Županja mag. Renata Kosec: “V Domžalah spet stopili skupaj”

Močno deževje, ki je te dni pustošilo po skoraj celotni Sloveniji, ni prizaneslo niti občini Domžale, kjer se bo v naslednjih dneh še naprej odpravljalo posledice poplav.

Kot občanka sem vesela, da živim v občini, kjer se počutim varno, kljub izjemno izrednim naravnim nesrečam in hkrati ponosna, da sem županja v občini, kjer je prostovoljstvo srčnih ljudi vedno na prvem mestu.

Posledice močnega deževja nas niso pustile ravnodušnih in so pri mnogih izzvale stisko, ki pa se je nemalokrat odražala tudi v nestrpnosti in besednih obračunavanjih, ki v tako kriznih razmerah v resnici niso upravičena. Celotni Sistem zaščite in reševanja Občine Domžale je uspešno ukrepal v številnih kriznih razmerah in ima več desetletne izkušnje na področju izvajanja kriznih ukrepov ob najhujših naravnih in drugih nesrečah. Vedno, ko je potrebno, nemudoma pridobimo ustrezna strokovna priporočila pristojnih institucij, katera dosledno upoštevamo.

Kot županja in članica štaba Civilne zaščite Občine Domžale sem bila v tej nesreči tudi na terenu in tako v stiku s tistimi, ki so jih poplave najbolj prizadele. Samo tako lahko vidiš posledice ujme na lastne oči, razumeš njihovo pravo razsežnost ter se zaveš, kako izjemna je v takih primerih požrtvovalnost posameznikov. To so prostovoljci, ki doma puščajo svoje bližnje in odrinejo na stran skrb za lastno dobro, zato da lahko pomagajo drugim.

(Foto: Posamezni PGD-ji in arhiv Občine Domžale)

Po vsem, kar smo v zadnjih dneh preživeli in pred obsežno sanacijo, ki nas čaka, bi se želela zahvaliti vsem, ki ste na kakršenkoli način uspeli pomagati in še pomagate pri obvladovanju trenutne situacije. V prvi vrsti celotnemu Sistemu zaščite in reševanja Občine Domžale, Štabu Civilne zaščite Občine Domžale, vključno s pogodbenimi podjetji, ekipami in prostovoljci, ki so vključeni v sistem. Posebno zahvalo namenjam celotnemu poveljstvu – Matjažu Merkužiču, poveljniku Centra za zaščito in reševanje Domžale ter poveljniku javne gasilske službe, Marku Žagarju, poveljniku Civilne zaščite Občine Domžale, Andrej Jarcu, direktorju Centra za zaščito in reševanje Domžale ter vsem poklicnim gasilcem Centra za zaščito in reševanje Domžale. Globok poklon in spoštovanje Gasilski zvezi Domžale ter vsem prostovoljnim gasilcem, ki so tri dni skoraj brez počitka delali v zelo težkih pogojih, solidarno pomagali in nudili podporo pri stiskah, s katerimi so se soočali ljudje. Posredovali so prostovoljni gasilci iz gasilskih društev PGD Domžale – mesto, PGD Ihan, PGD Radomlje, PGD Jarše – Rodica, PGD Vir, PGD Homec, PGD Dob, PGD Študa, PGD Stob – Depala vas, PGD Pšata – Dragomelj, PGD Rova, PGD Žeje – Sv. Trojica, PGD Studenec pri Krtini. Zahvala tudi Gasilska zveza Moravče in Gasilski zvezi Lukovica ter njihovim prostovoljnim gasilcem, ki so nam priskočili na pomoč. Zahvala za zagotavljanje potrebne pomoči gre tudi podjetju HNG d.o.o., Zdravstvenemu domu Domžale, Policijski postaji Domžale, Javnemu komunalnemu podjetju Prodnik, Javnemu podjetju Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik, občinskim službam ter zunanjim strokovnim službam, ki so izdale strokovne presoje. Iskrena zahvala vsem tabornikom, skavtom in drugim prostovoljcem, ki ste pomagali pri polnjenju in vzpostavitvi centra protipoplavnih vreč ter vsem ostalim, ki ste od prvega dne po svojih zmožnostih zagotavljali pomoč.

(Foto: PGD Ihan)

Zahvaljujem se vsem spodbudnim klicem mnogih županov in županj iz občin po Sloveniji, ki so se v teh razmerah spomnili na nas. Tudi naše misli so pri vseh drugih občinah in njihovih občanih, ki jih je ujma še bolj prizadela in se soočajo s hudimi posledicami. Sočustvujemo z vsemi, ki so vas na tak ali drugačen način prizadele poplave – po naših najboljših močeh se bomo še naprej trudili nuditi našo pomoč.

V prihodnjih dneh, tednih in mesecih nas čaka še veliko dela, a verjamem in zaupam, da nam bo s skupnimi močmi in povezanostjo uspelo.

Kjer je volja, je pomoč!

Županja Občine Domžale, mag. Renata Kosec

Foto: PGD Rova, PGD Jarše-Rodica, PGD Radomlje, PGD Ihan, PGD Lukovica in arhiv Občine Domžale

Tagi