V Vrtcu Domžale pripravili medgeneracijsko druženje

Skupina Gosenice, enota Krtek, Ihan

V skupini Gosenice, smo na naše druženje povabili babice, dedke, stare mame in stare ate. Odločili sva se, da dan preživimo v naravi in hkrati obudimo stare običaje. V sodelovanju s starši smo najprej izvedli delavnico v domačem družinskem okolju. Starši so imeli možnost, da z otroki skupaj ustvarijo ladjice. Ustvarjalno izdelane ladjice so kasneje prinesli v vrtec, kjer smo jih lahko občudovali na razstavi. Rdeča nit izdelkov je bilo ustvarjanje iz odpadnih, recikliranih in ponovno uporabljenih materialov, saj dajemo v skupini velik poudarek na »Odpadno je lahko ponovno uporabno«. Seveda pa je bilo plovnost ladjic potrebno preizkusiti. Organizirali sva medgeneracijsko druženje in tako povezale prijetno s koristnim.

Marec je mesec, v katerem praznujemo veliko različnih praznikov in spoznavamo različne običaje. Z namenom še večjega sodelovanja in povezanosti, sva povabili starejšo generacijo na aktivno in prijetno druženje.

V skupini dajemo velik poudarek naravi in njenemu ohranjanju. Starši in otroci so namreč izdelovali ladjice iz materialov, ki jih lahko ponovno uporabimo. Pri tem so bili zelo domiselni, saj je bila prav vsaka ladjica nekaj posebnega. V naši garderobi smo ladjice razstavili, tako da so jih lahko občudovali vsi mimoidoči. Otroci so svoje ladjice tudi prepoznavali in se vsakodnevno nad njimi tudi navduševali.

V vrtcu se zelo dobro zavedamo pomena sodelovanja, druženja in ohranjanja stika različnih generacij. Organizirali sva prijetno medgeneracijsko dopoldne, ki so se ga tako otroci kot stari starši izredno razveselili. Otroci iz skupine Gosenic so med mlajšimi in so se tokrat prvič srečali z izkušnjo obiska starejših sorodnikov v vrtcu. V samem začetku srečanja so bili zelo presenečeni in previdni, kmalu pa so se sprostili in stekli v topel objem babic in dedkov. Odpravili smo se na sprehod, saj je naše skupno druženje potekalo v naravi z namenom, da ladjice preizkusimo na vodi. Potrebno je bilo prehodit kar precejšen del poti do Žabnice, kljub temu pa je čas hoje hitro minil, saj je potekal v sproščenem vzdušju ob pripovedovanje zgodb iz vsakdanjega in preteklega življenja. Starejši ljudje so namreč že veliko doživeli in jih je vedno vredno poslušati pa tudi upoštevati, saj so nam lahko njihove izkušnje odlično vodilo za naše življenje.

Kmalu smo prišli do primernega prostora za spuščanje ladjic v potoku. Igra z ladjicami je tudi v babicah in dedkih prebudila otroško razposajenost in igrivost. Tudi umazana oblačila in škornji niso bili več pomembni. Vse ladjice smo tako preizkusili na vodi in ugotovili, da so dobro izdelane in plovne. Ladjice so na koncu svoje poti varno pristale v zalivu potoka, kjer smo jih ponovno pospravili in shranili ter tako pripomogli k ohranjanju čiste narave. Počasi smo se odpravili proti vrtcu, saj se je bližal čas kosila. Ob slovesu smo si zaželeli še več druženj in sklenili, da se v prihodnosti ponovno še srečamo.

Hvala babicam in dedkom za prijetno in sproščeno dopoldne v vrtcu!

Avtorica: Valentina Lukan; Foto: Valentina Lukan, Sara Obreza

 

Tagi