Vid Vilar iz CZR Domžale prejemnik Bronastega znaka Civilne zaščite

1. marca smo v Sloveniji obeležili dan Civilne zaščite, praznik vseh, ki v Republiki Sloveniji skrbijo za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter, ki ob razmerah, ko nas ogrožajo naravne in druge nesreče poskrbijo za učinkovito ukrepanje, varujejo človeška življenja, skrbijo za naše premoženje in preprečujejo usodne posledice za okolje. Ob Dnevu Civilne zaščite vsako leto podelijo tudi priznanja najzaslužnejšim. Med prejemniki priznanj je bil tudi Vid Vilar, dolgoletni domžalski poklicni gasilec, ki je za predanost, poštenje in tovarištvo prejel Bronasti znak Civilne zaščite.

Navdušenja ob prejemu Bronastega znaka Civilne zaščite, ki ga je za svoje dolgoletno delo, predanost, poštenje in tovarištvo prejel Vid Vilar, niso skrivali njegovi sodelavci iz Centra za zaščito in reševanja Domžale, ki mu ob tej priložnosti iskreno čestitajo za prejeto priznanje. Čestitkam Vidu za prejeti Bronasti znak Civilne zaščite se pridružuje tudi naše uredništvo.

“Vid Vilar se je gasilski organizaciji pridružil kot pionir leta 1972. Sodeloval je na številnih državnih in mednarodnih tekmovanjih, največji dosežek njegove ekipe PGD Dob pa je udeležba na dveh gasilskih olimpijadah in sicer leta 1985 v Vöcklabrucku v Avstriji in leta 1989 v Varšavi na Poljskem.

Leta 1984 se je zaposlil v podjetju Helios in kmalu se je pridružil industrijskim gasilcem, ki so v podjetju Helios Količevo skrbeli za požarno varnost. Leta 1986 je uspešno opravil izobraževanje za pridobitev poklica gasilec, katerega predano opravlja še danes. V začetku poklicne gasilske kariere je bil skupaj s sodelavci zadolžen predvsem za preventivne protipožarne aktivnosti v podjetju. Ob ustanovitvi Centra požarne varnosti Helios barve v začetku 90tih, je bil razvrščen v I. gasilsko izmeno, v kateri je opravljal različne naloge. Ob požarih so ga tovariši in sodelavci ob sebi najrajši videli v vlogi »prvega napadalca«, saj je kot mladenič veljal za izredno hitrega in močnega fanta.

Kot namestnik vodje izmene je vodenje prevzel le »po sili razmer«, bolj kot vodenje, ga je zanimalo delo – delo operativnega gasilca, bodisi pri požarih, reševanju ob prometnih nesrečah, tehničnem reševanju, vedno pa je zavzeto opravljal tudi naloge zaščite in reševanja ob večjih naravnih nesrečah v Domžalah – v kolikor v tistem trenutku ni bil na delovnem mestu se je klicu »na pomoč« odzval skupaj s tovariši iz PGD DOB

Zadnjih nekaj let v Centru za zaščito in reševanje Domžale opravlja naloge gasilca-dispečerja, vendar je v I. izmeni veliko več kot le to. Mlajši kolegi ga včasih predvsem s svojeglavostjo in nepremišljenostjo razjezijo, Vid pa jim dobronamerno jasno in glasno pove kakšen »red mora biti pri gasilcih«.

Vid Vilar je v 35 letih poklicne gasilske poti s svojim značajem pustil velik pečat poklicni gasilski enoti v Domžalah, njegova predanost delu, poštenje in tovarištvo pa mora biti zgled vsem prihodnjim generacijam poklicnih gasilcev in drugim pripadnikom zaščitno-reševalnih enot, zato Vidu Vilarju za njegovo dolgoletno prizadevno delo na področju zaščite in reševanja izročamo Bronasti znak Civilne Zaščite,“ so zapisali v obrazložitvi za podelitev Bronastega znaka Civilne zaščite Vidu Vilarju.

Miha Ulčar; Foto: CZR Domžale

 

Komentarji uporabnikov
Tagi