Portret častne občanke občine Domžale – gospe Vere Vojska

Letošnja podelitev priznanj vsem nagrajencem občine Domžale nam bo ostala še posebej v spominu saj je potekala v povsem drugačnih okoliščinah kot običajno in prvič smo uradno imenovali častno občanko občine Domžale, gospo Vero Vojska, ki je s svojim dolgoletnim, iskrenim in nesebičnim delom prispevala veliko v našo lokalno skupnost.

Gospa Vera Vojska je ena najbolj prepoznavnih osebnosti v domžalski občini. S svojimi aktivnostmi in pozitivno osebnostjo ter željo pomagati sočloveku, tudi v stiski, pušča izjemen pečat v lokalnem življenju. Pri svojem delu se je povezala z mnogimi občani, skupnostmi, organizacijami in društvi ter je ostala aktivna tudi po upokojitvi.

Po poklicu je predmetna učiteljica slovenskega jezika in zgodovine in je poučevala na Osnovni šoli Janko Kersnik Brdo pri Lukovici. Že mlada se je vključila v politične aktivnosti in delovala na različnih funkcijah. Poklicno pot je nadaljevala kot sekretarka v SZDL in zatem na Občini Domžale. V občinski upravi, kjer je bila zaposlena več kot 20 let, je skrbela za obveščanje javnosti, občinski protokol, pomagala je pri organizaciji dogodkov, hkrati pa je ob vsem delu še spodbujala dobrodelnost in pomagala ljudem, ki so pomoč najbolj potrebovali. Svojo občino odlično pozna, zato jo je promovirala v različnih turističnih aktivnostih in bila avtorica ali soavtorica številnih predstavitvenih publikacij in zloženk.

Vera Vojska si ves čas prizadeva biti seznanjena z dogajanjem v lokalni skupnosti, predvsem z namenom, da so o vsem obveščene tudi občanke in občani. Zato ni naključje, da je več kot 40 let sodelovala pri snovanju občinskega gasila Slamnik (prej še Občinski poročevalec), sprva kot dopisnica, kasneje pa kot glavna in odgovorna urednica. Občani smo bili skozi njene prispevke v stiku z občinsko politiko, dogodki na področju kulture, športa, humanitarnimi aktivnostmi, turističnimi zanimivostmi ter mnogimi drugimi področji, ki jih je pokrivala. Beležila je vse pomembne dogodke za Domžale, prav tako uspehe posameznikov in dogajanja v društvih. Sklenila je mnoge zakonske zveze, osebno pisala o obiskih starostnikov – jubilantov in častnih občanih, doživeto o gledaliških predstavah kulturnih društev, posebej tistih na Studencu, in o slamnikarstvu. Po upokojitvi je ohranila stik z vsakodnevnim dogajanjem v vsej občini – en mandat kot občinska svetnica, kot dopisnica Slamnika, obiskovalka prireditev in pomemben člen številnih društev, ki so jo vzela za svojo.

V okviru Občine Domžale je vrsto desetletij skupaj s svojimi sodelavci in Osnovno šolo Domžale skrbela za uspešno sodelovanje s Slovenskim društvom Slovenija Ruti v Švici, poleg tega pa je izvedla mnoge aktivnosti na področju turizma in dela turističnih društev v občini Domžale. Od samega začetka v letu 1991 prostovoljno pomaga Društvu izgnancev Domžale, več kot 15 let je opravljala funkcijo tajnice Atletskega društva Domžale, sodelovala in pomagala je v drugih društvih ter bila aktivna v svetih različnih javnih zavodov. Aktivna je bila v Krajevni skupnosti Dob, kjer je v mladosti vodila mladinsko organizacijo, kasneje pa bila članica Sveta KS, bila je urednica lokalnega glasila Hrast in vrsto let je vodila Krajevno organizacijo borcev za vrednote NOB Dob, Krtina.

Njen izjemen socialni čut in naklonjenost depreviligiranim posameznikom in skupinam občanov jo je pripeljala v organizacije, ki so potrebovale pomoč organizatorja in zaupnika. Življenjska pot jo je pripeljala tudi v šport, kjer je bila mnogokrat nepogrešljiva voditeljica in organizatorka dogodkov. Pri samem delu je zanjo značilna popolna osebna angažiranost, čut za sočloveka in pomoč tistim, ki si sami težko pomagajo. Na vsakem koraku pa je opaziti njena neposredna prizadevanja, da so občani čim bolj dejavni, vključeni in povezani. Vsa njena prizadevanja in delo sta v mnogočem prispevala, da je zadovoljstvo občanov s splošnim življenjem v občini na tako visoki ravni kot je pokazala vseslovenska raziskava.

Iz srca ji čestitamo!

Občina Domžale, Urad župana

 

Komentarji uporabnikov
Tagi