Predstavljamo mag. Renato Kosec, novo podžupanjo Občine Domžale

Pred kratkim je župan Občine Domžale imenoval mag. Renato Kosec za podžupanjo, ki to funkcijo opravlja profesionalno. Delo, ki ga bo opravljala v prihodnih štirih letih, ji zagotovo ne bo predstavljalo problema, saj je na Občini Domžale zaposlena že dobro desetletje, v tem času pa je dodobra spoznala delovanje občine. In kdo je mag. Renata Kosec?

Mag. Renata Kosec, pristna Domžalčanka, že vse življenje živi v Domžalah, kjer si je ustvarila tudi družino. Po izobrazbi je magistra znanosti s področja obramboslovja. Oba študija, tako dodiplomskega in podiplomskega pa je opravila na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Zelo dobro se počuti v krogu njene družine in v krogu njenih prijateljev, s katerimi se trudi ohranjati stike v čim večji meri. Uživa v svojem prostem času, ki ga želi izkoristiti kar se da kvalitetno, tako doma kot v naravi. V prostem času veliko časa preživi s svojo hčerkico Zaro. Pomemben hobi pa ji predstavlja tek, ki ga običajno opravi zgodaj zjutraj pred službo.

Že v srednji šoli in med študijem je opravljala številna dela, kjer si je nabrala ogromno izkušenj, saj so bila ta dela raznolika. Nazadnje v Študentskem klubu Domžale in E-Študentskemu servisu. Nekega dne je zasledila razpis za opravljanje pripravništva na Občini Domžale za področje zaščite, reševanja in pomoči. Prijavila se je na razpis in bila izbrana. Po pripravništvu je nadaljevala delo na Oddelku za premoženjske zadeve, kjer je bila kot uradnica zadolžena za področje neprofitnih stanovanj in poslovnih prostorov, ki so v lasti Občine Domžale. »V tem času sem se že tudi vključevala v Civilno zaščito in bila kmalu imenovana v Štab Civilne zaščite Občine Domžale, kjer sem bila zadolžena za odnose z javnostmi«, pove Renata in doda: »Štab Civilne zaščite Občine Domžale ima res pravo ekipo, v kateri so ljudje na pravem mestu. Ljudje z ogromno znanja, delovnimi navadami in občutkom za ljudi. To pa so lastnosti, ki odlikujejo tudi vse posameznike, ki so preko različnih enot vključeni v občinski sistem zaščite, reševanja in pomoči«

Po šestih letih dela na Občini Domžale, je bila s strani župana Tonija Dragarja povabljena, da bi opravljala delo na področju odnosov z javnostmi (PR). Glede na to, da je imela s tega področja opravljenih več seminarjev, zaključila je tudi Londonsko šolo za odnose z javnostmi in pridobila diplomo, je delo sprejela, saj ji je predstavljalo izziv. To delo je opravljala vse do imenovanja podžupanje.

Na naše vprašanje od kje odločitev, da se poda v lokalno politiko, nam odgovori, da je pred leti, če jo je kdo kdaj vprašal, če se bo podala v politiko, vsakemu odgovorila, da se ne bo nikoli podala v politiko. Pred približno pol leta pa jo je župan povabil, da bi sodelovala na njegovi listi (Lista Tonija Dragarja). Že pred tem je glede na delo, ki ga je opravljala, veliko spremljala lokalno politiko, kot so seje Občinskega sveta, razne dogodke in še kaj bi se našlo. »Vmes sem spoznala veliko ljudi, ki so vključeni v županovo listo. Gre za krasne ljudi, imajo znanje, so različnih poklicev in držijo skupaj. Županovo povabilo sem sprejela, ker vem, da župan in njegova ekipa dela dobro. Tudi zaradi tega, ker so se že v preteklosti dogajale dobre zgodbe. Želim si, da bi s takšnim tempom nadaljevali tudi v prihodnje. Marsikaj se še da narediti za občanke in občane in verjamem, da nam bo to tudi uspelo«, nam zaupa Renata.

In ali je sedaj kaj drugače odkar opravlja funkcijo podžupanje? Pove nam, da je bilo njeno prejšnje delo na področju odnosov z javnostmi bolj uradniško delo, vendar zelo tempirano, kjer se sprosti ogromno adrenalina. V funkciji podžupana pa skrbiš, da potekajo projekti, ob tem pa moraš biti vsekakor seznanjen z vsemi okoliščinami in seveda zgodbami.

Pravi, da ima neko širino, vendar še zdaleč ne vse. Imenovana je bila 20. novembra letos. Ker trenutno še vedno potekajo pogovori s strankami in listami, o sodelovanju v Občinskem svetu, še ni dobila točnega delovnega področja, ki ga bo v naslednjih štirih letih pokrivala. Renata pove, da mora določena področja še spoznati in doda: »Mislim, da tukaj ne bom imela težav. Imam podporo s strani župana in občinske uprave. Se pa veselim, da se bom veliko novega naučila. In želim si novih projektov«

Seveda nas je zanimalo kako zgleda dan podžupanje. »Če imam voljo vstanem ob 3.50, odtečem svoj 10-km tek. V službi sem ob 7.30, vsaj do treh, če ni kakšnih popoldanskih obveznosti. Če ni popoldanskih obveznosti pa večino svojega časa preživim s svojo hčerkico, družino, tako kot vsi ostali. Veliko mi pomeni, da tisti dan ko sem doma dobro izkoristim«, zaupa Renata.

In kako Renata vidi občino Domžale čez štiri leta? Pove nam, da je Občina Domžale v zadnjih letih naredila ogromno na različnih področjih (družbenem, komunalnem, ipd.), z investicijami bomo nadaljevali tudi v prihodnje, pri tem pa ne bomo pozabili na kvalitetno preživljanje prostega časa naših občank in občanov. Torej, da bo imel vsak na voljo kakšen kotiček, kamor se bo po naporni službi lahko umaknil. Bodi si z družino, prijatelji ali pa sam in kjer bo v miru lahko prebral knjigo, časopis, se družil ali pa se sproščal na kakšen drugačen način. »Zelene oaze po celotni občini. V tem smislu. Zavedam se, da je urbanizem velik problem, saj je tu na eni strani zakonodaja, na drugi pa tudi lastniki zemljišč«, razloži Renata in doda: »Na področju zelenih oaz je bilo do sedaj v občini Domžale narejeno veliko. Želim pa si, da se v štirih letih še kaj nadgradi in posodobi. Na primer: igrišča za otroke in seveda tudi igrišča za otroke s posebnimi potrebami, da uredimo še kakšno poučno pot, povezati Domžale s preostalimi kraji v občini … Želim si, da bo občina prostor zadovoljnih ljudi.«

Že leta poslušamo vsem znani stereotip, da se v Domžalah nič ne dogaja. In kako na to gleda Renata? Pravi, da je težko zadostiti vsem željam in vsem generacijam. Sama vidi, da ta problem »ne dogajanja« v Domžalah vidijo predvsem dijaki in študenti. »Če pogledam sebe kot študentko, smo takrat bolj ali manj hodili v Ljubljano. Je zelo blizu, na voljo pa imajo veliko kvalitetnih stvari za mlade. Domžale pri tem Ljubljani zelo težko konkurirajo. Skozi vse leto se v Domžalah dogaja zelo veliko za vse generacije. Občina Domžale in njeni zavodi, kot je KD Franca Bernika, Knjižnica Domžale, Center za Mlade, Kulturno društvo Miran Jarc Škocjan ter še številne druge organizacije, skozi vse leto organizirajo mnogo dogodkov in prireditev. So pa s strani mladih prišle tudi pobude, da bi v poletnem času organizirali kakšne poletne noči v Domžalah. Večdnevni festival na različnih lokacijah in z različnimi glasbenimi zvrstmi. Glede na to, da imamo v naši občini veliko mladih in perspektivnih glasbenih skupin, bi bilo vsekakor potrebno razmisliti, povezati različna društva in po možnosti realizirati tovrstne ideje« pove Renata.

Turizem v Domžalah? Občina Domžale nima toliko naravnih danosti, kot nekatere občine, kar se tiče turizma, zato bi po njenem mnenju morali začeti razmišljati, da bi mi povabili goste v Domžale in bi jim iz Domžal nudili določene aranžmaje v drugih občinah. »Goste bi nastanili v Domžalah, naši prevozniki ali agencije pa bi jih odpeljali na določene lokacije. Seveda bi tiste dane vsebine iz naše občine, gostom še vedno lahko ponudili. To so: rekreacija ob reki Kamniški Bistrici, ogledi predstav v KD France Bernik, Železne jame, Slamnikarskega muzeja, Menačenkove Domačije, Krumperka …«, še doda Renata.

Ob koncu našega pogovora, smo se dotaknili tudi prihajajočih božično-novoletnih praznikov, ko bomo dajali in bili deležni številnih voščil. Njim se pridružuje tudi Renata: «Vsem občanom in občankam želim, da bo leto 2015 »njihovo« – mirno, zadovoljno, optimistično, polno prijetnih trenutkov in zdravo, kar pa je nabolj pomembno. Če imamo zdravje, imamo vse. Srečno!«

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar
Komentarji uporabnikov
Tagi