Pričetek dobrodelne akcije »Pomagajmo preživeti in živeti«

Slovenska karitas je na petkovi novinarski konferenci, 19. aprila 2024, predstavila začetek dobrodelne akcije Pomagajmo preživeti in živeti. Namenjena je predvsem pomoči starejšim, trajno brezposelnim, socialnem vključevanju težko zaposljivih oseb in podpori zaposlenim z minimalno plačo, neredno zaposlitvijo ter nizkimi prihodki v Sloveniji. Poleg akcije so predstavili tudi poročilo o pomoči celotne mreže Karitas v letu 2023.

Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas je povedal: »Pomoč Karitas starejšim in socialno ogroženim posameznikom, v aktivni dobi, je v lanskem letu presegla 1,4 mio EUR. Večina virov so predstavljali EU hrane, sredstva FIHO in razpisi lokalnih skupnosti. K temu je prispevala tudi akcija Pomagajmo preživeti in živeti, v kateri se je lani zbralo 132.779,16 EUR. Materialno pomoč je leta 2023 prejelo 18.679 starejših, kar 6 % več kot v letu prej. Njihova velika težava je tudi osamljenost.

Temu se pridružuje preko 8.000 posameznikov v aktivni dobi, ki živijo sami. Velikokrat imajo hude težave z zdravjem, so velikokrat slabše funkcionalni in imajo različne težave v duševnem zdravju. Med njimi so tudi invalidsko upokojeni, dolgotrajno brezposelni in nesposobni za redno zaposlitev iz različnih razlogov. Pri številnih, se stiske dodatno poglabljajo z zadolženostjo in s težavami pri zagotavljanju pogojev za osnovne bivalne pogoje. Pomoč namenjamo tudi programom socialnega vključevanja v katero je vključeno 1.170 prejemnikov, ki v Karitas temelji predvsem na svetovanju, aktivaciji za prostovoljno delo, učenju različnih koristnih spretnosti in na podpori drugim prilagojenim oblikam dela. 177 prejemnikov pomoči je vključenih v prostovoljstvo, na osnovi katerega prejemajo dodatek za delovno aktivnost. Vsako leto je na Karitas vključenih več kot 30 oseb preko javnih del.«

Janja Deutschmann, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je predstavila projekt, ki naslavlja ciljno skupino dolgotrajno brezposelnih oseb in sodelovanje različnih ustanov, ki pomagajo brezposelnim osebam. Ob tem je povedala: »Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje se aktivno loteva kompleksne situacije dolgotrajne brezposelnosti s celovitim naborom ukrepov, usmerjenih v spodbujanje zaposlovanja in socialne vključenosti teh oseb. Brezposelnim osebam ponuja različne programe in storitve, ki jim pomagajo pri iskanju zaposlitve, programa izobraževanja in usposabljanja, javna dela, spodbude za zaposlovanje, svetovanje, zaposlitvena rehabilitacija. Poleg teh programov in storitev Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje razvija sodelovanje in usklajeno delo z drugimi institucijami in organizacijami, ki nudijo podporo pri zaposlovanju brezposelnim osebam z namenom, da se osebam zagotovi čim večja podpora pri iskanju zaposlitve. Med brezposelnimi je žal tudi vse več mladih pod 30 let, ki se soočajo z brezposelnostjo, od tega pa je 5 % mladih, ki so že iskali pomoč zaradi težav v duševnem zdravju. S projektom želijo oblikovati sistemske rešitve za mrežno sodelovanje dolgotrajne brezposelnosti.«

Jože Kern, generalni tajnik Škofijske karitas Ljubljana je predstavil aktualne razmere, ki jih srečuje pri prosilcih za pomoč: »Med prosilci je tudi vedno več oseb, ki so nezmožne za delo. Imajo zdravstvene ali psihične težave, ki jim to onemogočajo. Povedo, da bi radi delali, pa ne zmorejo. Ne zmorejo tempa, ne dosegajo norm. Po poskusnem delu jih običajno odpustijo. Pomoč pri Karitas prejemajo številni starejši z nizkimi pokojninami, zdravstvenimi težavami in majhno socialno mrežo. Med njimi je veliko starih ljudi, ki imajo nizke pokojnine, ki lahko zaprosijo še za varstveni dodatek. Žal pa nekateri tega ne storijo, ki se bojijo, da bodo izgubil nepremičnino, čeprav to ne velja.« Kot primer je g. Kern predstavil zgodbo gospoda, ki se je pred časom upokoji, pove, da težko shaja. Zaradi psihičnih težav se je upokojil z nepolno delovno dobo in tako prejema nizko pokojnino. Ni dovolj star, da bi prejemal varstveni dodatek. Je redni obiskovalec Karitas. Pogovor, svetovanje in spremljanje mu koristijo. Zaradi tesnobe je bil pogosto na urgenci. Od kar obiskuje Karitas so se ti napadi zmanjšali.

Rozalija Jeglič, voditeljica Župnijske karitas Vodice je poudarila: »Sodelavci Karitas si prizadevamo za sočuten odnos do vseh ljudi, posebej še do tistih, ki so v stiski in pogosto odrinjeni na rob družbe. Skrbimo za ohranjanje človeškega dostojanstva. Identitete prejemnikov pomoči ne razkrivamo. K temu nas zavezujejo naša etična načela. Pomemben del našega dela je informiranje, svetovanje in pogovor z osebami, ki potrebujejo našo pomoč. Pomagamo s hrano, pri plačilu položnic in nakupu kurjave. Ob težkih trenutkih v življenju pomagamo tudi z denarno pomočjo.«

Na Slovenski karitas spodbujajo ljudi v stiski in izključene iz družbe, ne odlašaj z iskanjem pomoči, saj je včasih že s pogovorom mogoče najti rešitev. Ob sodelovanju humanitarnih organizacij, države in vsakega iz med nas ter z medsebojno solidarnostjo nihče ne bi smel ostati v stiski.

Avtor: Uroš Juračič, Foto: Slovenska Karitas

 

Tagi