Finančna pomoč pri sanaciji po minulem neurju

Spomin na hudo neurje s poplavami in točo, ki se je v minulem tednu razbesnelo nad Občino Domžale in poškodovalo številne objekte, je še vedno živ. Končna ocena škode sicer še ni znana, je pa po besedah mag. Renate Kosec, podžupanje Občine Domžale, škoda zabeležena v kar 39 občinah. »Občina Domžale je na Upravo za zaščito in reševanje Domžale takoj podala Poročilo o nastali škodi zaradi neurja s točo, v katerem smo ocenili, da skupna groba ocena škode znaša okoli 7 mio EUR. Bo pa država določila višino morebitne pomoči ter delež, ki bi ga prejeli posamezniki, ki so v nesreči utrpeli škodo«, še dodaja.

Občina Domžale, je za namen prijave ogleda škode, ki je nastala po neurju, ki se je razbesnelo minulo sredo, 29. julija 2020, objavila poseben obrazec, ki ga lahko oddate v elektronski obliki na naslov: vlozisce@domzale.si, ali pa ga v fizični obliki pošljete na naslov: Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale.

In komu je obrazec pravzaprav namenjen? Po besedah mag. Renate Kosec, je obrazec namenjen občanom, ki so v neurju s točo utrpeli škodo na stanovanjskih objektih. Trenutno so prejeli 100 prijav, na podlagi katerih pa si vsekakor še ne morejo ustvariti realne slike. Realno sliko bodo namreč pokazali ogledi na terenu.

Na naša vprašanja, kako bodo časovno potekali ogledi, kakšen bo njihov postopek in kdo so člani komisije, ki bo opravila popis škode, mag. Renata Kosec odgovarja: »Občinska komisija za ocenjevanje škode (razdeljena bo v več delovnih ekip) bo s svojim delom pričela že v naslednjih dneh in preverila vse objekte, katerih lastniki so oddali obrazec za prijavo škode. Komisijo sestavljajo člani iz gradbene stroke, uradniki iz občinske uprave ter posamezni pripadniki, ki so vključeni v Sistem zaščite in reševanja Občine Domžale.«

»Pri tem naj posebej poudarim, da je naloga lokalne skupnosti zgolj ta, da preko občinske komisije popiše škodo na objektih, da zberemo te podatke, jih vnesemo v posebno spletno aplikacijo Ajda, ter celotno dokumentacijo posredujemo pristojnemu ministrstvu. O tem, kdo je upravičen do povračila in v kakšni višini, pa odloča izključno država oziroma pristojno ministrstvo«.

V primeru, da vloge še niste oddali, mag. Renata Kosec lepo prosi, da oddani vlogi priložite tudi fotografije, v kolikor z njimi razpolagate in vsekakor bodite pozorni na rok oddaje, ki je 14. avgust 2020.

Od ponedeljka 10. avgusta 2020 pa bo začela delovati tudi posebna telefonska številka: 031 699 224 na kateri boste občani lahko dobili dodatna pojasnila, tudi glede ogledov. Številka bo na voljo od pon. do pet. od 08.00-13.00 ure.

Od ponedeljka 10. avgusta 2020 pa bo začela delovati tudi posebna telefonska številka: 031/699-244 na kateri boste občani lahko dobili dodatna pojasnila, tudi glede ogledov. Številka bo na voljo od pon. do pet. od 08.00-13.00 ure.

Ob zaključku našega pogovora mag. Renata Kosec posebno opozorilo namenja še lastnikom, ki so trenutno v fazi menjave kritin. Poudarja, da bodite pozorni, saj se morajo računi za opravljeno storitev glasiti na lastnika objekta, ki je tudi prijavitelj škode.

Vsekakor si je ob sklenitvi zavarovanja izjemno težko predstavljati postopanje v primeru, ko/če bi do naravne nesreče dejansko tudi prišlo. Kakor je povsem razumljivo, da si človek s časovnim zamikom, ko do pojava vendarle pride, težko v spomin prikliče vse podrobnosti, ki jih je prebral ali slišal ob sklenitvi zavarovanja. Po pomoč smo se zato obrnili k Zavarovalnici Triglav d.d., kjer so prijazno odgovorili na naša vprašanja.

Vsekakor je prvotnega pomena, da v primeru škodnih dogodkov, kakršno je bilo tudi nedavno neurje s točo, osebe najprej poskrbijo za svoje zdravje, varnost ter zdravje in varnost drugih, ter se šele kasneje, ko je nevarnost dejansko mimo, fokusirajo in naredijo vse, kar lahko, da zmanjšajo možnost nastajanje dodatne škode, so bile uvodne misli našega sogovornika, gospoda Petra Đekića, vodje prodaje Zavarovalnice Triglav d.d.

Naš sogovornik Peter Đekić poudarja, da je nastalo škodo dobro evidentirati, saj so predhodne fotografije v vsakem primeru v pomoč. Pred prihodom cenilca je poleg fotografij, priporočljivo tudi poškodovane stvari in predmete shranit. »Smiselno je tudi delno sanirati škodo, ki bi povzročila še dodatno škodo« še dodaja.

Cenilci so že na terenu in na osnovi povratnih informacij je slika razmer po neurju s točo, ki je prizadel domžalski konec, kar huda. »V določenem pasu, ki ga je ujma prizadela, je od toče poškodovanih veliko zgradb in vozil, voda pa je zalila kar nekaj kleti« so bile podrobnosti, ki nam jih je posredoval.

V kolikor vaše zavarovanje ureja zastopnik, je najbolje, da se obrnete direktno nanj in prejeli boste potrebne informacije o nadaljnih konkretnih korakih.

V kolikor vaše zavarovanje ureja zastopnik, je najbolje, da se obrnete direktno nanj in prejeli boste potrebne informacije o nadaljnih konkretnih korakih. V nasprotnem primeru pa se lahko po pomoč obrnete direktno na zavarovalnico (Pred. Domžale 01 72 14 845  in Triglav info 080 2864 in 080 555555) ali pošljete prijavo o nastali škodi kar po elektronski pošti na naslov, ki je dostopen na njihovi spletni strani.

Avgust je tudi mesec dopustov in marsikdo se še morebiti niti ni uspel vrniti domov, kar pomeni, da trenutno še ni fizično prisoten na naslovu, da bi lahko preveril, ali je neurje povzročilo kakšno škodo, ali jo je morebiti odnesel zgolj z majhnimi nevšečnostmi. Na vprašanje, kdo in kako lahko poda prijavo cenilcu, v primeru, ko oseba, ki je sklenila zavarovanje, fizično še ni prisotna na naslovu, gospod Peter Đekić odgovarja: »Načeloma prijavo škode poda zavarovanec torej lastnik, nič ni narobe, če šele takrat, ko se vrne z dopusta. V primeru pa da to ni mogoče, pa se lahko dogovori, da to lahko naredi nekdo tretji na račun zavarovanca-lastnika, v tem primeru je dobro imeti pooblastilo lastnika-zavarovanca, da to stori namesto njega«.

Zadnje vremenske pojave lahko razumemo tudi kot opozorilo, da je morebiti smiselno premisliti o možnostih, ki jih imamo, da kar se da dobro zaščitimo sebe in našo lastnino. Vremenske spremembe postajajo stalnica, neurja vsako leto silovitejša in vedno težje jih je lokacijsko napovedat, kar še dodatno povečuje strah in negotovost, sočasno pa tudi otežuje zgolj morebitno kasnejše iskanje možnosti sanacij.

Gospod Peter Đekić poudarja, da je na tem področju pokritost zavarovanih zgradb-poslopij ter vozil, kar dobra. Sočasno pa dodaja, da je ob misli na sklenitev zavarovanja pomembno, da so le-ta tudi pravilno sklenjena ( kriti pravilni riziki in obseg ter višina kritja).

Na naše konkretno vprašanje, kdo v primeru, da je prišlo do razkritja strehe, krije strošek odvoza strešnikov, ki niso več uporabni, odgovarja: »V primeru, da zavarovanje krije stroške čiščenja, je v to zajet tudi strošek odvoza poškodovanih strešnikov«.

V zadnjem neurju so nastali tudi številni odpadki, ki jih je vsekakor potrebno oddati na ustrezne kraje. Javno komunalno podjetje Prodnik je pripravilo posebno prilogo, kako pravilno ravnati z nastalimi, tudi nevarnimi odpadki in kje jih lahko predate.

V prilogi so med drugim tudi zapisali, da lahko vse odpadke, tudi gradbene (kot je na primer strešna kritina), odpadke iz azbesta in druge, uporabniki pripeljejo v Center za ravnanje z odpadki Dob. Še posebej pozorni pri odvozu in predaji gradbenih odpadkov in odpadkov iz azbesta, naj bodo tisti, ki imajo sklenjeno zavarovanje, saj v tem primeru so odpadki, ki nastanejo zaradi dogodka, ki ga krije zavarovalna polica, predmet zavarovanja in prejeti račun lahko osebe uveljavljajo za povrnitev stroškov pri zavarovalnici.

Pri odvozu in predaji odpadnega materiala ustreznemu predelovalcu, so kot dodatna pomoč lahko tudi izvajalci gradbenih del, ki običajno za ta del poskrbijo kar sami.

Občani lahko gradbene in azbestne odpadke predajo tudi kateremukoli drugemu ponudniku, ki ima dovoljenje za zbiranje in predelavo tovrstnih odpadkov, še piše na njihovi spletni strani, kjer je objavljen tudi trenutni obratovalni čas Centra, in sicer od ponedeljka do petka od 14. do 20. ure in ob sobotah od 8. do 20. ure.

Avtor: Petra Petravič; Foto: arhiv domžalec.si

Komentarji uporabnikov
Tagi