Povezovanje mentorjev mladine GZ Domžale na enodnevni strokovni ekskurziji

Delo z mladino je v vseh pogledih naložba za našo prihodnost in to se dobro zavedamo tudi v gasilskih vrstah, kjer za navduševanje in izobraževanje mladih skrbimo mentorji mladine. Vsak mentor pri vzgajanju gasilske mladine po svojih najboljših moče prispeva svoj delček v mozaik prihodnosti gasilstva, če pa stopimo skupaj in si izmenjamo ideje ter primere dobre prakse, pa smo pri svojem delu lahko še uspešnejši. Ravno zaradi tega smo se tudi letos mentorji GZ Domžale družili, na sedaj že tradicionalnem srečanju, katerega glavni namen je medruštveno povezovanje.

Na strokovno ekskurzijo v organizaciji Mladinske komisije GZ Domžale smo se odpravili v soboto, 4. novembra 2023. Srečanja se je udeležilo kar 39 mentorjev iz različnih prostovoljnih gasilskih društev – Dob, Domžale, Homec, Ihan, Jarše-Rodica, Rova, Stob – Depala vas, Študa, Trzin, Vir in Žeje Sv. Trojica.

Pot nas je najprej odpeljala do Gasilsko reševalne službe Kranj. Zaradi številčnosti smo se razdelili v dve manjši skupini in si pod vodstvom tamkajšnjih poklicnih gasilcev ogledali vozni park in opremo, nenazadnje pa so nas seznanili tudi s svojim delom in enoto.

Po končanem ogledu smo se odpravili na adrenalinsko vožnjo z gokarti v Karting center Kranj. Verjetno ni potrebno posebej poudarjati, kako zelo smo v vožnji uživali, se zabavali in kar je najpomembnejše – se še dodatno povezali in okrepili prijateljske vezi.

Srečanje smo zaključili v Planinskem domu Komenda ob kosilu in prijetnem druženju, kjer smo si mentorji izmenjali izkušnje in načrtovali delo z gasilsko mladino.

Avtorica: Tjaša Vadnau

Tagi