V Trzinu svoja vrata odpira Zavod Gradimo prijateljstvo, kjer bodo za otroke s posebnimi potrebami na voljo raznovrstne aktivnosti

V mesecu marcu bo v Jafačnikovi domačiji v Trzinu (Jemčeva cesta 37a, Trzin) svoja vrata odprl Zavod Gradimo prijateljstvo, ki bo dvakrat tedensko za otroke s posebnimi potrebami nudil raznovrstne prostočasne aktivnosti, socialno vključenost na javnih prireditvah in delavnice za starše. Predviden datum odprtja bo v sredo, 25. marca 2015.

V Zavodu Gradimo prijateljstvo bodo z raznovrstnimi prostočasnimi aktivnostmi za otroke s posebnimi potrebami, poskrbeli za razvijanje sposobnosti otrok v skrbi za samega sebe (skrb za osebno higieno, hranjenje, urejen videz, vedenje v javnih prostorih), pridobivanje in razvijanje socialnih navad (solidarnost, medsebojna pomoč pri posameznikih in v skupini, prijateljstvo). Posebno pozornost bodo namenili tudi vzgoji o zdravi prehrani, zdravemu preživljanju prostega časa (telovadba, pohodništvo, sprehodi…), vseživljenjskemu učenju ter urejanju ožjega in širšega bivalnega okolja. Ob tem bodo stalno povečevali tudi kakovost njihovih storitev v obliki različnih delavnic (npr. delo z računalniki, glasbene in likovne delavnice, likanje, šivanje …), kot tudi sobotnih izletov, plesov in obiskov kino predstav.

Pri izvajanju storitev bodo imeli strokoven pristop v odnosu z in za uporabnika, v katerem se bo počutil varnega, spoštovanega in koristnega. Upoštevali bodo zmožnosti, želje in potrebe, omogočili ohranjanje in razvijanje uporabnikovih spretnosti, razvijanje občutka pripadnosti ter socialno vključenost.

Izvedli bodo temeljito evalvacijo in individualni načrt za posameznika, kjer bodo k sodelovanju povabili svojce oziroma zakonite zastopnike in temu prilagodili skupino.

Za svojce bodo imeli enkrat mesečno delavnico, ki jo bo vodila strokovna delavka, terapevtka. Zavedajo se, da se svojci oziroma zakoniti zastopniki lahko pogosto srečujejo z različnimi ovirami, kot tudi s čustvenimi dilemami, napetostmi in odločitvami v odnosu do svojega otroka.

Delavnice bodo izvajali dvakrat tedensko in sicer ob sredah in petkih med 17.30 in 19.00 uro, v Jafačnikovi domačiji v Trzinu.

Več informacij lahko dobite na telefonski številki 041/336 411 ali na e-pošti: tanja.pancur@gmail.com. Spremljate pa lahko tudi njihov facebook profil.

Avtor: Miha Ulčar; Zavod Gradimo prijateljstvo
Komentarji uporabnikov
Tagi