Poklicni gasilski enoti CZR Domžale in PGE Celje prejeli spominski plaketi za požrtvovalnost v boju proti COVID-19

Pod okriljem Združenja slovenskih poklicnih gasilcev (ZSPG), je v torek, 16. marca 2021, pred Centrom za zaščito in reševanje Domžale potekala podelitev spominskih plaket Vlade RS za požrtvovalnost v boju proti COVID-19, ki ju je Centru za zaščito in reševanje Domžale (CZR Domžale) in Poklicni gasilski enoti Celje (PGE Celje) podelil minister za obrambo Matej Tonin. Podelitve spominskih plaket so se udeležili tudi generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Darko But, predsednik ZSPG Miran Korošak ter predstavniki poklicnih gasilskih enot iz Slovenije.

Spominski plaketi za požrtvovalnost v boju proti COVID-19 sta prejeli Center za zaščito in reševanje Domžale ter Poklicna gasilska enota Celje, ki sta bili med najbolj aktivnimi pri dekontaminaciji objektov, prostorov, vozil, opreme in operativnega zdravstvenega osebja. Spominski plaketi sta prevzela Andrej Jarc, direktor CZR Domžale in Janko Požežnik, direktor PGE Celje. Direktor in poveljnik Poklicne gasilske enote Krško Aleš Stopar je ob tej priložnosti prejel priznanje Civilne zaščite za svoje požrtvovalno delo in dosežke pri razvoju enote. Minister za obrambo mag. Matej Tonin je prejemnikom priznanj čestital in se jim zahvalil za doprinos k obvladovanju epidemije COVID-19 ter za neprecenljiv prispevek k temu, da je Republika Slovenija varna država. Ob tem se je zahvalil tudi njihovim družinam za dragoceno podporo pri opravljanju njihovega poslanstva.

V času epidemije so poklicne gasilske enote preko občinskih štabov civilne zaščite vključene v izvajanje različnih nalog, kot so pomoč zdravstvenim ustanovam in domovom za starostnike, pomoč pri vzpostavitvi COVID vstopnih točk, dekontaminaciji objektov, prostorov, vozil, opreme in operativnega zdravstvenega osebja ter dekontaminaciji javnih prostorov in površin. Predvsem so to objekti javnega pomena, ki morajo delovati in pri katerih obstaja velika možnost širitve okužbe med ranljivejše skupine. Prav tako je namen, da tega ne opravljajo vse gasilske enote, ampak le gasilske enote širšega pomena, sicer bi s tem lahko ogrozili delovanje javne gasilske službe.

V svojem govoru je minister poudaril, da so slovenski poklicni gasilci in gasilke nepogrešljivi pri zagotavljanju varstva pred požarom ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v naši državi. Ključno vlogo imajo pri zagotavljanju požarne varnosti v večjih mestih, na letališčih in v večjih industrijskih obratih. Vse teritorialne poklicne enote opravljajo tudi gasilske naloge širšega pomena ob prometnih nesrečah, nesrečah z nevarnimi snovmi in nesrečah na vodi, določene enote tudi ob nesrečah v daljših avtocestnih predorih. Poklicni gasilci so večinoma prvi na kraju nesreče, kjer s svojim hitrim in ustreznim odzivom rešujejo življenja in premoženje ter varujejo okolje.

Minister je v nadaljevanju jasno dejal, da se zaveda in pozna problematiko slovenskih poklicnih gasilcev. Vse odprte zadeve v zvezi z njihovim položajem bo Ministrstvo za obrambo reševalo z Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev, v katerega je vključenih 90 odstotkov slovenskih poklicnih gasilcev. Združenje dejansko zastopa njihove interese. Poklicnim gasilcem je minister zagotovil, da bo ministrstvo v dialogu z združenjem našlo ustrezno rešitev. To želi rešiti v najkrajšem možnem času, da se ta problematika čim prej zaključi.

Bo pa po besedah ministra področje zaščite in reševanje prvič v zgodovini v prihodnji evropski finančni perspektivi deležno tudi sredstev iz evropskih finančnih skladov. “Dogovorjeno je, da bomo v prihodnjih letih počrpali 120 milijonov evrov evropskih sredstev za izboljšanje našega sistema zaščite in reševanja,” je poudaril minister mag. Matej Tonin. Ta sredstva bodo namenjena opremljanju gasilskih enot in dobavi specialnih vozil, da povečajo hitrost in učinkovitost ukrepanja ob naravno pogojenih nesrečah. Načrtujejo pa tudi izgradnjo treh podcentrov za zaščito in reševanje te enotnega centra Civilne zaščite, v katerem bodo združeni vsi sistemi zaščite in reševanja v Sloveniji.

Zbrane je nagovoril tudi predsednik Združenja slovenskih poklicnih gasilcev Miran Korošak, ki je izpostavil dobro sodelovanje z Upravo RS za zaščito in reševanje (URSZR). Povedal je, da je URSZR opremila vse poklicne gasilske enote z osebno zaščitno opremo (zaščitne maske, celoobrazne maske, kombinezone in razkužila), ki je gasilcem omogočala varno posredovanje pri nalogah dezinfekcije posameznih objektov, vstopnih točk zdravstva, zdravstvene opreme in vozil. Na predlog Združenja slovenskih poklicnih gasilcev je Uprava RS za zaščito in reševanje financirala tudi nakup hladnih zamegljevalnikov za vse gasilske enote širšega pomena s koncesijo za nevarne snovi.

V nadaljevanju si je minister mag. Tonin ogledal postopek dela dekontaminacije reševalnega vozila in oseb, ki ga je predstavil poveljnik CZR Domžale Matjaž Merkužič. Poklicni gasilski PGE Celje pa so ministru predstavili dekontaminacijsko opremo, ki so jo za to priložnost pripeljali v Domžale. Opremo je predstavil poveljnik PGE Celje Boris Žnidarko.

Avtor: Miro Pivar; Foto: Karin Božič Zupančič, Miro Pivar; Video: Miro Pivar

Tagi