Učiteljice Osnovne šole Preserje pri Radomljah obiskale škotske vrtce in šole

Bili so lepi jesenski dnevi, človek bi rekel, kar malce pretopli za tiste septembrske in zgodnje oktobrske dneve za deželo, ki leži na severni tretjini Britanskega otočja. Glavno mesto je Edinburgh, drugo največje mesto je Glasgow, ki smo ga tudi obiskale.

Ogledale smo si pouk na petih različnih šolah. V prvem tednu obiska so se tri učiteljice udeležile Scotish Learning Festivala v Glasgowu. Tam so prisluhnile primerom dobre prakse učiteljev škotskih šol in strokovnjakov s področja poučevanja ter se udeležile sejma z učili, učbeniki in opremo. Udeležile so se srečanja na Education Scotland, kjer so jim predstavili njihov šolski sistem ter prenovo kurikuluma, one pa so predstavile naše delo na področju uvajanja tujih jezikov in formativnega spremljanja. V naslednjem tednu smo obiskale privat vrtec Pine Trees v Prestwicku (http://www.pinetrees.co.uk/) in v Bearsdenu štiri različne osnovne šole:

Naši partnerji v projektu so bili Bearsden Academy, kjer nam je gospod Chriss Morris veliko pomagal pri urniku obiska na vseh šolah. Prav tako smo hvaležni g. Nicholasu Morganu iz Education Scotland (http://www.educationscotland.gov.uk/), ki nam je svetoval pri logistični pripravi obiska. Vsem učiteljem, ki so bili pripravljeni nesebično deliti izkušnje in prikazati svoje delo, smo izjemno hvaležni. Za vse nas je bila to neverjetna izkušnja, z veliko spoznanji, ki jih bomo v prihodnje vključile v prakso.

Vtisi in spoznanja 
Že ob pripravi smo se navdušile nad kurikulumom odličnosti (Curiculum for Excelence: http://www.educationscotland.gov.uk/learningandteaching/thecurriculum/whatiscurriculumforexcellence/), ki je napisan kot odlična vizija šolstva. Še bolj nas je fasciniralo, ko smo izvedele, kako so ga oblikovali učitelji ter strokovnjaki ob idejah, ki so jih dobili po javni razpravi. Spletna stran vsebuje veliko idej, primerov dobre prakse in napotkov za izboljšanje poučevanja.

Poleg tega nas je navdušilo še:

 • Mir na šolah in zbranost učencev pri delu. Zdi se, da se otroci zavedajo, zakaj so v šoli, da se učijo. Vzgoja je stvar družine. Na šolah je zelo malo težav z disciplino, vedenjem. Učitelji so zelo dosledni in ukrepajo ob najmanjšem odstopanju od učenja.
 • Nimajo ocen, pa se kljub temu učijo, kar nekateri naši starši in učenci ne bi mogli verjeti, saj še vedno živimo v prepričanju, da se učimo zaradi ocen.
 • Pouk se diferencira in poučuje na petih različnih ravneh (istočasno v eni uri). Na Secondary School pa so učenci ločeni pri matematiki in angleščini v 3 – 5 nivojev od prvega leta, od tretjega letnika dalje, pa pri vseh predmetih. Nivo za posameznega učenca določijo učitelji predmeta glede na interno testiranje ob vstopu v Secondary School.
 • Učenci redno dobivajo povratne informacije o znanju in napredku. Vodijo si osebne dnevnike v katerih so samopresoje za vsako uro in naloge. Njihovi dosežki so zbrani v portfoliu. Ob koncu vsake teme pišejo samopresoje in izkazujejo znanje s predstavitvami, plakati, nalogami ali krajšimi preverjanji.
 • Naloge niso vsak dan, običajno enkrat tedensko, ne za vse predmete. Pouk je v prvih letih obeh šol bolj aktiven, ogromno dela v parih ali skupinah.
 • Govorilne ure za starše so dvakrat letno.
 • Učitelji se ukvarjajo le s poučevanjem, za opravičila in druge birokratske zadeve poskrbijo tajnice. Na Primary school imajo asistente do petega razreda. Ti asistenti tudi dežurajo med odmori, pomagajo v razredu.
 • Javna šola je brezplačna. V šoli dobijo zvezke, učbenike (večina jih sploh nimajo), pripomočke, ravnila, barvice. Kupijo le uniforme in vsak dan kosilo ali malico. Nimajo izven šolskih dejavnosti oz. so v celoti plačljive za tiste, ki to izberejo.
 • Pouk poteka od 9.00 do 15.05 oz. do 15.55. Eno uro je odmora za kosilo in 15 minut za malico.
 • Sistem napredovanja učiteljev od začetnika, do učitelja z nekaj prakse, vodje oddelka in pomočnika ravnatelja. Seveda ima vsaka stopnja višjo plačo, več dela in odgovornosti.
 • 35 urna obveznost učitelja (od tega 4 – 28 pedagoških ur, ki trajajo 50 min). Z napredovanjem, se povečajo odgovornosti in zmanjšuje pedagoška obveznost.
 • Odgovornost vseh učiteljev za opismenjevanje (tudi številčno), ne glede na predmet, ki ga učijo. Poleg tega se na lokalni ravni in šolski določijo vsako leto prioritetni cilji, ki se jim sledijo pri vseh predmetih in starostnih stopnjah.
 • Ob uvajanju kurikuluma odličnosti so ukinili zunanja testiranja (prej so bila vsaka tri leta) in se odločili, da bodo dali poudarek vseživljenjskemu učenju, uporabnemu znanju, ustvarjalnosti in inovativnosti, ne pa učenju za testiranja.

Namesto zaključka
Spoznala sem, da sem na dobri pedagoški poti. Pri delu z učenci uporabljam različne metode, ki sem jih videla na Škotskem (spodbujanje k samostojnosti, sodelovanje, pogovor, mediacija, igra, ples). Pomembno spoznanje, ki me preveva, je občutek samozavesti priznati svoje napake, ki jih storiš v procesu poučevanja. Priznati si, da nisi popoln in da s tem ni nič narobe. (Škoti s tem nimajo težav. ) Trudim se, da vsak dan delam z učenci in sodelujem s sodelavci na najbolj optimalen način.

Všeč mi je bilo, ker sem bila prvič toliko časa izpostavljena angleško govorečemu okolju, kar je okrepilo moje znanje tujega jezika in hkrati povečalo komunikacijsko samozavest.

To je bil nepozaben teden smeha, sonca in povezovanja med nami ter učitelji Škotske, s katerimi smo spletli nitke prijateljstva in sklenili, da v bodoče vrnejo obisk in si ogledajo način dela na naši šoli ter začutijo prijeten utrip učencev in učiteljev slovenskih osnovnih šol.

Avtor: Mateja Jerina, OŠ Preserje pri Radomljah
Komentarji uporabnikov
Tagi