Domžalski športniki za čistejšo prihodnost

Ločevanje odpadkov je v zadnjem desetletju postalo pomemben del posameznikovega življenjskega sloga tako na slovenski kot seveda na evropski ravni. Z zavedanjem dolžnosti aktivnega in skrbnega ravnanja z odpadki se neposredno vključujemo v varovanje okolja. K ozaveščanju ločevanja odpadkov je pristopil tudi Zavod za šport in rekreacijo Domžale, upravljavec športne infrastrukture v lasti Občine Domžale, saj so v zavodu pričeli s kampanjo, s katero pozivajo vse športnike, športne rekreativce in športne delavce k aktivnem pristopu ločevanja odpadkov na športnih objektih. V nadaljevanju si lahko preberete poziv športnikom občine Domžale.

Spoštovani športniki Občine Domžale!

Ekološko osveščanje mladih je ključnega pomena za kakovostnejše življenje v naših Domžalah in na našem planetu.

Pristojni (odgovorni) smo za ravnanje z odpadki v Evropski uniji ter upoštevati »Koncept 3R«, ki predstavlja tri dejavnike v boju z odpadki (ZMANJŠEVANJE KOLIČINE, PONOVNE UPORABE IN RECIKLIRANJE).

Koristni odpadki so tisti odpadki, ki jih lahko ponovno uporabimo. To so:

  • Organski odpadki: ostanki hrane, olupki sadja in zelenjave, papirnate serviete, jajčne lupine, kavna usedlina, čajne filter vrečke, zemlja lončnic, trava, listje, plevel, obreznine živih mej in drevja.
  • Steklo: steklenice, kozarci, embalaža iz stekla.
  • Papir: papir in lepenka vseh vrst in velikosti, embalaža iz papirja in kartona, časopisi, revije, katalogi, reklamni letaki, pisarniški material, zvezki, knjige.
  • Embalaža iz umetnih snovi: plastenke, pločevinke in konzerve, plastične folije, kartonske embalaže za tekočine – Tetrapak, stiropor, pokrovčki, ostala embalaža iz umetnih snovi.

Ločeno zbiranje odpadkov je eden od načinov, ki pripomore k skrbi za naše okolje. V Sloveniji smo začeli ločevati odpadke leta 1996, vendar se do danes še ni povsem uveljavilo, žal največkrat ravno na športnih objektih, kjer je količina teh odpadkov velika.

Namen ločevanja je racionalizacija surovin z reciklažo ločenih odpadkov. Primera:

  • z eno tono reciklirane plastike prihranimo dve toni nafte in
  • z izdelavo ene tone papirja iz starega papirja, namesto iz celuloze, pridobljene iz posekanih dreves, rešimo 17 majhnih oziroma dve veliki drevesi.

Z ločevanjem odpadkov prihranimo tudi energijo. Z izdelavo ene tone novega stekla iz starega stekla namesto iz kremenčevega peska, prihranimo toliko energije, kot je pridobimo iz 130 l nafte. Z ločevanjem zmanjšamo količino odpadkov na odlagališčih in s tem pripomoremo k manjšim emisijam, saj lahko z ločenim zbiranjem iz smeti izločimo več kot 50 % odpadkov. Prispevamo tudi k zmanjšanju obolevnosti ter, kar je najbolj pomembno, zmanjšamo onesnaževanje okolja z raznovrstno obdelavo odpadkov:

  • biološko obdelavo (razgradnjo organskih odpadkov),
  • sežiganjem odpadkov ter
  • deponiranjem odpadkov.

Prosim vas, da z načrtnim pristopom pri delu z mladimi športniki, športniki ter športnimi rekreativci sodelujemo k aktivnemu osveščanju ločevanja odpadkov. Vsi otroci znanja o tem prinesejo iz šol ter doma, zato je nujno to izkoristiti in nadgraditi pri njihovi najljubši aktivnosti šport. Pravilno je, da otroci na treningu, tekmovanjih in pripravah pravilno ločujejo v ta namen pripravljene koše za odpadke, trener pa mora biti vodja tega, rekreativni športniki pa ločujejo odpadke na športnih objektih. Objekte opremljamo  s koši za ločevanje, uporabnike pa naprošamo k uporabi le teh.

Strategija Zavoda za šport in rekreacijo Domžale je, da v športno infrastrukturo investiramo novejše in ekološko primernejše materiale ter opremo ter osveščamo vse uporabnike športne infrastrukture v Občini Domžale.

Vaš Zavod za šport in rekreacijo Domžale, upravljavec športne infrastrukture v lasti Občine Domžale.

Uroš Križanič, direktor

 

Tagi