGD Dob)

Avtor: Miha Ulčar; Foto: PGD Dob

Tagi